Vanzari apartamente 3 camere Titan - Dristor

Subrubrica: 3 camere
Zona: Titan-Dristor
...
80.000 €

Zona linistita de blocuri de 4 etaje: Titan-Postavarului (Aleea Leorda), apartament 3 camere, suprafata utila 63 mp, etaj 4/4. Balcon inchis, AC, bloc reabilitat, interior si exterior,

Suprafata 63 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 16 min.
Bucuresti, 23 Mai; 13:25
...
73.000 €

5 minute metrou si piata, decomandat, etajul 8/10, decomandat,

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 8 din 10 M 2 min.
Bucuresti, ieri; 20:51
...
122.000 €

confort 1 decomandat, 69mp, etajul 4/8, bloc 1983, cu termopane si usa metalica in rest trebuie renovat, 2 gr sanitare si 1 balcon, pozitie excelenta, acte la zi, merita vazut !

M 5 min.
Bucuresti, 27 Mai; 10:13
...
180.000 €

Va propunem spre vanzare un apartament format din 3 camere in complexul Day Residence. Bloc nou, finalizat in 2017, dotat cu 2 lifturi schindler. Distanta fata de metrou este de aproximativ 3-4 minute....

Suprafata 61 mp An 2018 Semidecomandat Etaj 2 din 9 M 7 min.
Bucuresti, 23 Mai; 11:29
...
111.000 €

Apartament de 3 camere cu 2 balcoane, renovat. Gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, scara curata, vedere mixta,

Suprafata 70 mp An 1975 Decomandat Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri; 09:15
...
149.000 €

direct dezvoltator, comision 0%, Caisului Residence 3. Apartament 3 cam., decomandat, bucatarie inchisa si living spatios, complet finisat, CT proprie, incalzire pardoseala, 700 m metrou Nicolae Teclu,

Suprafata 92 mp An 2024 Decomandat Etaj parter din 8 M 17 min.
Bucuresti, ieri; 13:39
...
92.000 €

apartament de 3 camere cu 2 grupuri sanitare si 2 balcoane, spatii de depozitare. Langa Parcul IOR,

Suprafata 70 mp An 1970 Circular Etaj 9 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri; 17:12
...
132.000 €

5 minute metrou, chiar la intrare in parc, parter inalt, vedere spate, bloc reabilitat, 2 gr sanitare, decomandat, bucatarie mobilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon, geam

Suprafata 68 mp An 1986 Decomandat Etaj parter din 8 M 6 min.
Bucuresti, ieri; 20:39
...
125.000 €

intersectie Liviu Rebreanu cu Grigorescu, bloc reabilitat, stradal, vedere fata, sud, 2 gr. sanitare, termopane, parchet lemn masiv, gresie, faianta, geam baie, balcon mare, liber

Suprafata 68 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 1 min.
Bucuresti, ieri; 18:57
...
107.000 €

vav Auchan, chiar pe Onisifor Ghibu, bloc reabilitat, centrala, complet renovat 2024, instalatii electrice si sanitare schimbate, usi interioare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica

Suprafata 67 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 15 min.
Bucuresti, ieri; 18:42
...
85.000 €

reabilitat termic,balcon 15 mp, curat, liber, toate actele. Vedere parc IOR, 3 Minute metoru

Suprafata 75 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri; 19:33
...
92.000 €

Ionut Sterea - Expert Vanzari Imobiliare cu o experinta de peste 17 ani in domeniu! Aveti placerea de a descoperi acest apartament cu 3 camere din zona 1 Dec 1918-Auchan, reper Socului Kebab...

Suprafata 61 mp An 1972 Decomandat Etaj 3 din 4 M 18 min.
Bucuresti, 11 Mai; 11:25
...
104.000 €

etajul 6/8, decomandat, 63mp, bloc 1977 reabilitat, renovat recent cu totul nou, mobilat utilat modern, zona linistita, acte la zi, nediscutabil, merita vazut,

M 17 min.
Bucuresti, 27 Mai; 10:12
...
96.000 €

Nicolae Grigorescu ,stradal, bloc reabilitat termic, model cu bucatarie mare, gresie, termopane, parchet lemn masiv, geam baie, scara curata, balcon, liber, toate actele

An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri; 15:06
...
97.000 €

apartament de 3 camere situat langa parcul IOR si metrou Titan. Apartamentul are o bucatarie mare. Geam la baie. Balcon generos. Vedere spre parc IOR

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 2 min.
Bucuresti, ieri; 18:00
...
96.000 €

pe Onisifor Ghibu, vav Auchan, bloc reabilitat, decomandat, 2 balcoane, centrala proprie, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatie saniatara schimbata,

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4 M 15 min.
Bucuresti, ieri; 17:27
...
85.000 €

blocul Potcoava, reabilitat, termopane, bucatarie mare, balcon, fara imbunatatiri, liber, toate actele,

Suprafata 66 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri; 19:24
...
107.000 €

vav Auchan, chiar pe Onisifor Ghibu, bloc reabilitat, centrala, complet renovat 2024, instalatii electrice si sanitare schimbate, usi interioare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica

Suprafata 67 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 15 min.
Bucuresti, ieri; 11:51
...
98.000 €

Vitan Ramnicu Sarat apartament 3 camere 75 mp semidecomandat 2 balcoane, etaj 3 an 1975,loc parcare vedere mixta, reabilitat termic, geam la baie, zona verde,

Suprafata 75 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 17 min.
Bucuresti, 22 Mai; 16:32
...
127.000 €

Muncii, C. Libertatii, 6/10, decomandat, bloc 1980, reabilitat termic, 2 bai, 2 balcoane, curat, liber, acte la zi, zona acces metrou Piata Muncii 10minute, parcuri, scoala, gradinita, etc

Suprafata 75 mp An 1980 Decomandat Etaj 6 din 10 M 12 min.
Bucuresti, 23 Mai; 09:01
...
114.450 €

Apartament de 3 camere, semidecomandat,situat la etajul 9/9, in suprafata de 70 mp,liber, imbunatatiri, ferestre PVC, usa metalica, balcon inchis, Particular

Suprafata 70 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 13 min.
Bucuresti, 23 Mai; 12:18
...
85.000 €

AXA REAL Imobiliare iti propune spre vanzare, cu comision 0%, un apartament care iese rar pe piata la vanzare. Hai sa vezi de ce acest apartament bifeaza cu siguranta multe dintre caracteristicile pe...

Suprafata 59 mp An 1962 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 24 Mai; 19:37
...
145.000 €

Decebal, Piata Muncii, stradal, apartament 3 camere, semidecomandat, etaj 8/10, suprafata 74 mp, vedere stradala, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, cadastru, intabulare, bloc 1996

Suprafata 74 mp An 1996 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 1 min.
Bucuresti, ieri; 13:04
...
83.000 €

stradal, langa metrou Titan, vis-a-vis Parcul IOR, cf1, etaj 6, balcon in termopan, bl. reabilitat termic, liber, super zona, foarte civilizat, aproape scoala, gradinita, cadastru intabulare disc

Etaj 6 din 9
Bucuresti, 23 Mai; 09:05
...
97.000 €

bloc tip C, 10 minute metrou, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, decomandat, geam baie, fara imbunatatiri, liber

Suprafata 68 mp An 1968 Decomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Bucuresti, ieri; 17:57
...
72.000 €

Apartament 3 camere cu ferestre PVC cu jaluzele, in plus are boxa la subsol de 2,5/ 2,5m, ac, usa metalica noua, semimobilat

Suprafata 58 mp An 1975 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, 16 Mai; 17:00
...
97.000 €

chiar pe Postavarul, decomandat, geam la baie, bloc reabilitat, curat, toate actele, bucatarie mare

Suprafata 67 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4 M 9 min.
Bucuresti, ieri; 17:00
...
131.500 €

direct dezvoltator - Astorium Garden - comision 0% - apartament 3 camere - lux - terasa - 2 bai -parc

Suprafata 83 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 3
Bucuresti, 25 Mai; 13:40
...
87.000 €

10 minute metrou si parc IOR, bloc reabilitat, circular prin baie, termopane, fara imbunatatiri, scara curata, lift reconditionat, liber

Suprafata 65 mp An 1970 Circular Etaj 8 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 27 Mai; 16:57
...
84.900 €

Apartament 3 camere in blocul n9 situat pe Bd. Camil Ressu 47 in suprafata totala de 66,8 mp. Imobilul este pozitionat iexcelent, la doar 5-6 minute de mers pe jos aveti intrarea in parcul IOR, un loc...

Suprafata 61 mp An 1969 Etaj 10 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 26 Mai; 14:49
...
97.000 €

bloc tip C, 10 minute metrou, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, decomandat, geam baie, fara imbunatatiri, liber,

Suprafata 68 mp An 1968 Decomandat Etaj 1 din 4 M 6 min.
Bucuresti, ieri; 12:39
...
79.900 €

Al. Barajul Rovinari, 3 camere, 65 mp, etaj 1/4, semidec., curat, fara imb. recente, teava de gaz pe palier pentru centrala, scara foarte curata, zona linistita, civilizata, nu se accepta credit, bloc...

Suprafata 65 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 16 min.
Bucuresti, 16 Mai; 14:25
...
87.500 €

10 minute metrou si parc IOR, bloc reabilitat, circular prin baie, termopane, fara imbunatatiri, scara curata, lift reconditionat, liber

Suprafata 65 mp An 1970 Circular Etaj 8 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 26 Mai; 13:24
...
125.000 €

VA prezentam un apartament cu 3 camere, decomandat, ideal pentru locuit sau investitie, pozitionat in zona Dristor-Mihai Bravu la 9 minute de metrou. Apartamentul se afla la etajul 5 al unui bloc cu...

Suprafata 69 mp An 1985 Decomandat Etaj 5 din 8 M 14 min.
Bucuresti, ieri; 11:32
...
120.000 €

pe Campia Libertatii, bloc stradal, reabilitat, scara curata, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatie sanitara noua, bucatarie mare, mobilata recent, geam baie

Suprafata 69 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 17 min.
Bucuresti, 27 Mai; 07:26
...
77.000 €

et. 9/10, Titan, Liviu Rebreanu, imobil reabilitat, fara imbunatatiri, in apropiere Lidl, Mega Image, Auchan, P-ta Minis, gradinite, scoli,

Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri; 17:42
...
78.000 €

strada Fetesti, Livada cu Nuci, Ozana, vedere mixta, etaj 4/4, an constructie 1973, decomandat, confort 1 sporit, scoli in apropiere, termopan, bine compartimentat, bucatarie 8 mp, liber, boxa, bloc reabilitat,...

Suprafata 70 mp An 1973 Decomandat Etaj 4 din 4 M 15 min.
Bucuresti, 27 Mai; 08:59
...
105.000 €

Apartament de 3 camere situat la et 1/4 in bloc tip Z. Bloc construit integral din beton armat. Termopane, reabilitat, geam la baie. Liber, toata actele

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 11 min.
Bucuresti, ieri; 17:39
...
91.000 €

vanzare apartament 3 camere. Aer conditionat, apometre, centrala, termopan si izolatie termica. Bloc din caramida. Parcare, boxa si curte. La 5 min de metrou Titan si Parcul IOR.

Suprafata 63 mp An 1968 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 11 min.
Bucuresti, 27 Mai; 10:39
...
81.500 €

etaj 3/4, confort I semidec., 65 mp, constructie 1970 reabilitat, liber, zona verde extrem de linistita, scara curata, fara restantieri, vizite urgent sunati acum, merita vizionat

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 3 min.
Bucuresti, 27 Mai; 10:13
...
94.500 €

Vitan, 10 min metrou, liber, foarte spatios, complet decomandat, semistradal, 2 balcoane,unul locuibil, in imediata apropiere Auchan,acces facil scoli, gradinite, statie STB,compartimentare deosebita

Suprafata 76 mp An 1974 Decomandat Etaj 5 din 10 M 17 min.
Bucuresti, 27 Mai; 13:15
...
105.000 €

apartament 3 camere chiar langa parcul IOR pe intrarea Odobesti, langa scoala 88 si mall Park Lake, etaj 1 din 4, bloc de tip Z din beton, reabilitat termic, scara curata, luminos, geam baie,

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Bucuresti, ieri; 17:27
...
95.000 €

stradal pe Camil Ressu in N-uri, scoala 88, Odobesti, bloc reabilitat, fara imbunatatiri, geam baie, liber. Apartamentul se va preda liber,

Suprafata 70 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Bucuresti, ieri; 16:57
...
131.730 €

dezvoltator, ofer spre vanzare apartament 3 camere, decomandat, etaj 1/4, 88 mp, zona verde, priveliste superba, 0 comision,

Suprafata 88 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 4 M 18 min.
Bucuresti, ieri; 13:23
...
98.900 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 3 camere in Nicolae Grigorescu, reper Metrou, confort 2 sporit decomandat, avand suprafata de 65 mp, cu 1 bai si 1 balcoane. Locuinta este situata la etajul...

Suprafata 62 mp An 1975 Decomandat Etaj 5 din 8 M 7 min.
Bucuresti, 21 Mai; 11:24
...
150.000 €

Apartament 3 camere, lux, gradina, parcare, complex rezidential, piscina cu deck amenajata, loc de joaca, pista de alergare, terase si gradini generoase, decomandat sau open space, finisaje lux, NOU

Suprafata 77 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 3 M 13 min.
Bucuresti, 27 Mai; 17:36
...
82.500 €

Jean Steriadi, bloc reabilitat, vedere mixta, gresie, faianta, termopane, usa metalica liber, toate actele

An 1968 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 4 min.
Bucuresti, ieri; 15:33
...
82.500 €

5 minute metrou, bloc reabilitat, vedere mixta,liber, toate actele, curat, vecini linistiti.

Suprafata 65 mp An 1970 Decomandat Etaj parter din 4 M 4 min.
Bucuresti, ieri; 20:30
...
77.000 €

confort 1 decomandat, 70mp, etajul 4/4 fara probleme, bloc 1973 reabilitat, foarte solid, cu gresie, faianta, parchet termopane, decent, 1 gr sanitar cu geam si 1 balcon, boxa la subsol, merita vazut

M 6 min.
Bucuresti, 27 Mai; 10:13
...
89.900 €

ID intern: 334508 Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere, decomandat, confort 1, situat in zona Dristor, reper Park Lake, intr-un imobil construit in anul 1967, disponibil la etajul 7 din...

Suprafata 60 mp An 1967 Decomandat Etaj 7 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 22 Mai; 13:23
Articole recomandate
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 3.153
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 10.466
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 19.941