Vanzari apartamente 2 camere ieftine Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
Pret euro: între - 55000
...
50.000 €

6/10,cf2,dec,42mp,vedere pe spate,liniste,bl fara risc seismic,reabilitat termic,renovat, mobilat modern si utilat,liber,luminos,orientat pe Sud,calorifere noi,g+f+p+t+um,aer conditionat,acc credit.

Suprafata 42 mp An 1978 Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 19:13
...
38.000 €

Ocazie , 10 minute Unirii, apartament 2 camere, confort 1, decomandat,st 52 mp, g, f ,p, t, um, centrala de apartament, 2 boxe subsol cu acte ej 3 mare spatios aerisit ferestre mari apropiere Kaufland

An 1970 Decomandat Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 18:52
...
55.000 €

Ofer spre vanzare ap 2 camere cu termopane, balcon inchis in termopan. Ap. se afla langa gara de nord, acte la zi.

Suprafata 50 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi, 18:17
...
43.900 €

Vand apartament 2 camere Confort 2 Sporit cu Balcon zona Big Berceni An constructie 1973 Scara cu 2 Lifturi! 2 Camare care pot fi transformate in spatii de depozitare sau dressing. Adresa exacta o aveti...

Suprafata 41 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi, 13:40
...
49.970 €

Proprietar vand apartament, recent renovat, cu acces facil la toate mijloacele de transport. Este ideal ca si rezidenta pentru o familie sau un cuplu,

Suprafata 44 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 6 min.
Bucuresti, azi, 18:16
...
54.000 €

Rm. Sarat, chiar pe Nicolae Pascu, piata Bobocica, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, vedere fata, fara balcon, liber, toate actele,

Suprafata 38 mp An 1970 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 18 min.
Bucuresti, azi, 17:54
...
31.000 €

Modalitati de plata acceptate sunt: - RATE LA DEZVOLTATOR cu avans de 40% din valoarea apartamentului si diferenta platibila 5 ANI (60 LUNI), FARA DOBANDA. - Credit Ipotecar (bancar) - Cash Pentru...

Suprafata 65 mp An 2021 Etaj 2 M 14 min.
Bucuresti, azi, 17:46
...
51.500 €

3 minute metrou, piata si Mall, decomandat, necesita renovare, liber, toate actele

Suprafata 50 mp An 1967 Decomandat Etaj 8 din 10 M 12 min.
Bucuresti, azi, 17:23
...
50.000 €

semistradal, 3/10, cf. 2, dec., 39 mp, balcon mare dispus pe living, pe mijloc, bloc fara risc seismic, scara civilizata, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru si intabulare, zona buna, linistita,...

Suprafata 39 mp An 1976 Decomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 17:13
...
40.000 €

cf 2, gresie, faianta, parchet, termopane, balcon, liber, toate actele

Suprafata 42 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi, 17:12
...
54.500 €

direct dezvoltator, comision 0%, apartament decomandat cu bucatarie inchisa, living de 19 mp, bloc finalizat, predare la cheie, compartimentari din caramida, posibilitate loc de parcare,

Suprafata 51 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 7 M 18 min.
Bucuresti, azi, 17:05
...
55.000 €

Politehnica, vis a vis de Lidl, semidecomandat, etaj 9/10, bucatarie inchisa, balcon, tamplarie pvc cu geam tripan la dormitor, aer conditionat, scara curata, supraveghere video, statie STB in fata blocului.

Suprafata 40 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 10 min.
Bucuresti, azi, 17:05
...
39.500 €

direct dezvoltator, comision 0%, apartament 2 camere tip studio, bloc finalizat, predare la cheie, compartimentari din caramida, posibilitate loc de parcare,

Suprafata 35 mp An 2022 Decomandat M 18 min.
Bucuresti, azi, 17:05
...
45.500 €

direct dezvoltator, comision 0%, proiect nou cu regim de inaltime P+7 compus din 63 de apartamente, bloc finalizat, predare la cheie, compartimentari din caramida, posibilitate loc de parcare,

Suprafata 40 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 7 M 18 min.
Bucuresti, azi, 17:05
...
53.900 €

Particular - etaj 4/4 - decomandat, fara balcon (bloc tip A) - acum se refac aleile si strazile din jurul blocului, reabilitat termic - termopan, aer conditionat, liber, intabulare

Suprafata 49 mp An 1972 Decomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Bucuresti, azi, 16:48
...
35.500 €

Pantelimon, Lidl, 1/4, cf. 3, semidec. 26 mp, gaze, caldura Radet, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, renovat recent, usi inter noi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, luminos,...

Suprafata 26 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 16:26
...
46.000 €

et. 7/10, cf 2, semidec., 40 mp, bloc reabilitat termic, 2 lifturi, orientat pe Est, fara imbunatatiri, doar termopan si usa metalica, geam la baie, zona linistita, doar cash, pret bun, ideal investitie,

Suprafata 40 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 14 min.
Bucuresti, azi, 16:25
...
40.000 €

vino, ap. 2 camere cf. 3, centrala termica, gaze, bl. anvelopat, termopane, usa metalica, neg.,

Bucuresti, azi, 16:13
...
50.900 €

langa Hotel Sir, aproape Scoala 39,Kaufland, Mall Veranda, etaj 5/10, bloc 1976 fara risc seismic, cf.2 sporit dec., 45mp., hol locuibil, vedere mixta,pe mijloc, orientare S-E,scara curata,

Suprafata 45 mp An 1976 Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 16:08
...
55.000 €

langa Hotel Sir, Aleea Sinaia,etaj 2/10,cf.2 sporit dec.,hol locuibil, bloc 1976 fara risc seismic, vedere mixta, orietare S-E,imb.,g,f,p, termopan,um, liber,cadastru,intabulare

Suprafata 46 mp An 1976 Decomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 16:08
...
49.900 €

Agentie imobiliara comision 2 %-centrala termica proprie Ariston, etaj - 9/9 - confort unu, termopan, parchet in camere, gresie + faianta baie si bucatarie, geam la baie, aer conditionat, liber, intab.

Suprafata 52 mp An 1970 Circular Etaj 9 din 9 M 16 min.
Bucuresti, azi, 16:03
...
42.322 €

Am dat start vanzarilor la studiouri superbe si apartamente cu 2 camere intr-un nou proiect rezidential amplasat la 15 minute fata de metrou Berceni, in ansamblu rezindetial cu spatii comerciale pe parter,...

Suprafata 60 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 16:01
...
31.000 €

2 statii metrou, garsoniera confort 2, bloc mixt, etajul 3/10, curata, g, f, p, t, um, mobilata si utilata complet, cadastru, intabulare, bine situata, bloc stadal,

An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 15:59
...
49.000 €

apartament 2 camere, 50 mp utili, finalizat, mutare imediat, etaj 5/6, situat la 50 m de capat STB 178, 278 si 138, pe str. Tineretului, utilitati canalizare, gaze, curent electric. Comision 0

Suprafata 50 mp An 2022 Decomandat Etaj 5 din 6
Bucuresti, azi, 15:59
...
53.000 €

Apartament 2 camere, semidecomandat, parter, fara imbunatatiri, Margeanului,apropiere misca petre. zona curata, linistita, bloc curat, cadastru, intabulare, acceptam credit bancar .

Suprafata 50 mp An 1981 Semidecomandat Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 15:58
...
42.000 €

apartament 2 camere, confort 2, curat, termopan, aer conditionat, centrala termica, fara parchet, cadastru, intabulare, st 38 mp, etajul 3/4.

An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 15:57
...
43.000 €

3/10, cf 2, sdec, 40 mp, bloc 1975, fara risc seismic, geam la baie, fara imbunatatiri, doar termopan si usa metalica, cadastru si intabulare, liber, zona verde, linistita, accept credit, pret negociabil.

Suprafata 40 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 15:49
...
54.500 €

Ag imobiliara- V ialomitei, stradal, in curs de renovare, intabulare comision 2%

Suprafata 53 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 3 min.
Bucuresti, azi, 15:46
...
53.000 €

apartament 2 camere cf. 2, etaj 7, doua locuri parcare, mobilat si utilat. Bloc izolat. Strada Plutonier Petre Ionescu la 7 minute de metrou, piata aproape. Scoala orientare sud. Liber. toate actele

Suprafata 37 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 10 min.
Bucuresti, azi, 15:44
...
44.500 €

ap. 2 camere cf. 2 decomandat, etaj 6/10, renovat in totalitate, noi: instalatii electrice, sanitare, liber, accept credit

Suprafata 38 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 12 min.
Bucuresti, azi, 15:15
...
45.000 €

Va oferim spre vanzare apartament de 2 camere, situat la etajul 4 construit in anul 1971 in zona Gorjului. Apartametul este la 400m fata de gura de metrou Gorjului. Imobilul, in suprafata utila de 31...

Suprafata 31 mp An 1971 Decomandat Etaj 4 M 12 min.
Bucuresti, azi, 15:12
...
53.500 €

Vand apartment 2 Camere, direct proprietar Brancoveanu, Lamotesti

Suprafata 38 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 15:00
...
35.200 €

in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. Metro Militari,apartament 2 cam 42 mp, direct dezvoltator, comision...

Bucuresti, azi, 14:50
...
47.000 €

Va propun spre vanzare un apartament cu 2 camere, situat in Ansamblul Militari Residence, pe strada Gladiolelor 12, in primele blocuri de la intrarea in cartier prin str. Osiei ( imobilele din dreapta...

Suprafata 48 mp An 2009 Decomandat Etaj 5 din 7
Bucuresti, azi, 14:07
...
24.999 €

2 camere, p/4, mobilat, utilat modern, bloc foarte curat, gaze, acte la zi, ideal investitie,

Bucuresti, azi, 13:53
...
55.000 €

Strada Ghirlandei, 2 camere confort 1, semidecomandat, etaj 3/9, liber, reabilitat, zona foarte linistita,

Suprafata 53 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 9
Bucuresti, azi, 13:28
...
55.000 €

2 camere, cf. 1, fara imbunatatiri, acte la zi,

Suprafata 55 mp Decomandat
Bucuresti, azi, 13:20
...
39.000 €

Vicina, cf2, curat, fara imbunatatiri, 4/10, acte la zi

Bucuresti, azi, 13:19
...
53.000 €

Vand apartament Calea Mosilor, semidecomandat , apartament micut , complet mobilat si utilat , tv , plita electrica , cuptor electric , masina spalat , aspirator , router wireless , balcon inchis cu termopane...

Suprafata 40 mp An 1940 Semidecomandat Etaj 3 M 8 min.
Bucuresti, azi, 12:55
...
53.000 €

Vand apartament Calea Mosilor , semidecomandat , apartament micut , complet mobilat si utilat , tv , plita electrica , cuptor electric , masina spalat , aspirator , router wireless , balcon inchis cu...

Suprafata 40 mp An 1940 Semidecomandat Etaj 3 M 8 min.
Bucuresti, azi, 12:55
...
50.500 €

D-NA GHICA, LANGA PARCUL PLUMBUITA, BLOC REABILITAT TERMIC, AN 1977, DEC, 40MP, CURAT, GFP, TH. PARTIAL MOBILAT CADASTRU, INTABULARE, LIBER, PREFERABIL CASH,

Suprafata 40 mp An 1977 Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 12:53
...
44.500 €

apartament 2 camere, et. 1/10, semidec, cf. 2, bd. Timisoara in vecinatatea Mall, Plaza Romania, multiple mijloace de transp in comun: tramvai, autobuz, metrou, parc, marketuri Lidl, Penny, etc. Ap. dispune...

Suprafata 35 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 12:44
...
49.999 €

2 x ac, boiler. Agentia RentUs Imobiliare va prezinta spre vanzare un apartament cu doua camere, Str. Campia Libertatii, 1963, 9/9, 2 x AC, boiler, g, f, t, p, izolatie tavane, blocul prezinta rs2,

Suprafata 43 mp An 1963 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 14 min.
Bucuresti, azi, 12:40
...
50.000 €

2 camere, et. 7/10, necesita renovare, linistit, luminos, se accepta credit, liber imediat

Suprafata 42 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi, 12:36
...
52.500 €

2 camere semidecomandate, et. 1/4, necesita renovare, et. 1/4, frontul doi de blocuri, linistit, luminos, curat, se accepta credit, liber imediat

Suprafata 50 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 12:36
...
32.500 €

de vanzare apartament cf. 2 mobilat, amenajat recent, curat, zugravit, termopan, um, gresie, faianta, parchet, pret negociabil prin agentie, comision 0%, liber,

Suprafata 34 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 12:33
...
54.900 €

Particular: Se vinde apartament de 2 camere confort 1, in Pantelimon Vergului, foarte aproape de parcul Morarilor si Sticlarie. Apartamentul este la parter din 10, semidecomandat, cu o suprafata utila...

Suprafata 45 mp An 1976 Semidecomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 12:10
...
54.500 €

chiar la Auchan, 5 minute piata, 10 minute metrou, bloc reabilitat termic, termopane, sufragerie mare, toate actele, liber, fara imbunatatiri.

Suprafata 53 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 16 min.
Bucuresti, azi, 12:06
...
45.900 €

2 camere cf 2 semidecomandat etaj 6/10 termopan usa metalica liber contorizat cadastru intabulare pretu usor discutabil

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 10 min.
Bucuresti, azi, 12:04
...
52.000 €

cf. 2, termopan, usa metalica, eliberabil, cadastru, intabulare,

An 1974 Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 12:03
...
47.000 €

cf 2 decomandat etaj 7/10 gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, toate actele, acc. credit,

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 7 din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi, 12:03
Articole recomandate
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 8.696
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 10.335
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 2.466