Vanzari apartamente 2 camere decomandate Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
Tip: decomandat
...
75.000 €

Proprietar, vand apartament 2 camere, decomandat, luminos, spatios, bucatarie pe mijloc, 1981, 51 mp, parchet, usa metalica, gresie, faianta, 2 lifturi, 7/8, termopane, balcon inchis, renovat, schimbat...

Suprafata 51 mp An 1981 Decomandat Etaj 7 din 8
Bucuresti, 20 Mar, 17:49
...
56.500 €

proprietar vand 2 camere decomandat, etajul 7 suprafata 44 mp. Apartamentul are gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, balcon inchis, termopan, conectat la termoficare (punctul termic situat...

Suprafata 44 mp Decomandat Etaj 7 din 7
Bucuresti, 14 Mar, 20:10
...
66.500 €

Agentie, Calea Rahovei int Petre Ispirescu, stradal, vedere pe spate, 8/10, decomandat, bloc 1980, se vinde mobilat si utilat, Certificat energetic cls B, acces rapid, stb, piata, parc, Kaufland, Carrefour,

Suprafata 54 mp An 1980 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 25 Mar, 18:20
...
104.950 €

Apartament de 2 camere total decomandat, living spatios, bucatarie inchisa, dormitor de dimensiuni generoase, baie complet utilata, balcon cu acces din living si bucatarie. Parc IOR- la 3 minute de bloc...

Suprafata 51 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 3 M 11 min.
Bucuresti, 20 Mar, 07:42
...
80.000 €

Chiar la piata ,1 minut metrou Nicolae Grigorescu,renovat septembrie 2022,gresie, faianta,parchet ,termopane ,usa metalica ,bloc reabilitat ,scoala si gradinita aproape de bloc

Suprafata 56 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 20 Mar, 20:14
...
79.900 €

cf. 1, decomandat, 3/4, izolat exterior, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, intabulare, cadastru accept credit, pret usor negociabil

Suprafata 60 mp An 1994 Decomandat Etaj 3 din 4 M 9 min.
Bucuresti, 25 Mar, 17:11
...
68.500 €

Militari Cernisoara apartament 2 camere confort 1 decomandat etaj 2/8, bloc construit in anul 1984, 2 lifturi, coloana de gaze separata pentru centrala termica.Apartamentul se vinde mobilat.Statia de...

Suprafata 49 mp Decomandat Etaj 2 din 8
Bucuresti, 24 Mar, 20:21
...
74.900 €

Tower Residence prezinta un concept spectaculos,care se diferentiaza prin eleganta arhitecturala, calitatea materialelor folosite si DOTARILOR PREMIUM. Atunci cand vrei sa-ti achizitionezi o locuinta...

Suprafata 55 mp An 2021 Decomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, 06 Mar, 11:00
...
50.500 €

bloc curat, retras fata de sosea si zgomot, apartament curat, stare buna, decomandat, fara balcon, fara probleme cu terasa, se vinde mobilat, liber

Suprafata 49 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 21 Mar, 09:19
...
62.900 €

Apartamentul face parte din ansamblul Oxy Residence 2, situat la 20 de minute de P-ta Unirii, pe Sos. Bucuresti-Magurele nr. 82W, Sector 5, se preda la cheie cu finisaje de cea mai buna calitate.

Suprafata 57 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 6
Bucuresti, 21 Mar, 11:45
...
83.000 €

Piata Iancului - Avrig, 2 camere, etaj 8 din 10, decomandat, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc izolat termic, an constructie 1982, 3 minute de metrou

Suprafata 60 mp An 1982 Decomandat Etaj 8 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 21 Mar, 10:30
...
75.400 €

OFERTA SPECIALA - 7.800 de euro DISCOUNT, complet finisat la cheie, 2 camere DECOMANDAT, 63 mpu, etaj intermediar, contorizare individuala, zidarie completa din caramida, acces securizat

Suprafata 63 mp An 2022 Decomandat M 18 min.
Bucuresti, 16 Mar, 08:01
...
55.000 €

va prezentam spre vanzare, cu comision 0%, un apartament de doua camere, decomandat, ideal pentru investitie, intr-o zona curata, accesibila si civilizata a cartierului Drumul Taberei. Situat la doar...

Suprafata 45 mp An 1975 Decomandat Etaj 2 din 8 M 4 min.
Bucuresti, 14 Mar, 09:05
...
64.900 €

din cadrul complexului rezidential Oxy Residence 2, situat la 20 de minute de Piata Unirii si se preda la cheie, cu finisaje de cea mai buna calitate, racordat la toate utilitatile.

Suprafata 58 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 6
Bucuresti, 20 Mar, 18:51
...
95.238 €

Oferta ! Apartament cu 2 camere, decomandat, bloc nou, finalizat, finisat "la cheie", centrala proprie, bucatarie inchisa, hol la intrare, balcon, metrou Pacii foarte aproape, Lidl, Kaufland la 2 min

Suprafata 63 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, 21 Mar, 11:35
...
50.900 €

renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, totul nou, bloc si scara curate,

Suprafata 42 mp An 1970 Decomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 21 Mar, 09:34
...
120.000 €

vav spital Victor Babes, balcon tip terasa, complet renovat, mobilat si utilat, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, AC, totul absolut nou, liber

Suprafata 55 mp An 1976 Decomandat Etaj 3 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 21 Mar, 13:35
...
58.900 €

din cadrul complexului rezidential Oxy Residence 2, situat la 20 de minute de Piata Unirii si se preda la cheie, cu finisaje de cea mai buna calitate, racordat la toate utilitatile.

Suprafata 53 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 6
Bucuresti, 21 Mar, 16:09
...
79.500 €

Va propun spre vanzare un apartament de 2camere confort 1decomnadat , renovat recent -totul Nou, nelocuit dupa renovare, cu posibilitatea predarii cheilor la data semnarii contractului de vanzare-cumparare(...

Suprafata 51 mp An 1982 Decomandat Etaj 3 M 4 min.
Bucuresti, 13 Mar, 13:54
...
81.905 €

DIRECT DEZVOLTATOR COMISION 0% Pret apartament : Avans 90% -81,905 TVA Apartament de 3 camere, decomandat, hol mare, doua bai, doua dormitoare mari, bucatarie inchisa, camera de zi mare luminoasa...

Suprafata 75 mp An 2022 Decomandat Etaj parter din 4 M 17 min.
Bucuresti, 21 Mar, 09:50
...
58.500 €

cf. 1, dec, 2/4, gresie, faianta, parchet, termopan, curat, toate actele, acc credit, vecinatati: 1 Decembrie 1918, Auchan Titan, metrou Titan, Nicolae Grigorescu,

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 2 din 4 M 11 min.
Bucuresti, 21 Mar, 13:58
...
100.000 €

oferta promotionala limitata, valabila pana la 15 aprilie 2023. preturi reduse pentru toate apartamentele si locurile de parcare subterane. stonebuilding.ro Apartament 2 camere in BLOC NOU, CU 0% COMISION...

Suprafata 85 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 4 M 19 min.
Bucuresti, 14 Mar, 09:05
...
65.000 €

cf. 1, dec., renovat complet, bloc reabilitat, bloc 4 etaje, mobilat si utilat complet, toate actele, acc credit, vecinatati: 1 Decembrie 1918, Circa 13, Auchan Titan, Jean Steriadi, Iris Mall,

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat M 13 min.
Bucuresti, 21 Mar, 15:20
...
76.000 €

vav Mall Park Lake, chiar la piata Ramnicu Sarat, 5 minute metrou si parc IOR, geam la baie, termopane, bloc reabilitat, scara curata,

Suprafata 53 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 24 Mar, 09:10
...
79.000 €

apartament 2 camere decomandate in zona Nicolae Grigorescu, etaj 4/10, suprafata 54 mp, an de constructie 1984, reabilitat termic.

Suprafata 54 mp An 1984 Decomandat Etaj 4 din 8 M 9 min.
Bucuresti, 21 Mar, 15:54
...
119.900 €

Se ofera la vanzare un apartament cu 2 camere, situat pe bulevardul Metalurgiei in zona Berceni, care este un colt de rai pentru cei care apreciaza confortul si siguranta. Cu o suprafata de 62 mp, acesta...

Suprafata 53 mp An 2021 Decomandat Etaj 9 din 11 M 11 min.
Bucuresti, 14 Mar, 08:01
...
59.900 €

fara imbunatatiri, debara+camara, pozitie E-SE, zona linistita cu verdeata, acc Lujerului, Gorjului, Crangasi, Virtutii, Grozavesti, Politehnica, Drumul Taberei,

Suprafata 49 mp An 1970 Decomandat Etaj 3 din 4 M 19 min.
Bucuresti, 21 Mar, 15:56
...
125.307 €

dezvoltator, apartament 2 camere, etaj P/7, suprafata 80 mp, decomandat, finisat complet cu gresie, faianta, parchert obiecte sanitare, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Acces rapid metrou,

Suprafata 80 mp An 2022 Decomandat M 8 min.
Bucuresti, 25 Mar, 09:14
...
87.500 €

Dristor Metrou (5 minute) Piata Park Lake, etaj 6/10, decomandat, imbunatatiri, modern, de calitate, posibilitatea mobilat, constructie inainte de 1977, bloc reabilitat, suprafata 52 mp,

An 1965 Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 21 Mar, 16:14
...
62.000 €

se vinde un apartament de 2 camere deosebit de spatios, decomandat in zona Piata Muncii - Matei Voievod, semistradal, pe str. Orzari, situat la demisolul inalt (tot geamul afara) unei cladiri interbelice,...

Suprafata 74 mp An 1934 Decomandat Etaj demisol din 2 M 5 min.
Bucuresti, 14 Mar, 08:01
...
102.857 €

finisat, com. 0%. Va oferim spre vanzare apartament cu terasa de 23 mp, decomandat, cu suprafata toatala de 80 mp. Acesta se afla in apropiere de metroul Raul Doamnei si are iesire la toate arterele importante.

Suprafata 80 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 3
Bucuresti, 21 Mar, 16:53
...
89.000 €

Galeriile Titan, decomandat, vedere catre parcul IOR, gresie, faianta, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, curat si civilizat, complet renovat, mobilat si utilat partial, instalatii electrice

Suprafata 54 mp An 1970 Decomandat Etaj 7 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 24 Mar, 09:13
...
79.000 €

3 camere din recompartimentarea unuia de 2 camere, bloc 2008 din spatele Rin Grand Hotel, living cu bucatarie open space si 2 dormitoare cu acces din living, baie de 7 mp, balcon 5 mp, centrala proprie,...

Suprafata 67 mp An 2008 Decomandat Etaj 3 din 11
Bucuresti, 21 Mar, 17:34
...
97.000 €

Etaj 4/11 decomandat mobilat si utilat ca in foto. Acte ok, liber. Este situat in plan 2, ferit de zgomotul strazii. Are centrala proprie de apt.In imediata apropiere se afla scoala, liceu, Mega Image

Suprafata 53 mp An 2011 Decomandat Etaj 4 din 11
Bucuresti, 23 Mar, 09:48
...
92.000 €

Radulescu-Motru, Scoala 97, aproape de parc, 10 min. metrou, et. 1/10. Un apartament cu vibe bun, mobilat si utilat, renovat. Spatios, luminos, 0% comision.

Suprafata 51 mp An 1978 Decomandat Etaj 1 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 24 Mar, 15:36
...
52.457 €

Star Construct - Fara Comision Ansamblu premium, cu 3 blocuri, 5 nivele, cu lifuri, zone verzi, locuri de parcare si acces facil catre statia de Metrou Nicolae Teclu, design exterior modern, apartamente...

Suprafata 46 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 5 M 10 min.
Bucuresti, 22 Mar, 18:37
...
59.500 €

2 camere nou, gata 5% avans noua casa apartament nou, finalizat in decembrie, se preda la cheie, gresie, faianta, parchet, usi de interior - la alegere, contorizat individual.

Suprafata 54 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 6 M 1 min.
Bucuresti, 22 Mar, 07:22
...
84.900 €

Top Home Advisors va propune spre vanzare un apartament de 2 camere decomandat, situat la etajul 10/10, decomandat, 55 mp. Apartamentul se vinde mobilat, toate actele in regula (cadastru + intabulare...

Suprafata 55 mp An 1977 Decomandat Etaj 10 M 10 min.
Bucuresti, 25 Mar, 10:31
...
70.257 €

Localizat in zona Theodor Pallady, blocul se bucura de o locatie avantajoasa. In proximitatea zonelor de interes, noul proiect ofera accesul la mai multe tipuri de magazine, acoperind diverse zone de...

Suprafata 74 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 5 M 15 min.
Bucuresti, 22 Mar, 08:49
...
70.000 €

et. 5, decomandat, fara imbunatatiri, necesita renovare, bucatarie generoasa, balcon, spatii de depozitare, are doar termopan inclusiv la balcon, toate actele, accept credit,

Suprafata 52 mp An 1982 Decomandat Etaj 5 din 8
Bucuresti, 20 Mar, 09:55
...
85.539 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 7 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan Titan, Iris...

Suprafata 65 mp An 2022 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 25 Mar, 13:51
...
51.062 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 47 mp An 2020 Decomandat
Ilfov, 24 Mar, 13:21
...
83.500 €

apartament 2 camere tip B in complex Plaza Residence faza 5. Unitatile se predau semifinisate

Suprafata 53 mp An 2022 Decomandat Etaj 9 din 11
Bucuresti, 23 Mar, 13:00
...
104.500 €

apartament 2 camere tip G in complex Plaza Residence faza 5. Unitatile se predau semifinisate.

Suprafata 66 mp An 2022 Decomandat Etaj 5 din 11
Bucuresti, 23 Mar, 15:30
...
58.800 €

OFERTA SPECIALA! Promotii atractive si REDUCERI de pana la 6.000 euro. Contacteaza-ne!

Suprafata 48 mp An 2022 Decomandat
Bucuresti, 16 Mar, 08:01
...
92.000 €

decomandat, etaj 4/10, bucatarie inchisa, langa parcul Moghioros, finisaje de calitate, acte la zi, accept credit.

Suprafata 56 mp An 2020 Decomandat Etaj 4 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 25 Mar, 17:08
...
52.500 €

2 camere, confort I, decomandat, 60 mp cu 2 balcoane, vedere mixta, fara amenajari, liber. Exista cadastru si intabulare. Se accepta clienti cu credit bancar,

Suprafata 60 mp An 1982 Decomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 24 Mar, 20:09
...
69.000 €

cf. 1, bloc Td-varianta de apartament decomandat- atentie, curat cu imbunatatiri, pozitie excelenta, Parcul si Metroul la mai putin de 3-5 min., toate actele la zi, accepta credit,

Suprafata 53 mp An 1972 Decomandat Etaj 7 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 15 Mar, 09:22
...
74.000 €

Va prezentam un apartament de 2 camere intr-un bloc cu 2 etaje cu acoperis, construit in 2019, decomandat, centrala, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, UM, AC, usi interioare noi

Suprafata 56 mp An 2019 Decomandat Etaj 2 din 2 M 12 min.
Bucuresti, 24 Mar, 20:36
...
125.000 €

Militari, Lujerului, Cora , cf 1 lux, stradal Iuliu Maniu, etaj 6/7, toate imbunatatirile, se vinde mobilat si utilat, centrala proprie, bloc din 2017, AC, UM, 65 mp, balcon inchis, acte la zi, Agentie

Suprafata 65 mp An 2017 Decomandat Etaj 6 din 7 M 6 min.
Bucuresti, 20 Mar, 12:16
Articole recomandate
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 5.928
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 6.177
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 703