Vanzari apartamente 2 camere ieftine Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
Pret euro: între - 55000
...
39.500 €

apartament confort 2, Soseaua Pantelimon, Biserica Marcuta, bloc reabilitat, contor gaze individual, se poate monta centrala proprie, geam la baie, fara imbunatatiri, negociabil.

Suprafata 40 mp Etaj 8 din 10 M 17 min.
Bucuresti, ieri; 22:20
...
370 €

apartament 2 camere, mobilat, utilat modern, situat pe str. Secuilor langa sc. 190, la 5 min. metrou P-ta Sudului, apartament renovat si modernizat, etaj 8/8, locatari civilizati, 370 euro + 1 garantie,

Suprafata 52 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 7 min.
Bucuresti, ieri; 19:37
...
52.000 €

vand apartament 2 camere cf1, liber, fara inbunatatiri, toate actele, pret disc.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri; 19:11
...
47.000 €

vand apartament 2 camere cf. 2, cu balcon, liber, accept si credit, se vinde cum e in poze, toate actele, pret 50000 euro disc.,

Suprafata 38 mp Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri; 19:02
...
38.900 €

zona CFR, zona de blocuri civilizate de 4 nivele, cu locuri de parcare, cf. 2 sporit, baie mare cu geam de aerisire, fara imbunatatiri, necesita renovat. Oferta AMA Imobiliare

Tur virtual Suprafata 42 mp Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri; 17:54
...
46.000 €

et. 4/10, ocazie, cf. 2, dec., 37 mp, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, fara imbunatatiri, doar termopan, lift modernizat, cadastru si intabulare, certificat energetic, liber, zona linistita,...

Suprafata 37 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri; 17:53
...
54.000 €

Reabilitat, amenajat, utilat, ac, centrala proprie, se vinde mobilat , totul nou, zona verde, liber pozitie, imobil impecabil

An 1978 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri; 17:42
...
500 €

3Camere Modern, bloc nou,centrala proprie, 2 bai, open space, recent renovat, finisaje de calitate, mobilier pe comanda, dressing, utilat complet: cuptor,plita, hota, microunde,frigider, masina spalat,...

Suprafata 68 mp An 2018 Semidecomandat Etaj 2 din 2 M 9 min.
Bucuresti, ieri; 17:18
...
51.062 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 47 mp An 2020 Decomandat
Militari Residence Ilfov, ieri; 16:55
...
32.000 €

vand apa 2 camere Crizantemelor bl reabilitat, cu gaze centrala, gresie faianta, termopane,

Suprafata 28 mp Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri; 16:25
...
34.000 €

vand ap. 2 camere, cf. 2, liber, apartamentul trebuie renovat, apa calda, caldura Radet si gaze, liber, pret 34000 euro disc.,

Suprafata 31 mp Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri; 16:16
...
25.000 €

vand apa 2 camere cof3 cu gaze centrala, liber, pret

Suprafata 28 mp Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri; 16:16
...
53.000 €

Compania imobiliara Apulum94 va propune un apartament de 2 camere confort 2, situat in zona Lujerului- in apropiere de Politehnica. Imobilul este din 1975, fara risc seismic, este un bloc foarte curat....

Suprafata 40 mp An 1975 Decomandat Etaj 9 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri; 15:40
...
50.000 €

ap. 2 cam., cf. 1, dotari si mobila, proprietar,

Suprafata 50 mp An 1965 M 5 min.
Bucuresti, ieri; 14:42
...
35.200 €

in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. Metro Militari,apartament 2 cam 42 mp, direct dezvoltator, comision...

Bucuresti, ieri; 14:20
...
30.500 €

Crizantemelor, 2 camere, 30 mp, centrala, gaze, imbunatatiri, acte la zi, parter, posibilitate balcon,

Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri; 13:05
...
54.500 €

Bd. Timisoara, etajul 2/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon, geam la baie, aer conditionat, contor de gaze separat, mobilat si utilat, acte facute, accepta credit,

Suprafata 37 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri; 12:33
...
47.900 €

vanzare apartament 2 camere, semidecomandat, balcon, vedere superba, etajul 10/10, nerenovat, la doar cateva minute de metrou si de Parcul Oraselul Copiilor. Agentia Estate Advisers

Suprafata 35 mp An 1973 Semidecomandat M 10 min.
Bucuresti, ieri; 12:18
...
48.500 €

Ap cu 2 camere, decomandat, cu balcon, parter, sector 4 Lamotesti Brancoveanu. Apartamentul este izolat exterior, geamuri termopan, aer conditionat, calorifere noi (cu repartitoare),

Suprafata 40 mp An 1978 Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri; 12:00
...
45.000 €

Ap 2 camere cf 2 semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, um, buc mobilata, st 40 mp, liber

Suprafata 40 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri; 12:00
...
47.000 €

Va propun spre achizitie un apartament de 2 camere decomandat situat la demisol intr-un bloc construit in anul 2012. Avem 5 minute de mers pe jos de metrou Leonida. Poze reale, actele sunt pregatite pentru...

Suprafata 42 mp An 2012 Decomandat Etaj demisol din 5 M 11 min.
Bucuresti, ieri; 11:40
...
54.300 €

Agentia imobiliara Land Estate va propune spre achizitie un apartament de doua camere, 55mp construiti, 47 mp utili , situat la etajul 10 dintr-un bloc cu 11 nivele (P+10E) , Bucuresti, sector 6 Imobilul,...

Suprafata 45 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri; 11:36
...
48.500 €

Va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere, semidecomandat, confort 2, 37 mp, etaj 7 din 10, situat pe Aleea Zorelelor, sector 6 (zona Piata Veteranilor). Apartamentul este prevazut cu ferestre...

Suprafata 37 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri; 11:36
...
49.000 €

apartament 2 camere sos. Giurgiului, confort 1, semidecomandat, etaj 4 din 4, suprafata 56 mp, an constructie 1962. Apartamentul are geamuri termopan, gresie faianta, parchet din lemn masiv in stare foarte...

Suprafata 56 mp An 1962 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri; 11:22
...
25.000 €

ap. 2 camere, 30 mp, mici imbunatatiri, centrala, gaze, acte la zi, scara f. curata, ideal pentru investitie, p/4

Bucuresti, ieri; 11:08
...
45.000 €

2 camere cf 2, 1/10, bloc reabilitat, termopan, necesita imbunatatiri, acte la zi.

Bucuresti, ieri; 11:07
...
51.376 €

Apartament tip studio de vanzare de la proprietar, amplasat pe soseaua Salaj, Sector 5, la doar 15 de minute distanta fata de centrul Capitalei,

Suprafata 47 mp An 2022 Semidecomandat Etaj 9 din 9
Bucuresti, ieri; 11:03
...
24.500 €

Apartament 2 camere 30 mp, parter, centrala noua, termopan, partial mobilat si utilat 3 statii pana la metrou Eroii Revolutiei, locatari civilizati, scara curata cadastru intabulare,

Suprafata 30 mp An 1975 Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri; 10:59
...
53.500 €

vanzare 2 camere confort 2 semidecomandat etaj 8/10, renovat total, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica ,instalatii sanitare / electrice schimbate +usi interior schimbate. Pozitie deosebita,...

An 1972 Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri; 10:53
...
24.500 €

apartament 2 camere confort 3, curat, g, f, p, t, um, centrala termica, de un an liber, parter/4, cadastru, intabulare, bloc curat,

Suprafata 28 mp An 1978 Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri; 10:09
...
47.000 €

apartament 2 camere, confort 2, decomandat,curat, g, f ,p, t, um, pe bulevard stradal, parter/4, cadastru, intabulare, merita vazut.

An 1976 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri; 09:43
...
48.000 €

strada Lacramioarei nr. 50, zona Dristor, Vitan, 2 camere duplex la mansarda, etaj 5/5, 47 mp, bloc 1975, mansarda 2011, 2 bai, sentrala proprie pe gaz, se vinde mobilat si utilat complet, neg., 0% comision

Suprafata 47 mp An 2011 Semidecomandat Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri; 09:27
...
52.000 €

Ap 2 camere 43mp et 4/10 ,g f ,p ,t, balcon inchis, bloc reabilitat ,10 min metrou P ta Sudului, cad, intabulare

Suprafata 43 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri; 09:15
...
32.000 €

ap. 2 camere, cf. 2, su 38 mp, liber, mutare imediat, bloc curat, civilizat, accept credit

Suprafata 40 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri; 08:05
...
51.900 €

apartament de 2 camere cu suprafata de 48 mp utili, compus din living, dormitor, bucatarie, baie si balcon. Oferta de pret promotionala, 51900 euro, TVA

An 2023 Semidecomandat Etaj 1 din 7
Avangarde City Ilfov, ieri; 04:15
...
49.500 €

apartament 2 camere decomandat, in suprafata de 38 mp, liber, bloc reabilitat termic, gaze separat, necesita renovat, particular, urgent,

An 1976 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 28 Mai; 20:09
...
55.000 €

apartament 2 camere, langa parc, curat, semidecomandat, balcon, bloc anvelopat,

Suprafata 40 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 28 Mai; 19:05
...
48.000 €

vand ap. 2 camere decomandat scara curata, la 5 min. de P-ta Resita si statiile STB. Acte pregatite de vanzare. Accepta credit,

Suprafata 38 mp Decomandat Etaj 6 din 7
Bucuresti, 28 Mai; 18:44
...
44.590 €

+curte sp. com. S. oferta 2 c+curte Metrou Berceni 4 m. sp. com. centr. termica proprie, incalz. pardoseala, mob., bucatarie incl. aer conditionat, G, F, P, la alegere, baie completa. Ideal invest., se...

Suprafata 48 mp An 2024 Decomandat Etaj parter din 7 M 2 min.
Bucuresti, 28 Mai; 17:01
...
53.000 €

2 camere. Apartament superb, bloc nou, in constructii, langa metrou Aparatorii Patriei. Promotie,

Suprafata 44 mp An 2023 Semidecomandat M 7 min.
Bucuresti, 28 Mai; 17:01
...
55.000 €

apartament confort 1, semidecomandat, bloc caramida, balcon, fara amenajari, liber, acte, ideal investitie, se accepta credit, negociabil,

Suprafata 49 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 11 min.
Bucuresti, 28 Mai; 15:20
...
39.000 €

apartament, confort 3, semidecomandat, etaj 2/4, liber, 25 mp, bloc 1970, mobilat, utilat, finisat, gaze, curent, canalizare, baie, bloc reabilitat termic, intabulare, masina de spalat rufe, ac, tv, canapea,...

Suprafata 25 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 28 Mai; 15:10
...
55.000 €

langa Profi, vand apartament 2 camere, vedere pe fata, neamenajat, decomandat, etaj 6/10, balcon, acte la zi, usor negociabil, particular,

Suprafata 44 mp Etaj 6 din 10
Bucuresti, 28 Mai; 15:00
...
46.000 €

et. 4/10, ocazie, cf. 2, dec., 37mp, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, fara imbunatatiri, doar termopan, lift modernizat, cadastru si intabulare, certificat energetic, liber, zona linistita,...

Suprafata 37 mp An 1976 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, 28 Mai; 14:30
...
35.000 €

Pantelimon, Lidl, 1/4, cf. 3, semidec. 26 mp, gaze, caldura Radet, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, renovat recent, usi inter noi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, luminos,...

Suprafata 26 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 28 Mai; 14:29
...
33.000 €

Vand apartament 2 camere cf. 3, bl. reabilitat cu imbunatatiri.

Suprafata 26 mp Etaj 3 din 4
Bucuresti, 28 Mai; 13:58
...
450 €

particular inchiriez ap. 2 camere renovat integral, instalatii schimbate, contor gaze pt. centrala, anul 1987, etaj 2/4, zona linistita, boiler, loc de parcare 450 E, contract Anaf, transformat in 3...

Suprafata 60 mp An 1987 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 28 Mai; 13:50
...
52.500 €

2 camere, cf2, 3/4, gresie, faianta, parchet, t, um, renovat ,acte la zi

Etaj 3 din 4
Bucuresti, 28 Mai; 13:50
...
35.000 €

Apartament 2 camere confort 2,in suprafata de 30 mp,situat la etajul 2 din 4,in curs de renovare la cheie,bloc. M2

Suprafata 30 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 28 Mai; 13:18
...
54.000 €

decomandat, etaj 7/10, cu balcon, 38 mp, liber, se vinde mobilat, amenajat cu termopan, aer conditionat, parchet, usa metalica, situat aproape de metrou Raul Doamnei, STB, LIDL.

Suprafata 38 mp An 1974 Decomandat Etaj 7 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 28 Mai; 12:50
Articole recomandate
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 10.466
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 11.585
Unde mai găsești apartamente sub 60.000 de euro în București

Zonele din București în care mai poți cumpăra un apartament de 45-55 de mp cu maxim 60.000 de euro;...

19.02.2024 Imobiliare 4.750