Vanzari apartamente 3 camere Titan - Dristor

Subrubrica: 3 camere
Zona: Titan-Dristor
...
122.000 €

confort 1 decomandat, 69mp, etajul 4/8, bloc 1983, cu termopane si usa metalica in rest trebuie renovat, 2 gr sanitare si 1 balcon, pozitie excelenta, acte la zi, merita vazut !

M 5 min.
Bucuresti, azi; 11:28
...
75.000 €

Vanzare 3 camere decomandate Imobil reabilitat, contor gaze individual, balcon tip logie vedere mixta B-dul 1 Decembrie 1989 vedere spate, cadastru intabulare, certificat energie, zona verde, mijloace...

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 20 Mai; 11:39
...
92.000 €

apartament de 3 camere cu 2 grupuri sanitare si 2 balcoane, spatii de depozitare. Langa Parcul IOR,

Suprafata 70 mp An 1970 Circular Etaj 9 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri; 17:15
...
86.000 €

et. 4/4, cf. 1, decomandat, bloc reabilitat, posibilitate centrala proprie, 2 apartamente pe nivel, balcon, spatii de depozitare, 10 min statia de metrou 1 Decembrie si Auchan, scara curata, fara restantieri

Suprafata 66 mp Decomandat Etaj 4 din 4 M 15 min.
Bucuresti, 13 Mai; 09:00
...
85.000 €

reabilitat termic,balcon 15 mp, curat, liber, toate actele. Vedere parc IOR, 3 Minute metoru

Suprafata 75 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri; 17:30
...
125.000 €

intersectie Liviu Rebreanu cu Grigorescu, bloc reabilitat, stradal, vedere fata, sud, 2 gr. sanitare, termopane, parchet lemn masiv, gresie, faianta, geam baie, balcon mare, liber

Suprafata 68 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 1 min.
Bucuresti, ieri; 17:48
...
98.000 €

Vitan Ramnicu Sarat apartament 3 camere 75 mp semidecomandat 2 balcoane, etaj 3 an 1975,loc parcare vedere mixta, reabilitat termic, geam la baie, zona verde,

Suprafata 75 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 17 min.
Bucuresti, 22 Mai; 16:32
...
97.000 €

apartament de 3 camere situat langa parcul IOR si metrou Titan. Apartamentul are o bucatarie mare. Geam la baie. Balcon generos. Vedere spre parc IOR

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 2 min.
Bucuresti, ieri; 10:24
...
85.000 €

blocul Potcoava, reabilitat, termopane, bucatarie mare, balcon, fara imbunatatiri, liber, toate actele,

Suprafata 66 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri; 14:45
...
85.000 €

AXA REAL Imobiliare iti propune spre vanzare, cu comision 0%, un apartament care iese rar pe piata la vanzare. Hai sa vezi de ce acest apartament bifeaza cu siguranta multe dintre caracteristicile pe...

Suprafata 59 mp An 1962 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Bucuresti, ieri; 19:37
...
82.500 €

Jean Steriadi, bloc reabilitat, vedere mixta, gresie, faianta, termopane, usa metalica liber, toate actele

An 1968 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 4 min.
Bucuresti, ieri; 17:54
...
124.200 €

duplex, 3 camere, fara lift, et. 4 si 5, 2 bai, mobilat, utilat, modern, nou, elegant. Se vinde exact cu ce se vede in poze.Nu doresc ajutorul agentiilor.

Suprafata 78 mp Decomandat Etaj 4 din 5 M 10 min.
Bucuresti, ieri; 08:55
...
83.000 €

stradal, langa metrou Titan, vis-a-vis Parcul IOR, cf1, etaj 6, balcon in termopan, bl. reabilitat termic, liber, super zona, foarte civilizat, aproape scoala, gradinita, cadastru intabulare disc

Etaj 6 din 9
Bucuresti, 23 Mai; 09:05
...
72.000 €

Apartament 3 camere cu ferestre PVC cu jaluzele, in plus are boxa la subsol de 2,5/ 2,5m, ac, usa metalica noua, semimobilat

Suprafata 58 mp An 1975 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, 16 Mai; 17:00
...
150.000 €

Apartament 3 camere, lux, gradina, parcare, complex rezidential, piscina cu deck amenajata, loc de joaca, pista de alergare, terase si gradini generoase, decomandat sau open space, finisaje lux, NOU

Suprafata 77 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 3 M 13 min.
Bucuresti, azi; 13:40
...
84.900 €

Apartament 3 camere in blocul n9 situat pe Bd. Camil Ressu 47 in suprafata totala de 66,8 mp. Imobilul este pozitionat iexcelent, la doar 5-6 minute de mers pe jos aveti intrarea in parcul IOR, un loc...

Suprafata 61 mp An 1969 Etaj 10 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 22 Mai; 14:49
...
82.000 €

Al. Barajul Rovinari, 3 camere, 65 mp, etaj 1/4, semidec., curat, fara imb. recente, teava de gaz pe palier pentru centrala, scara foarte curata, zona linistita, civilizata, nu se accepta credit, bloc...

Suprafata 65 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 16 min.
Bucuresti, 16 Mai; 14:25
...
125.000 €

VA prezentam un apartament cu 3 camere, decomandat, ideal pentru locuit sau investitie, pozitionat in zona Dristor-Mihai Bravu la 9 minute de metrou. Apartamentul se afla la etajul 5 al unui bloc cu...

Suprafata 69 mp An 1985 Decomandat Etaj 5 din 8 M 14 min.
Bucuresti, 22 Mai; 11:32
...
120.000 €

renovat complet, mobilat si utilat modern,2 grupuri sanitare, geam la baie, instalatii electrice si sanitare noi, sapa turnata,bl reabilitat.

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 15 min.
Bucuresti, ieri; 15:48
...
105.000 €

Apartament de 3 camere situat la et 1/4 in bloc tip Z. Bloc construit integral din beton armat. Termopane, reabilitat, geam la baie. Liber, toata actele

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 11 min.
Bucuresti, ieri; 14:21
...
81.500 €

etaj 3/4, confort I semidec., 65 mp, constructie 1970 reabilitat, liber, zona verde extrem de linistita, scara curata, fara restantieri, vizite urgent sunati acum, merita vizionat

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 3 min.
Bucuresti, ieri; 16:21
...
105.000 €

apartament 3 camere chiar langa parcul IOR pe intrarea Odobesti, langa scoala 88 si mall Park Lake, etaj 1 din 4, bloc de tip Z din beton, reabilitat termic, scara curata, luminos, geam baie,

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Bucuresti, ieri; 15:36
...
98.900 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 3 camere in Nicolae Grigorescu, reper Metrou, confort 2 sporit decomandat, avand suprafata de 65 mp, cu 1 bai si 1 balcoane. Locuinta este situata la etajul...

Suprafata 62 mp An 1975 Decomandat Etaj 5 din 8 M 7 min.
Bucuresti, 21 Mai; 11:24
...
105.000 €

Ap. 3 camere, confort 1 decomandat, et. 2/10, 70 mp cu balcon, bl. 1984, intabulat, liber, amenajat: gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica.

Suprafata 70 mp An 1984 Decomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, 23 Mai; 08:01
...
190.000 €

Ionut Sterea- Agent exclusiv cu o experinta de peste 17 ani in domeniu! Comision 0% cumparator! Am placerea de a va prezenta spre achizitie intr un bloc constructie nou inceputa cu regim inaltime parcare...

Suprafata 83 mp An 2024 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 21 Mai; 11:23
...
91.990 €

Titan, str. Codrii Neamtului, confort 1 decomandat, etaj 3/4, fara imbunatatiri, balcon inchis, suprafata 65 mp, centrala termica, bloc construit in 1976, reabilitat termic

Suprafata 65 mp An 1976 Decomandat Etaj 3 din 4 M 18 min.
Bucuresti, 23 Mai; 16:45
...
100.000 €

intersectie Barajul Sadului, bloc reabilitat, complet mobilat si utilat, renovat recent, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, um, geam baie, ac, instalatii sanitare schimbate,

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 4 min.
Bucuresti, ieri; 20:00
...
79.500 €

3 cam Ap liber etj 6/9, const 1968, 2min de metrou

Suprafata 70 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 6 din 9
Bucuresti, 20 Mai; 18:28
...
129.000 €

la 8 minute de metrou Grigorescu, confort 1 decomandat, 68 mp, etajul 1/8, bloc 1984 reabilitat, finisat modern, instalatii noi, mobilat, utilat complet, 2 gr. sanitare, acte la zi, merita vazut,

M 8 min.
Bucuresti, ieri; 16:20
...
85.000 €

stradal, vedere mixta, bloc reabilitat, termopane, usa metalica, balcon, curat, toate actele

Suprafata 68 mp An 1970 Decomandat Etaj parter din 4 M 7 min.
Bucuresti, ieri; 18:21
...
87.600 €

la 12 min. de metrou, confort 1 decomandat, 66 mp, etajul 3/4, bloc caramida reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, decent, mobilat, acte la zi, zona ok, merita vazut

M 16 min.
Bucuresti, ieri; 16:20
...
85.000 €

blocul Potcoava, reabilitat, termopane, bucatarie mare, balcon, fara imbunatatiri, liber, toate actele

Suprafata 66 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri; 17:54
...
82.500 €

3 camere, semidecomandate, parter/4, bloc din 1974 situat intr-o zona linistita si plina de verdeata, fara risc seismic, fara imbunatatiri (se poate renova dupa gustul noului proprietar). Negociabil.

Suprafata 64 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 5 min.
Bucuresti, 17 Mai; 14:05
...
100.000 €

intersectie Barajul Sadului, bloc reabilitat, complet mobilat si utilat, renovat recent, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, um, geam baie, ac, instalatii sanitare schimbate

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 6 min.
Bucuresti, ieri; 20:21
...
125.000 €

2 bai, bloc reabilitat, scara curata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 1 minut metrou si parc IOR,

Suprafata 71 mp An 1984 Decomandat Etaj 7 din 10 M 1 min.
Bucuresti, ieri; 16:12
...
99.000 €

Am placere de a va prezenta spre achizitie in regim de reprezentare exclusiva cu comision 0% pentru cumparator un apartament de 3 camere luminos si bine pozitionat in zona Titan, reper Bvd 1 Dec 1918,...

Suprafata 62 mp An 1972 Decomandat Etaj 2 din 4 M 15 min.
Bucuresti, 20 Mai; 10:16
...
122.000 €

confort 1 decomandat, 80mp, etajul 1/10, bloc 1982 reabilitat, cu gresie, faianta, parche, termopane, instalatii schimbate, mobilat/ nemobilat, 2 gr sanitare si 1 balcon, pozitie excelenta, merita.

M 3 min.
Bucuresti, ieri; 16:20
...
95.000 €

va propunem spre achizitie un apartament de 3 camere situat la etajul 4 al unui imobil de 10 etaje reabilitat s in 2019. Apartamentul dispune de 2 balcoane tip loja cu geamurile interioare si expterioare...

Suprafata 58 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 03 Mai; 08:01
...
73.000 €

Nicolae Grigorescu adiacent, cf1, etaj 4, balcon inchis,liber, metrou grigorescu 8-9 minute, aproape parcul ior, zona vede si civilizata, acte in regula, disc.

Suprafata 69 mp Etaj 4 din 4
Bucuresti, 23 Mai; 09:05
...
130.000 €

apartament de 3 camere decomandat, renovat complet. Apartamentul se vinde ca in poze. Instalatie electrica si sanitara schimbate. Bloc reabilitat. Retras de la bulevard. Liniste,

Suprafata 65 mp An 1970 Decomandat Etaj 2 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri; 19:06
...
84.999 €

strada Jean Steriade, etaj 8/10, cf. I, circular, 70 mp, imobil reabilitat construit in 1971, zona linistita, scara curata, contor gaze, centrala termica, clasa en. B, liber, se accepta credit.

Suprafata 70 mp An 1971 Circular Etaj 8 din 10 M 12 min.
Bucuresti, ieri; 16:21
...
120.000 €

etajul 2/4 semidecomandat, 74 mp, bloc 1985 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopane, mobilat utilat, decent, 2 gr sanitare, pozitie excelenta, aproape de metrou, merita vazut

M 7 min.
Bucuresti, azi; 11:28
...
117.500 €

la cateva minute de metrou, confort 1 semidecomandat, 68mp, etajul 4/10, bloc reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopane, mobilat modern, curat, acte la zi, pozitie excelenta, merita vazut,

M 10 min.
Bucuresti, ieri; 16:20
...
105.000 €

10 minute fata de metrou, constructie 2021 caramida si beton, confort 1 decomandat, 72 mp, la parter/4 cu balcon, cu toate imbunatatirile, bucataria mobilata, centrala, loc parcare, zona ok, merita,

M 19 min.
Bucuresti, ieri; 16:21
...
131.730 €

dezvoltator, ofer spre vanzare apartament 3 camere, decomandat, etaj 1/4, 88 mp, zona verde, priveliste superba, 0 comision,

Suprafata 88 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 4 M 18 min.
Bucuresti, 22 Mai; 15:03
...
72.500 €

0% Liviu Rebreanu cu Camil Ressu, in spatele Pietei Ramnicu Sarat, etaj 10/10, bloc reabilitat, cf. semidec., 64 mp, baie cu geam, apropiere Parc IOR/Titan/ParckLake, comision zero, negociabil, acte.

Suprafata 64 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 22 Mai; 11:02
...
111.000 €

Apartament de 3 camere cu 2 balcoane, renovat. Gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, scara curata, vedere mixta,

Suprafata 70 mp An 1975 Decomandat Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri; 13:54
...
104.000 €

etajul 6/8, decomandat, 63mp, bloc 1977 reabilitat, renovat recent cu totul nou, mobilat utilat modern, zona linistita, acte la zi, nediscutabil, merita vazut,

M 17 min.
Bucuresti, ieri; 16:20
...
125.000 €

intersectie Liviu Rebreanu cu Grigorescu, bloc reabilitat, stradal, vedere fata, sud, 2 gr. sanitare, termopane, parchet lemn masiv, gresie, faianta, geam baie, balcon mare, liber,

Suprafata 68 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri; 18:21
...
92.500 €

confort 1 semidecomandat, 68 mp, etajul 9/10, bloc caramida fara probleme, reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, decent, pozitie excelenta, acte la zi, merita vazut

M 8 min.
Bucuresti, ieri; 16:20
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 11.487
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 3.090
Unde mai găsești apartamente sub 60.000 de euro în București

Zonele din București în care mai poți cumpăra un apartament de 45-55 de mp cu maxim 60.000 de euro;...

19.02.2024 Imobiliare 4.570