Vanzari apartamente 3 camere Titan - Dristor

Subrubrica: 3 camere
Zona: Titan-Dristor
...
78.952 €

Apartament 3 camere langa parc - pret promotional. Apartamentul este amplasat la aproximativ 10-15 minute de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si Nicolae Teclu. Structura de rezistenta este compusa din...

Suprafata 65 mp An 2022 Decomandat Etaj parter din 7
Bucuresti, 24 May, 13:59
...
98.000 €

reabilitat 1 baie, 1 wc serviciu, mobilat, utilat, zona verde, stadion, vis a vis de liceu, zona deosebita 2 balcoane, 98.000 EURO

Suprafata 70 mp An 1979 Decomandat Etaj 6 din 8
Bucuresti, 03 Jun, 10:31
...
89.900 €

Apartament cu 3 camere situat in cartierul Trapezului - Ozana (str. Gura Vadului nr. 6), la doar 700 metri fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918, aproximativ 7 - 8 minute de mers pe jos. Zona este...

Suprafata 65 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 29 May, 16:18
...
70.000 €

apartament trei camere decomandat, P/8 bloc reabilitat termic situat la 5 minute de statia de metrou Nicolae Grigorescu sau 1 Decembrie, piata Titan, parc IOR. Zona plina de verdeata si linistita

Suprafata 60 mp An 1975 Decomandat Etaj parter din 8 M 7 min.
Bucuresti, 29 May, 09:33
...
88.000 €

boxa, centrala proprie de apartament, fara probleme apa calda si caldura, bloc reabilitat termic,bucatarie mare mobilata si utilata,geam baie,acces facil metrou,ratb, scoala, parc

Suprafata 67 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 18:19
...
110.000 €

la 2 pasi de piata Ramnicu Sarat si Mall Park Lake,5 minute metrou Dristor si parc IOR, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, retras de la bulevard, geam la baie.

Suprafata 69 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 30 May, 15:15
...
105.000 €

3-4 minute metrou si parc IOR, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, piata Minis la 5 minute

Suprafata 60 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 4 min.
Bucuresti, 30 May, 09:31
...
115.000 €

scoala 88, chiar pe intrarea Odobesti, complet renovat, mobilat si utilat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, UM, calorifere noi, AC, sapa noua, geam baie,

Suprafata 70 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 31 May, 15:01
...
87.000 €

Bloc reabilitat termic , retras de la bulevard , Bucatarie mare , 2 minute Auchan , Penny, scoala si Gradinita aproape de bloc , toate actele , gresie,faianta , parchet,termopane ,USA metalica

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 17 min.
Bucuresti, 30 May, 09:30
...
82.000 €

5 minute parcul IOR si metrou Titan, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,

Suprafata 66 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 30 May, 09:30
...
147.000 €

ID intern: 315079 Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere, semidecomandat, confort 1 sporit, situat in zona Dristor, reper Ramnicu Valcea, intr-un imobil construit in anul 1983, disponibil...

Suprafata 67 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 2 din 8 M 5 min.
Bucuresti, 03 Jun, 10:05
...
110.500 €

imobil nou, stradal pe Bd. Nicolae Grigorescu nr. 103, etaj 1/5, ap. 3 camere decomandat, 68 mp, 2 gr. sanitare, centrala proprie, incalzire in pardoseala, la 10 min. de metrou, direct dezvoltator, comision...

Suprafata 68 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 5 M 12 min.
Bucuresti, 30 May, 13:38
...
74.000 €

cf. 1/circular, termopan, bl. reabilitat, aer cond., amenajat (p, g, f) langa scoala, gradinita, parcurile Titanii si IOR, 10 min. metrou, STB, Lidl, Mega Image, Policlinica, vedere panoramica rasarit,

Suprafata 62 mp An 1968 Circular Etaj 10 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 03 Jun, 11:40
...
97.000 €

7 minute metrou ,piata si Park Lake ,decomandat, centrala termica, 2 bai ,geam la baie ,gresie ,faianta, parchet ,termopane ,usa metalica ,bloc reabilitat ,pivnita.

Suprafata 68 mp An 1984 Decomandat Etaj parter din 4 M 11 min.
Bucuresti, 31 May, 11:55
...
115.900 €

apartament de 3 camere decomandat, situat in planul 2 la 2-3 minute de metrou Dristor. Aproape de parc IOR. Geam la baie, boxa, etajul 1/4,

Suprafata 65 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4 M 3 min.
Bucuresti, 26 May, 09:33
...
110.900 €

3 camere, et. 1/5, 68 mp utili, 2 gr. sanitare cu geam, centrala proprie, incalzire in pardoseala, la 10 min. de metrou, imobil nou stradal pe Bd. Nicolae Grigorescu nr. 103, direct dezvoltator, comision...

Suprafata 68 mp An 2024 Decomandat Etaj 2 din 5 M 12 min.
Bucuresti, 30 May, 13:38
...
87.000 €

5 minute metrou, stradal, vedere fata, bloc reabilitat, orientat catrecircular, mobilat si utilat, instalatie sanitara schimbata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, scara curata, lift,

Suprafata 67 mp An 1968 Circular Etaj 2 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 31 May, 11:39
...
97.000 €

la 10 minute de metrou, confort 1 decomandat, 68 mp, etajul 2/8, bloc 1982, cu gresie, faianta, parchet, termopan, curat, mobilat, 2 gr. sanitare si 1 balcon, acte la zi, merita vazut,

M 12 min.
Bucuresti, 23 May, 12:59
...
110.000 €

Apartamentul de 3 camere este decomandat complet si este compus din: hol de acces, living cu acces pe balcon, bucatarie inchisa cu acces pe balcon, 2 dormitoare spatioase, 2 bai complet utilate, 2 balcoane...

Suprafata 89 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 4 M 18 min.
Bucuresti, 02 Jun, 12:43
...
164.000 €

ap. 3 camere cu terasa, decomandat, situat la et. 3/5, suprafata ap. 75 mp + terasa de 37 mp, 2 gr. sanitare, finisat la cheie, imobil nou stradal pe Bd. Nicolae Grigorescu nr. 103, direct dezvoltator,...

Suprafata 112 mp An 2024 Decomandat Etaj 3 din 5 M 12 min.
Bucuresti, 30 May, 13:39
...
102.000 €

bloc reabilitat, 2 gr sanitare, mobilat si utilat modern, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopone, usa metalica, geam baie, 2 lifturi, teava de gaz centrala

Suprafata 67 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 9 min.
Bucuresti, 31 May, 14:42
...
90.000 €

la 7 minute fata de metrou confort 1 decomandat, 70mp, etajul 3/10, bloc 1970 reabilitat, cu toate imbunatatirile decente, instalatii schimbate, zona linistita, 1 gr sanitar si 1 balcon, merita !

M 10 min.
Bucuresti, 24 May, 10:09
...
74.000 €

vav parcul Titanii, bloc reabilitat, termopane, terasa fara probleme, necesita amenajari, liber

Suprafata 67 mp An 1968 Decomandat Etaj 4 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 31 May, 09:31
...
97.000 €

Titan-Metrou, Parc IOR, apartament 3 camere, etaj 3/4, decomandat, 2 grupuri sanitare, vedere parc, suprafata 65mp, liber

Suprafata 65 mp An 1967 Decomandat Etaj 3 din 4 M 6 min.
Bucuresti, 24 May, 11:49
...
95.000 €

bloc reabilitat, 5-6 minute metrou, piata si parc IOR, decomandat, 2 bai, liber, toate actele.

Suprafata 68 mp An 1983 Decomandat Etaj 1 din 8 M 8 min.
Bucuresti, 30 May, 09:30
...
117.000 €

10 minute metrou, 5 minute parc IOR, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, bloc 1980, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,

Suprafata 74 mp An 1979 Decomandat Etaj 6 din 10 M 12 min.
Bucuresti, 30 May, 09:30
...
70.000 €

Potcoava, metrou 5-6 minute, cf. 1, etaj 7, balcon mare in termopan, 67 mp, bl. reabilitat termic, aproape parcul ior, langa scoala, gradinita, zona verde civilizata, cadastru intabulare, pret bun, disc.,

Etaj 7 din 10
Bucuresti, 29 May, 17:46
...
95.000 €

2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabiltat, scoala si gradinita aproape de bloc, Lidl, Penny,

Suprafata 70 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 2 din 8 M 8 min.
Bucuresti, 30 May, 09:29
...
94.500 €

direct dezvoltator, comision 0%, va propun spre vanzare apartamente de 2, 3 camere intr-o zona linistita, predominant case, nivel mic de inaltime P+3E, aproape de mijloacele de transport in comun. Fiecare...

Suprafata 65 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, 02 Jun, 11:50
...
85.000 €

apartament de 3 camere cu 2 balcoane, foarte spatios situat la 1 minut de metrou Dristor. Geam la baie, bloc reabilitat, vedere mixta

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 23 May, 08:55
...
142.000 €

Apartament de 3 camere decomandat, renovat complet, 2 balcoane. Situat langa parcul IOR, metrou Bloc izolat

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 26 May, 09:33
...
95.000 €

chiar pe Adrian Carstea, bloc reabilitat, 2 gr. sanitare, bucatarie patrata, gresie, faianta, termopane, usa metalica, geam baie, 2 lifturi renovate, scara f curata, liber, toate actele,

Suprafata 67 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 2 din 8 M 11 min.
Bucuresti, 31 May, 20:18
...
154.900 €

particular vand apartament mobilat tip duplex cu scara interioara str. Nicolae Grigorescu, Titan, cu terasa, zona vile,

Suprafata 114 mp An 2019 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 02 Jun, 07:50
...
114.999 €

la 10 minute de metrou, confort 1 semidecomandat, 71 mp, etajul 2/8, bloc 84 reabilitat, cu finisaje decente, centrala proprie, 2 gr. sanitare, zona linistita, merita vazut,

M 11 min.
Bucuresti, 23 May, 08:10
...
99.000 €

Va propunem spre vanzare, un apartament cu 3 camere, situat in cartierul Titan ,zona Evo Casa, intr-un bloc, construit in anul 1973, confort 1 sporit, decomandat, etaj 1 din 4, avand suprafata totala...

Suprafata 68 mp An 1973 Decomandat Etaj 1 din 4 M 11 min.
Bucuresti, 03 Jun, 16:25
...
70.000 €

aproape de Jean Steriadi, etajul 4/4 fara probleme, decomandat, 68mp, bloc 1982, cu termopan si instalatie de gaz pentru centrala in rest necesita renovare aproape de metrou, merita vazut !

Bucuresti, 23 May, 10:10
...
78.000 €

ocazie, bloc civilizat, inconjurat de verdeata, semistradal, liniste, acces rapid metrou si parc, piata Minis, terasa refacuta total, doar ptr cei care cunosc avantajele ultimului etaj, agentie, rugam...

Suprafata 72 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 7 min.
Bucuresti, 26 May, 13:27
...
98.000 €

chiar la piata Ramnicul Sarat, vav mall Park Lake, bloc stradal, reabilitat, vedere spate, geam baie, fara imbunatatiri, liber, toate actele,

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 31 May, 13:02
...
109.000 €

proprietar - vand apartament 3 camere Dristor

Suprafata 64 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 2 din 5 M 10 min.
Bucuresti, 28 May, 08:50
...
79.000 €

Vectorial Broker va prezinta spre vanzare un apartament de 3 camere in Cartier Titan, reper Metrou 1 Dec 1918/Ozana/Liceul de Chimie/Scoala nr.20, confort 1 decomandat, avand suprafata de 60 mp, cu 1...

Suprafata 57 mp An 1975 Decomandat Etaj 2 din 8 M 2 min.
Bucuresti, 01 Jun, 16:50
...
117.000 €

ID intern: 315326 Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere intr-un bloc reabilitat termic, decomandat, confort 1, situat in zona Mihai Bravu, reper Vitan Olimpia, intr-un imobil construit in...

Suprafata 63 mp An 1980 Decomandat Etaj parter din 4 M 11 min.
Bucuresti, 15 May, 14:40
...
94.000 €

Postavarului, confort 1, etaj 2 din 4, bloc reabilitat termic, termopan, usi schimbate, parchet, gresie, faianta, situat la 7-8 min. metrou si parcul Titan

Suprafata 68 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 31 May, 13:01
...
82.000 €

bloc reabilitat, terasa fara probleme, renovat recent, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, mobilat si partial utilat, liber,

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 4 M 3 min.
Bucuresti, 24 May, 09:10
...
99.500 €

3 camere corp B+C, zona Pallady, metrou N. Teclu, Caisului Residence 3, complet finisat, CT proprie Ariston, utilitati oras, comision 0%, direct dezvoltator,

Suprafata 78 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 8 M 12 min.
Bucuresti, 03 Jun, 15:01
...
98.000 €

la 10 min de metrou, confort 1 decomandat, 69mp, etajul 5/8, bloc 1984 reabilitat, cu gresie, faianta, termopan, aer conditionat, decent, acte la zi, pozitie excelenta, merita vazut !

M 10 min.
Bucuresti, 23 May, 08:10
...
124.907 €

ap. 3 cam. dec., an constr. 2022, et. 2/10, st 88.82 mp. Acesta este alcatuit din living, bucatarie, 2 dormitoare, 2 grupuri sanitare, hol si 1 terasa cu acces din camera de zi, bucatarie si dormitoare....

Suprafata 89 mp An 2022 Decomandat M 13 min.
Bucuresti, 28 May, 08:01
...
108.000 €

2 minute metrou si parc IOR, bloc 4 etaje, reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, bucatarie mobilata,

Suprafata 67 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 3 min.
Bucuresti, 31 May, 14:01
...
103.500 €

Ramnicul Valcea intersectie cu Baia Mare, bloc reabilitat, 2 gr. sanitare, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii sanitare schimbate, calorifere noi, partial mobilat,

Suprafata 72 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 31 May, 13:01
...
97.800 €

Gold Mcb va propune spre vanzare un apartament de 3 camere zona Titan, acesta se afla la etajul 4 al unui imobil din anul 1960 cu un regim de inaltime P+4. Imobilul anvelopat nu prezinta urgenta sau...

Suprafata 64 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 28 May, 09:00
...
69.500 €

Str. Jean Steriadi nr. 25, et. 8/10, an. 1971, bloc izolat, centrala termica, semidecomandat, orientat catre E si V, comision cumparator 0%, nerenovat, liniste, insorit, Iris Titan,

Suprafata 66 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 15 min.
Bucuresti, 30 May, 11:08
Articole recomandate
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 2.388
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 10.249
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 8.373