Vanzari apartamente 2 camere ieftine Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
Pret euro: între - 55000
...
54.900 €

apartament confort 1, decomandat, etaj 3 din 4, fara imbunatatiri, trebuie renovat complet, liber, acte facute, pret negociabil

Suprafata 49 mp Decomandat Etaj 3 din 4 M 17 min.
Bucuresti, 24 May, 13:10
...
47.000 €

Apartamentul este situat intr-un bloc stradal, este liber, zugravit, toate actele. situat la 10 min de metrou si piata Valea Ialomitei.In apropiere sunt, gradinita, scoala, super Marcket, acces rapid...

Suprafata 37 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 24 May, 13:05
...
55.000 €

Favorit, Sibiu, stradal, cf. 1, circular, 8/10, gresie, faianta, termopan, liber, contorizat, 2 lifturi, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 24 May, 13:02
...
54.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat etaj 6/10 liber necesita renovare contor gaze apometre acte acc credit pret discutabil

Suprafata 50 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 24 May, 13:01
...
51.500 €

2 camere cf 2 decomandat etaj 2/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica partial mobilat acte acc credit

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 24 May, 13:01
...
36.888 €

Pantelimon spital, Armasul Marcu, apartament cf 2 sporit, 2 lifturi, modelul cu balconul mare, geam la baie, termopane in toata casa, usa metalica, liber, acte la zi, fara imbunatatiri.

Suprafata 41 mp Etaj 7 din 10 M 15 min.
Bucuresti, 24 May, 12:25
...
52.900 €

apartament de vanzare cf. 2 sporit, decomandat, et. 8/10, 43 mp, bloc reabilitat termic, se vinde mobilat si utilat, cad. + int., se accepta credit

Suprafata 43 mp An 1975 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 24 May, 12:03
...
50.000 €

Direct dezvoltator, bloc finalizat, str. Weiner Palada nr. 58E, constructie caramida, finisat complet, 5 minute de STB 178, 138, 278 Rezervelor, finalizat C+I, toate utilitatile, parcare gratuita

Suprafata 43 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 3
Ilfov, 24 May, 11:53
...
53.000 €

Ambiant Concept va propune spre vanzare apartament 2 camere Salaj Kaufland, tip studio, constructie 2022, etaj 1/4, 55 mp, cu balcon,

Suprafata 55 mp An 2021 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 24 May, 11:50
...
55.000 €

1 Mai- Hanul Drumetului 2 camere 4/10 semidecomandat, fara imbunatatiri, geam la baie,

Suprafata 50 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 24 May, 11:47
...
46.000 €

vand apartament 2 camere cf. 1 dec., libere, toate actele, accept si credit, pret 46000 euro disc.,

Suprafata 48 mp Decomandat Etaj parter din 7
Bucuresti, 24 May, 11:22
...
35.000 €

vand apartament 2 camere cf. 2, liber, bl. reabilitat, termopane, pret disc.,

Suprafata 38 mp Etaj 4 din 4
Bucuresti, 24 May, 11:17
...
39.000 €

vand apartament 2 camere, cf. 2, libere, termopane, um, balcon, pret 39000 euro disc.,

Suprafata 36 mp Etaj 4 din 10
Bucuresti, 24 May, 11:13
...
34.000 €

vand apartament 2 camere cf 2 zona Baciului gresie faianta parchet termopane gaze apa calda caldur se vinde mobilat disc.,

Suprafata 38 mp Etaj 1 din 4
Bucuresti, 24 May, 10:54
...
45.500 €

vand apartament 2 camere, et. 1/10, semidec, cf. 2, bd. Timisoara in vecinatatea Mall, Plaza Romania, multiple mijloace de transport in comun: tramvai, autobuz, metrou, parc, hipermarketuri Lidl, Penny,...

Suprafata 35 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 24 May, 10:16
...
45.000 €

Va prezentam spre achizitie un apartament decomandat de 2 camere, situat semistradal la Calea Ferentari, langa Kaufland, pe intrarea Ferentari, intr-unul din blocurile civilizate de 3 etaje, din caramida....

Suprafata 45 mp An 1950 Decomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, 24 May, 10:06
...
52.000 €

Drumul Taberei, zona Romancierilor, etaj 8/10, confort 1 (cu pret de confort 2), circular, bucatarie 9 mp, liber, igienizat, fara imbunatatiri, cu acte pregatite pentru vanzare. Blocul este situat aproape...

Suprafata 48 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 24 May, 09:47
...
55.000 €

Drumul Taberei - Raul Doamnei- Valea Argesului, etaj 4/10, confort 2 sporit, decomandat, cu imbunatatiri si acte. Apartamentul detine loc de parcare si se vinde mobilat si utilat. Blocul se afla langa...

Suprafata 42 mp An 1973 Decomandat Etaj 4 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 24 May, 09:45
...
34.000 €

26 mp, et. 3/4, dec., termopane noi, usa metalica, contor gaz, toate utilitatile,

Suprafata 26 mp Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 24 May, 09:28
...
39.500 €

Va propun spre achizitie un apartament cu 2 camere pe Strada Moldovita nr 4 in apropiere de Strada Emil Racovita la 13 minute de mers pe jos fata de metrou Aparatorii Patriei si 17 minute de metrou Piata...

Suprafata 35 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 24 May, 09:15
...
43.500 €

vanzare 2 camere, balcon inchis cu termopan, etaj 4/5, bloc reabilitat 1970, scara si bloc curat, cu conducta de gaze trasa separat pentru centrala proprie, instalatii sanitare schimbate, 34 mp,

Suprafata 34 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 5
Bucuresti, 24 May, 09:00
...
39.500 €

Va propun la vanzare un apartament cu 2 camere, decomandat, pozitionat excelent. Cartier Berceni in zona Emil Racovita intersectie cu Strada Moldovita, sector 4, Bucuresti. Apartamentul este decomandat,...

Suprafata 35 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10 M 15 min.
Bucuresti, 24 May, 08:45
...
52.999 €

Drumul Taberei, Aleea Valea Viilor, et. 6/10, dec. 40 mp, se vinde cu preluare chiriasi daca vreti, metrou 3 min., termopan, usa metalica

Suprafata 40 mp Decomandat Etaj 6 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 24 May, 08:05
...
50.000 €

AXA REAL Imobiliare iti propune spre vanzare, CU COMISION 0%, un apartament complet renovat in care te poti muta imediat. Apartamentul este bine pozitionat, fiind retras de la zgomotul strazilor principale,...

Suprafata 42 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 23 May, 18:00
...
54.000 €

AXA REAL Imobiliare va propune spre vanzare un apartament cu 2 camere situat in apropiere de statia de metrou Lujerului, Cora Lujerului, Soseaua Virtutii, Bvd. Iuliu Maniu. Daca esti in cautarea unui...

Suprafata 38 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 23 May, 18:00
...
30.888 €

Lucian Blaga, Pantelimon Cora, confort 3, etajul 3/4, gaze in casa, caldura radet, vedere stradal, bloc renovat si foarte civilizat, liber, acte la zi.

Suprafata 31 mp Etaj 3 din 4
Bucuresti, 23 May, 17:29
...
48.000 €

Apartament 2 camere Sos. Salaj- Parc Humulesti

Suprafata 38 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 23 May, 17:00
...
52.900 €

apartament doua camere, 10 min. metrou, aproape parc, Kaufland, piata, etaj 6/10, cf. 1 semidec., 54 mp, bloc 1970 fara risc seismic pe mijloc, orientare V, baie cu fereastra, scara curata, cadastru,

Suprafata 54 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 23 May, 16:11
...
50.900 €

langa Hotel Sir, aproape Scoala 39,Kaufland, Mall Veranda, etaj 5/10, bloc 1976 fara risc seismic, cf.2 sporit dec., 45mp., hol locuibil, vedere mixta,pe mijloc, orientare S-E,scara curata,

Suprafata 45 mp An 1976 Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, 23 May, 16:10
...
53.000 €

2 cam. cf. 1, imbunatatiri, acte la zi, ideal investitie,

Etaj parter din 8
Bucuresti, 23 May, 14:58
...
34.500 €

apartament 2 camere, g ,f, p ,t, um, totul nou, confort 3, st 26 mp, renovat recent,liber, etajul 3/4, cadastru, intabulare, pregatit de vanzare.

An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 23 May, 13:23
...
33.000 €

ap. 2 camere, cf. 2, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, acte la zi,

Etaj 1 din 4
Bucuresti, 23 May, 12:40
...
38.800 €

Ap 2 cam cf 2 semi, etaj 4/10, liber, gresie faianta, parchet termopan, um, accept credit,

Suprafata 40 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, 23 May, 12:37
...
42.800 €

10 min metrou, liber, ap 2 cam cf 2 etaj 3/4, termopan, toate actele, accept credit,

Suprafata 40 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 23 May, 12:33
...
43.900 €

Drumul Taberei - Bucla, semistradal, 2 camere confort 1, 52 mp, centrala termica, termopan, dormitor 14mp, liber, 2 lifturi, vedere vest, fara imbunatatiri, 10/10 + etaj tehnic, acte la zi.

Suprafata 52 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 23 May, 12:26
...
34.500 €

Va prezentam: apartament 2 camere st 32 mp, decomandat, p/4 cadastru intabulare, pret rezonabil, merita vazut si cumnparat. Va rugam vizitati citi-ul nostru: columbiaimobiliare.ro

Suprafata 32 mp Etaj parter din 4
Bucuresti, 23 May, 12:06
...
47.000 €

anul 2008, strada Eternitatii, apartament in bloc nou, ej 2, mobilat si utilat complet, suprafata toptala 39 mp cu balcon, cadastru, intabulare, acceptam credit bancar,va rog vizitati cite-ul nostru

Suprafata 39 mp An 2008 Decomandat Etaj 2 din 3
Bucuresti, 23 May, 12:04
...
55.000 €

Se vinde Apartament 2 camere Cora-Lujerului, etaj 2, decomandat, 45 mp, nemobilat,

Suprafata 45 mp Decomandat Etaj 2 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 23 May, 11:55
...
42.000 €

se vinde apartament 2 camere Lujerului-Veteranilor, centrala termica, parter, cadastru si intabulare, urgent,

Etaj parter din 10 M 6 min.
Bucuresti, 23 May, 11:55
...
31.000 €

2 statii metrou, garsoniera confort 2, bloc mixt, etajul 3/10, curata, g, f, p, t, um, mobilata si utilata complet, cadastru, intabulare, bine situata, bloc stadal,

An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 23 May, 11:32
...
44.000 €

apartament 2 camere, confort 1, decomandat, fara imbunatatiri, parter/7, liber, cadastru, intabulare

Suprafata 50 mp Decomandat Etaj parter din 7
Bucuresti, 23 May, 11:31
...
48.630 €

Bloc nou, finalizat. apartament de 2 camere, 6/7 decomandat cu Mutare Rapida

Suprafata 49 mp An 2023 Decomandat Etaj 6 din 7 M 18 min.
Bucuresti, 23 May, 11:28
...
47.000 €

studio stradal cu incalzire prin pardosea 4/7, finisaje de lux la alegere

Suprafata 40 mp An 2023 Semidecomandat Etaj 4 din 7 M 19 min.
Bucuresti, 23 May, 11:27
...
49.000 €

Comision 0 % Dormitorul, baia, holul si bucataria sunt renovate recent. livingul necesita amenajari. Gresie, faianta de calitate, termopane 4 camere, usi interior noi, usa metalica noua

Suprafata 47 mp An 1972 Decomandat Etaj parter din 7
Bucuresti, 23 May, 11:10
...
47.500 €

Colentina Dna Ghica Berindei, 2 camere cf. 2 decom, renovat, mobilat, acces imediat mijloace de transport, cadastru, intabulare, fara risc seismic,

An 1974 Decomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 23 May, 09:45
...
49.000 €

Piata Straduintei 2 camere confort 1 decomandat etaj 6/10 fara imbunatatiri,

Suprafata 51 mp An 1970 Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 23 May, 08:40
...
43.500 €

2 camere, confort 2 decomandat, etaj 3/10, imbunatatiri modeste, accepta credit,

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 23 May, 08:39
...
52.500 €

apartament 2 camere confort 1 decomandat, suprafata 50 mp, fara imbunatatiri etaj 3/7, bloc constructie 1967 reabilitat termic, stradal acces la mijloace de transport magazine centre comerciale,

Suprafata 51 mp An 1965 Decomandat Etaj 3 din 7
Bucuresti, 23 May, 08:39
...
54.000 €

Straja, 2 camere confort 1, decomandat, foarte spatios, bucatarie mare, etaj 2/4, cu imbunatatiri,mobilat utilat complet bloc reabilitat boxa mare la subsol loc parcare

Suprafata 55 mp An 1976 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 23 May, 08:39
...
50.000 €

bloc reabilitat termic, decomandat, balcon, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Mega Image, Piata Progresul, metrou Eroii Revolutiei,

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 7 din 7
Bucuresti, 23 May, 08:30
Articole recomandate
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 8.452
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 8.126
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 10.064