Vanzari apartamente 2 camere ieftine Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
Pret euro: între - 55000
...
55.000 €

etajul 2/10, intr-un bloc construit in anul 1976, confort 2, semidecomandat cu o suprafata de 40 mp,usa metalica (intrare), gresie, faianta, parchet, electrocasnice.

Suprafata 40 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 21:27
...
54.000 €

usa metalica, tamplarie geam termopan, gresie, fainta, parchet,usa metalica, tamplarie geam termopan, gresie, fainta, parchet, bloc izolat termic exterior, loc de parcare, igienizat complet

Suprafata 41 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 21:25
...
46.000 €

42 mp, et.3/4, fara lift, dec., necesita renovare, bloc reabilitat, ocazie

Suprafata 42 mp An 1960 Decomandat Etaj 3 din 4 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 21:21
...
37.500 €

proprietar, vand ap. 2 cam. semidecomandat, pe sos. Salaj, stradal, cu vedere pe fata, vis a vis cu parcul Humulesti, toaleta cu fereastra, etaj 8 din 10, langa complex comercial, bloc anvelopat, curat,...

Suprafata 36 mp Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 04:30
...
39.000 €

comision 0% direct dezvoltator, in Bucuresti, sector 6, va propun spre vanzare un apartament de 2camere confort 1 decomandat, situat la etajul 1, intr-un bloc de 5 etaje cu lift, bloc finalizat anul acesta....

Suprafata 58 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 M 19 min.
Bucuresti, ieri, 08:29
...
40.500 €

5 minute de metrou, cf.2, 38 mp, et.9/10, decomandat, fara imbunatatiri

Suprafata 38 mp Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 21:20
...
55.000 €

cf.1, 50 mp, et.7/9, sd, bloc reabilitat, necesita renovare, risc seismic 3 (unele banci acorda credit), preferabil cash, ocazie

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 7 din 9
Bucuresti, ieri, 21:19
...
42.500 €

cf. 2, et. 3/10, dec., necesita renovare, preferabil cash, ocazie

Suprafata 37 mp Decomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 21:19
...
43.000 €

Metrou Eroii Revolutiei la 4 statii cu STB, 37 mp, et.1/10, sd., mobilat, utilat, AC, usi noi, instalatia electrica si sanitara schimbate, ocazie

Suprafata 37 mp Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 21:19
...
43.000 €

chiar pe strada Huedin, decomandat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, AC, balcon, boxa in subsolul blocului

Suprafata 43 mp An 1970 Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 21:00
...
51.000 €

renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,usi interioare schimbate totul nou, bloc si scara curate, liber, toate actele

Suprafata 42 mp An 1970 Decomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 18:03
...
30.000 €

ap. 2 camere, confort 2 semidec., etajul doi din patru apartamentul, se vinde mobilat suprafata totala 40 mp, toate actele in regula,

Suprafata 40 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 18:00
...
42.000 €

ap. 2 camere, cf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, um, liber, accept credit,

Suprafata 40 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 18:00
...
40.000 €

ap. 2 camere, cf. 2 semidecomandat, p/4, fara imbunatatiri, liber, toate actele, se accepta credit, st 40 mp, su 37,

Suprafata 40 mp An 1978 Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 18:00
...
55.000 €

ap. 2 camere mobilat si utilat, in zona piata, mall, parc, metrou 3 min., STB (fata blocului), izolat, aer conditionat, contorizat gaze, apometre, repartitoare,

Suprafata 36 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 17:30
...
28.500 €

vanzare apartament 2 camere, semidecomandat, confort 3, 27.88 mp, situat la etajul 4/4. Dotat cu usa metalica, termopan. Apartamentul necesita renovare.

Suprafata 28 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 17:06
...
52.500 €

2 camere, confort I, decomandat, 60 mp cu 2 balcoane, vedere mixta, fara amenajari, liber. Exista cadastru si intabulare. Se accepta clienti cu credit bancar,

Suprafata 60 mp An 1982 Decomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 16:42
...
45.000 €

Vand ap 2 camere 37 mp et 1/4, gresie faianta termopan, usi interior instalatie electrica si sanitara schimbate, curat, cadastru intabulare

Suprafata 37 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 16:08
...
52.500 €

mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, acte, izolat interior, posibilitate montare centrala termica, acte, liber,

An 1985 Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 15:24
...
43.900 €

Drumul Taberei - Bucla, semistradal, 2 camere confort 1, 52 mp, centrala termica, termopan, dormitor 14mp, liber, 2 lifturi, vedere vest, fara imbunatatiri, 10/10 + etaj tehnic, acte la zi.

Suprafata 52 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 15:24
...
54.500 €

Aleea Terasei, la parculet, langa scoala 194, balcon mare pe sufragerie si bucatarie, zona linistita, verde, aproape de Piata Berceni si Sudului, orientare SE, transport public rapid spre centru,

Suprafata 53 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 5 din 9 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 14:24
...
35.200 €

in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. Metro Militari,apartament 2 cam 42 mp, direct dezvoltator, comision...

Bucuresti, ieri, 14:20
...
48.900 €

apartament confort 2, cu balcon, semistradal, in randul doi de blocuri fata de bulevard, fara imbunatatiri, liber-nelocuit, pret negociabil, baie cu geam de aerisire,

Suprafata 40 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 14:06
...
49.305 €

Apartament 2 Camere POPESTI LEORDENI- Biruintei Zona Popesti Leordeni Biruintei la aproximativ 10 minute metrou Berceni , va prezint la vanzare apartament 2 camere cu toate finisajele ( parchet, gresie,...

Suprafata 51 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 6 M 13 min.
Bucuresti, ieri, 14:01
...
55.000 €

10 minute de metrou Dristor, bloc reabilitat termic, renovat, mobilat si utilat complet, contorizat, gresie, faianta, parchet, termopan, um, ac, 38.5 mp utili.

Suprafata 40 mp Decomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 13:30
...
54.999 €

2 cam. conf. I, caramida, reabilitat termic, fara risc seismic, 48,2 mp, fara imbunatatiri, geamuri termopan, aer conditionat, necesita renovare, mobilat si utilat,

Suprafata 48 mp An 1966 Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 13:12
...
49.500 €

cf 1 semidecomandat etaj 8/8+1etaj the , bloc reabilitat fara problema cu terasa, contorizat, gresie, faianta, parchet masiv, termopan, um, clasa energetica A, ideal investitie, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:51
...
52.000 €

cf. 2, termopan, usa metalica, eliberabil, cadastru, intabulare,

An 1974 Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 12:51
...
52.500 €

2 camere cf 2 decomandat, etaj 2/10, gresie faianta, parchet termopan, usa metalica, bucatarie mobilata , dressing liber acte, acc credit,

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 12:50
...
46.500 €

cf 1 semidecomandat etaj 9/9 +etaj tehnic (uscatorii pe jumatatea apartamentului) bloc reabilitat ,inclusiv terasa refacuta garantie 10 ani ,teava gaze,gresie faianta (vechi)parchet masiv A/C liber

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 13 min.
Bucuresti, ieri, 12:50
...
52.500 €

2 camere cf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, liber, toate actele,

Suprafata 43 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 12:50
...
46.500 €

2 camere, cf.1 semidecomandat, etaj 8/8+ etaj teh.(uscatorii), usa metalica, bloc reabilitat, garantie terasa 10 ani,teava de gaze ,contor separat ,repartitoare ,apometre toate actele, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 12:47
...
49.500 €

Bulevardul Timisoara cf 2 semidecomandat etaj 7/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica liber toate acteloe acc credit

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 12:45
...
48.000 €

cf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, fara balcon, acte,

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 12:45
...
55.000 €

stradal, parcul Morarilor, cf. 1, etaj 2, balcon in termopan, 53 mp, bl. reabilitat termic, facilitati, langa magazine, transport in comun, parc scoala, cadastru, intabulare, pret bun

Suprafata 53 mp An 1975 Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 12:45
...
44.500 €

2 camere cf 2 semidecomandat, etaj 3/10, fara balcon, termopan, liber contorizat necesita imbunatatiri acte cadastru intabulare, pret fix,

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 12:45
...
54.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat, etaj 9/9+the, gresie faianta parchet, termopan usa metalica, balcon inchis, acte acc credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 12:45
...
49.500 €

2 camere, cf. 1 semidecomandat, etaj 8/8+teh., bloc reabilitat, contorizat, gresie, faianta, usa metalica, parchet masiv, termopan, in curs de eliberare, acte, acc. credit,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 12:44
...
31.500 €

cf. 2, renovat total, centrala, gaze, bloc reabilitat, acte la zi, bloc fara restantieri, linistit,

Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 12:37
...
29.999 €

cf. 2, mobilat, gaze, centrala, acte la zi, urgent,

Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 12:36
...
46.000 €

cf. 1, fara imbunatatiri, urgent,

Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 12:34
...
49.000 €

Vand apartament de 2 camere cf2 , 40 mp , etaj 10 / 10 + etaj tehnic. Conditii bune , costuri reduse la intretinere , zona linistita. Parcul Tei foarte aproape Pret 50.000 euro usor discutabil

Suprafata 40 mp An 1976 Decomandat Etaj 10
Bucuresti, ieri, 12:27
...
30.000 €

renovat, imbunatatiri, g, f,

Suprafata 29 mp
Bucuresti, ieri, 12:25
...
47.000 €

ID intern: 312033. Va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere, semidecomandat, confort 2, situat in zona , reper Gradinita 195 Prichindel, intr-un imobil construit in anul 1975, disponibil la...

Suprafata 33 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 11:49
...
49.500 €

Sdec, etaj 4, g+f+p+t, mobilat, liber, toate actele, acc credit, vecinatati: Vitan, Fizicienilor, Ramnicu Sarat, Ramnicu Valcea

Suprafata 39 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 M 17 min.
Bucuresti, ieri, 11:45
...
54.900 €

Stradal, cf 1, dec, 2/10, fara imbunatatiri, bloc reabilitat, toate actele, acc credit, vecinatati: Hipermarket Cora, Vergului, Morarilor, Costin Georgian, Fundeni, ocazie

Suprafata 50 mp An 1975 Decomandat Etaj 2 din 10 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 11:45
...
53.000 €

va oferim spre vanzare un apartament de 2 camere decomandat

Suprafata 45 mp An 1976 Decomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 11:40
...
43.000 €

apartament 2 camere confort 2, balcon inchis cu termopan, usi noi, instalatii schimbate, etajul 1/10, g, f, p, t, um, cadastru, intabulare, mobilat si utilat complet, acceptam credit,

An 1976 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 10:46
...
33.330 €

apartament studio, 2 camere, strada Funigeilor nr. 60, situat la etajul 5 cu lift, suprafata 51 mp utili, bloc finalizat locuit, utilitati, se vinde exact ca in poze, comision 0%.

Suprafata 51 mp An 2020 Decomandat Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 10:39
...
54.900 €

apartament de vanzare cf. 2 sporit, decomandat, et. 8/10, 43 mp, bloc reabilitat termic, se vinde mobilat si utilat, cad. + int., se accepta credit

Suprafata 43 mp An 1975 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 09:36
...
47.000 €

Va propun spre un apartament de 2 camere openspace mobilat si utilat complet, situat pe strada Solstitiului langa complexul La Strada. Metrou Leonida la 900 metri. In proximitate avem scoli, gradinite,...

Suprafata 45 mp An 2015 Decomandat Etaj demisol din 5
Ilfov, ieri, 09:21
...
36.000 €

ap. 2 cam., etaj 4/5, cf., fara imbunatatiri, liber, 36.000 Euro + comision Ag. 1.250 Euro, bloc reabilitat exterior rog maxima seriozitate,

Suprafata 38 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 4 din 5
Bucuresti, ieri, 09:17
Articole recomandate
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 8.511
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 6.389
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 835