Vanzari apartamente 2 camere ieftine Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
Pret euro: între - 55000
...
29.500 €

Petre Ispirescu malcoci 2 camere cf 3, 30 mp, la parter, cu gaze si centrala proprie, liber

Suprafata 30 mp An 1980 Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, 29 Sep, 23:52
...
39.000 €

ap cu 2 cam, etaj 3/4, cf 2, necesita renovare, pret discutabil

M 17 min.
Bucuresti, 29 Sep, 20:24
...
21.000 €

2 camere, cf. 2, bloc reabilitat, gaze, mici imbunatatiri, acte la zi, 4/4, ideal investitie,urgent

Bucuresti, 29 Sep, 18:56
...
48.500 €

ap. e renovat acum, mai putin sufrageria, Acces rapid: Tei, Pipera, Colentina, Floreasca, Stefan cel Mare, parcurile Tei si Plumbuita, cf. 2, 38 mp, et. 10/11, dec., bloc reabilitat, fara risc seismic

Suprafata 38 mp An 1975 Decomandat Etaj 10 din 11
Bucuresti, 29 Sep, 18:16
...
45.000 €

Situat la 5 min. de metrou Eroii Revolutiei cu acces usor spre: Piata Unirii, Oraselul Copiilor, Parcul Carol si Tineretului. In zona se afla 2 scoli, un liceu, magazine, farmacii, etc. Acces usor la...

Suprafata 30 mp Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 29 Sep, 17:50
...
50.000 €

Vand apartament 2 camere, strada Huedin langa biserica, decomandat, 38mp, balcon inchis, mobilat, aer conditionat, calorifere schimbate, loc parcare resedinta in fata blocului. Se vinde mobilat

Suprafata 38 mp An 1974 Decomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 29 Sep, 17:35
...
51.000 €

Scoala de Politie, liber, fara imb., balcon, metrou, piata, mall, scoala, acte, neg.

Suprafata 56 mp An 1972 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 29 Sep, 17:05
...
54.000 €

Langa Parcul Tei si Plumbuita, Facultatea de Constructii, bloc civilizat, reabilitat termic, an 1977, fara risc seismic, dec,40mp, curat, partial mobilat, cadastru,intabulare se acc. credit.

Suprafata 40 mp An 1977 Decomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 29 Sep, 16:20
...
49.900 €

semistradal, 3/10, cf. 2, dec., 39 mp, balcon mare dispus pe living, pe mijloc, bloc fara risc seismic, scara civilizata, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru si intabulare, zona buna, linistita,...

Suprafata 39 mp An 1976 Decomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 29 Sep, 16:12
...
40.000 €

Petre Ispirescu cf 2 semidecomandat liber termopan balcon cadstru intabulare aproape de parc Pecineaga liceul Bolintineanu statia de tramvai 32

Suprafata 36 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, 29 Sep, 15:35
...
33.000 €

2 camere cf 2 semidecomandat gresie faianta parchet termopan centrala termica balcon cadastru intabulare bloc reabilitat termic zona buna

An 1975 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 29 Sep, 15:31
...
53.000 €

ap. 2 cam., et. 3/10, semidecomandat, renovat recent, termopan, gresie, faianta, mobilat/nemobilat, usa dubla la intrare, bloc reabilitat termic, bloc linistit. Usor negociabil ! Nu ofer comision!

Suprafata 35 mp Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 29 Sep, 14:45
...
47.000 €

Piata, cf 1, balcon, centrala, 55 mp, fara imbunatatiri, 9/10, termopan, balcon inchis in termopan, calorifere schimbate, acte la zi

Etaj 9 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 29 Sep, 14:39
...
29.999 €

2 camere, 33 mp, renovat, gaze, p/4, acte la zi, ideal investitie

Etaj parter din 4
Bucuresti, 29 Sep, 14:36
...
53.000 €

2 camere cf. 1, necesita renovare,

Semidecomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, 29 Sep, 14:18
...
53.800 €

Se ofera spre vanzare un apartament cu 2 camere,p/4, mobilat si utilat, tot confortul, geam baie,cochet, ingrijit, strada lininstita, bloc curat, facilitati multiple. COD: P0500

Suprafata 35 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 16 min.
Bucuresti, 29 Sep, 14:08
...
29.500 €

Calea Calarasilor, Corneliu Coposu, stradal, etaj 3 din 3 ( mansarda), doua camere despartite de hol comun cu alte camere, ( alti proprietari), bucatarie si baie proprie, centrala proprie, central

Suprafata 33 mp An 1940 Decomandat Etaj 3 din 3
Bucuresti, 29 Sep, 14:03
...
49.500 €

Statia Ghidiceni, vanzare ap. cu 2 camere, in suprafata de 37 mp cu balcon, situat la et. 1/10, construit in anul 1973. Se vinde partial mobilat si utilat. Agentie, comision 3%. Liber pt. vizionare,

Suprafata 37 mp An 1973 Decomandat Etaj 1 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 29 Sep, 14:00
...
52.900 €

Ramiro Imob va propune spre vanzare un apartament cu 2 camere decomandat situat stradal pe soseaua Giurgiului Nr. 122. Etaj 4/7. Decomandat, 51 mp. Geam la baie. Apartamentul are toate actele gata, se...

Suprafata 50 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 7
Bucuresti, 29 Sep, 13:13
...
50.000 €

Apartament semidecomandat la etajul 10 din 10 (lift modern), cu suprafata utila de 51 mp, situat la doar 200 de metri fata de statia de metrou Parc Bazilescu. Comision 0% pentru cumparator

Suprafata 51 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 29 Sep, 12:26
...
32.000 €

ap 2cam cf 2 etj 4/ 4,an constructie 1980 terasa este reabilitata , disc

An 1980 Etaj 4 din 4
Bucuresti, 29 Sep, 12:24
...
54.900 €

Proprietar vand apartament cu 2 camere in sector 4 Constantin Brancoveanu, se afla pe strada Lamotesti. Et. 4/10 Renovat: Gresie, faianta, parchet, sanitara, electrica. Actele conforme pt notar Rog...

Suprafata 45 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, 29 Sep, 11:19
...
47.000 €

Militari, Gorjului, cf. 1, semidec., etaj 9, suprafata 52 mp, an constructie 1974, termopan, parchet masiv, centrala termica proprie, geam la baie

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 6 min.
Bucuresti, 29 Sep, 11:01
...
54.500 €

2 camere cf 2 decomandat etaj 3/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat/nemobilat acte acc credit

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 29 Sep, 10:58
...
33.000 €

vand ap. 2 camere cof 2, se vinde mobilat utilat, apa calda caldura, gaze, liber pret disc. este chiar langa Lidl, gresie faiant parchet termopane,

Suprafata 38 mp Etaj parter din 4
Bucuresti, 29 Sep, 10:47
...
38.000 €

vand apartament 2 camere cf. 2 cu balcon, liber, bl. reabilitat, pret disc., 38000 EURO,

Suprafata 38 mp Etaj 1 din 10
Bucuresti, 29 Sep, 10:47
...
30.000 €

vand apartament 2 camere cf. 2, cu balcon, bl. reabilitat, este chiar in fata parcului, libere, toate actele, pret 30000 euro disc., accept si credit, langa bl. aveti Penny, scoala si gradinita,

Suprafata 38 mp Etaj 10 din 10
Bucuresti, 29 Sep, 10:47
...
36.000 €

vand ap. 2camere cf. 2, bl. reabilitat, liber, toate actele, pret 36000 euro disc.,

Suprafata 32 mp Etaj 3 din 4
Bucuresti, 29 Sep, 10:46
...
50.000 €

proprietar, ap. 2 cam., semidecomnadat, 39.98 mp, centrala proprie, termopan, usa metalica, supraveghere video, vedere Ministerul Transporturilor, 3 min. statie mijloace transport, metrou, 3 min. scoala...

Suprafata 39 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 29 Sep, 09:35
...
46.000 €

liceul Hasdeu, chiar pe Titu Maiorescu, parter in bloc cu 1 etaj, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, curte comuna, garaj in folosinta,

Suprafata 41 mp An 1960 Semidecomandat Etaj parter din 1 M 6 min.
Bucuresti, 29 Sep, 09:21
...
42.500 €

Va propun spre achizitie un apartament de 2 camere decomandat situat la demisol pe strada Eclipsei la 7 minute de de metrou Leonida. Apartament recent renovat, toate utilitatile la reteaua orasului,...

Suprafata 46 mp An 2014 Semidecomandat Etaj demisol din 4 M 10 min.
Bucuresti, 29 Sep, 08:57
...
54.900 €

apartamente si garsoniere de vanzare situate intr-un bloc nou construit in zona Rahova Salaj, la etajul 2 din 4, cu centrala termica, gresie, faianta parchet,

An 2022 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 29 Sep, 08:01
...
50.900 €

apartament 2 camere Rahova, Sos. Bucuresti-Magurele, sector 5, etaj 2/6, 44 mp cu balcon,

Suprafata 46 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 6
Bucuresti, 28 Sep, 21:57
...
54.500 €

este un apartament de 2 camere incapator si bine impartit. Apartamentul este termoizolat. Metrou Valea Ialomitei, STB, 2 minute, Magazine, Kaufland Brancusi, Mega Image, Cofetarie. Scoala, Scoala Sfantul...

Suprafata 48 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 28 Sep, 19:51
...
31.500 €

apartament 2 camere, situat la etajul 4/4, semidecomandat, in suprafata de 28 mp, bloc reabilitat termic, ferestre pvc, scara curata, liber, urgent

Suprafata 28 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 9 min.
Bucuresti, 28 Sep, 19:09
...
51.210 €

Direct dezvoltator metrou Berceni, vanzare fara comision, un model de apartament cu 2 camere, in bloc nou cu lift. In imediata apropiere avem pasarela Metrou Berceni, magazine, Noul Parc din Popesti,...

Suprafata 50 mp An 2023 Etaj 3 din 6 M 13 min.
Bucuresti, 28 Sep, 17:41
...
54.000 €

zona linistita, multiple facilitati, P/4, mobilat si utilat, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, instalatii electrice si sanitare schimbate, geam la baie, acte la zi,

Suprafata 38 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 14 min.
Bucuresti, 28 Sep, 17:34
...
36.000 €

cf.2, 38 mp, et.10, decomandat, fara imbunatatiri, fara probleme cu plafonul, acte ok,

Suprafata 38 mp Decomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 28 Sep, 17:33
...
45.000 €

cf. 2, 40 mp, et. 7/10, semidec., necesita renovare, risc seismic 2, cash

Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 28 Sep, 17:32
...
52.000 €

Particular, vand apartament doua camere, etaj 2/4, renovat recent complet, instalatie electrica si sanitare schimbate, totul nou. Imobilul se afla pe strada Argeselu.

Suprafata 37 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 28 Sep, 17:18
...
52.000 €

Brasov, Dedeman, Prelungirea Ghencea, 2 camere cf. 1 semidecomandat, etaj 7/10, eliberabil, fara imbunatatiri, necesita renovare,

Suprafata 50 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 12 min.
Bucuresti, 28 Sep, 17:15
...
52.000 €

semistradal, et. 9/10, cf. 1, dec., 52 mp, bloc fara risc seismic, pe mijloc, calduros iarna, orientat pe Sud, luminos, fara imb., necesita renovare completa, balcon spatios inchis, acte OK, zona verde,...

Suprafata 52 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10 M 16 min.
Bucuresti, 28 Sep, 17:07
...
35.000 €

Pantelimon, Lidl, 1/4, cf. 3, semidec. 26 mp, gaze, caldura Radet, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, renovat recent, usi inter noi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, luminos,...

Suprafata 26 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 28 Sep, 17:03
...
52.000 €

apartament 2 camere, langa parc, curat, semidecomandat, balcon, bloc anvelopat,

Suprafata 40 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 28 Sep, 16:45
...
54.999 €

ap. cu 2 camere cf. 1 dec. mobilat si utilat, etaj 2, fara balcon, bloc reabilitat, stradal pe Sos. Viilor, 5-6 minute de mers la pas pana la gura de Metrou Eroii Revolutiei si intrarea in Parcul Carol,

Suprafata 46 mp An 1963 Decomandat Etaj 2 din 7
Bucuresti, 28 Sep, 16:30
...
54.899 €

Locatie ultracentrala la un pret atat de mic? E posibil asa ceva? Renovat si mobilat? Adica ma pot muta sau il pot inchiria imediat? Raspunsul este "DAAAAAAA" peste tot. Avem noi. Apartamentul "AFFITTU"...

Suprafata 38 mp An 1935 Semidecomandat Etaj 6 din 6 M 7 min.
Bucuresti, 28 Sep, 16:18
...
46.000 €

et. 7/10, cf 2, semidec., 40 mp, bloc reabilitat termic, 2 lifturi, orientat pe Est, fara imbunatatiri, doar termopan si usa metalica, geam la baie, zona linistita, doar cash, pret bun, ideal investitie,

Suprafata 40 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 28 Sep, 15:34
...
53.500 €

Piata Progresul apartament cu 2 camere parter, curat-zugravit, decomandat zona verde, Piata Progresul, parter inalt, bloc civilizat. Vecinatati: Giurgiului Progresul, Sura Mare, Oraselul Copiilor,

Suprafata 46 mp An 1970 Decomandat Etaj parter din 8 M 19 min.
Bucuresti, 28 Sep, 15:20
...
51.000 €

3/3,cf1, sdec, 45mp,bloc nou,constructie 2011, Centrala Termica proprie,mobilat si utilat complet, liber, bucatarie open, g+f+p+t, usa metalica, zona linistita,cad si intabulare, accept credit,pret negoc.

Suprafata 45 mp An 2011 Semidecomandat Etaj 3 din 3 M 10 min.
Bucuresti, 28 Sep, 15:19
...
52.800 €

apartament de 2 camere cf.1 decomandat situat la demisol din 4, intr-un imobil construit in anul 2011 pe strada Iosif Iser, sector 1, Bucuresti. Apartamentul se vinde partial mobilat. Centrala termica...

Suprafata 48 mp An 2011 Decomandat Etaj demisol din 3 M 9 min.
Bucuresti, 28 Sep, 15:00
Articole recomandate
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 4.883
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 12.566
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 12.032