Vanzari apartamente 4+ camere ieftine Bucuresti

Subrubrica: 4+ camere
Zona: București
Pret: între - 90000
...
76.900 €

agentie imobiliara, 4/10, centrala proprie Buderus noua, aer conditionat Daikin nou, ntermopan, parchet, gresie, faianta, semimobilat, utilat, curat, prize-intrerupatoare si panou electric nou.

Suprafata 60 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 21 Mar, 08:01
...
90.000 €

et 10, semidecomandat, 89 mp, 2 bai, 2 balcoane, recent renovat, suprafete mari, bloc reabilitat, izolat interior, contor separat de gaze posibilitate centrala, terasa renovata la reabilitate, toate actele...

Suprafata 89 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 20 Mar, 08:01
...
68.000 €

Va propunem un apartament aflat in bucla Bulevardului Timisoara, la 300m de statia de metrou Romancierilor, in apropierea Parcului Moghioros, in spatele scolii nr. 169 si in apropiere de gradinitele nr.94...

Suprafata 58 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 23 Mar, 08:20
...
72.000 €

Agentia imobiliara Land Estate va ofera spre achizitie un apartament de 4 camere , ferit de zgomotul urban si totodata cu acces facil la toate mijloacele de transport in comun (metrou, autobuz, maxi-taxi)....

Suprafata 66 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 2 M 5 min.
Bucuresti, 20 Dec, 14:51
...
71.000 €

stradal, vedere spate, bloc reabilitat, termopane, parchet, 2 gr sanitare, 2 lifturi, fara imbunatatiri, 72.000 euro este ultimul pret de vanzare, liber

Suprafata 70 mp An 1971 Decomandat Etaj 12 din 13 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 20:09
...
69.000 €

et. 5/10, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, fara imbunatatiri majore, se pot face modificari, bloc reabilitat, zona verde, linistita, acte pregatite, accept credit.

Suprafata 62 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, 20 Mar, 08:01
...
86.000 €

4 camere 2 grupuri sanitare, 2 din 8, gresie faianta, parchet termopan, mobilat utilat, liber, semistradal, cadastru intabulare, st 90 mp aproape de piata Rahova,

Suprafata 90 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 2 din 8
Bucuresti, 25 Mar, 08:55
...
79.500 €

Drumul Taberei V Argesului cf1/dec 4/4 bl reabilitat 2gr sanitare termopan usa metalica liber curat boxa acte pregatite pt vanzare zona buna langa metrou, numeroase STB, supermarket-uri, scoli

Suprafata 85 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 08:01
...
89.000 €

stradal, 2 gr sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, liber, toate actele

Suprafata 82 mp An 1974 Decomandat Etaj 11 din 11
Bucuresti, ieri, 09:36
...
88.000 €

la 10 minute de metrou, confort 1 decomandat, 79 mp, etajul 3/4, bloc reabilitat din 1974, fara imbunatatiri, necesita renovare, acte la zi, zona linistita, merita vazut,

M 12 min.
Bucuresti, 28 Mar, 10:35
...
72.000 €

stradal, vedere spate, bloc reabilitat, termopane, parchet, 2 gr. sanitare, 2 lifturi, fara imbunatatiri, liber

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 12 din 13 M 1 min.
Bucuresti, 27 Mar, 11:44
...
87.500 €

Tip tranzactie: Vanzare Tip imobil: Apartament Adresa: Lujerului, Strada Dealul Tugulea nr. 24 bloc 16, sector 6 Bucuresti Pret: 87500 euro Compartimentare: semidecomandat Suprafata desfasurata: 86,53...

Suprafata 79 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 20 Mar, 08:05
...
81.000 €

Agentie imobiliara comision 2 % - etaj 5/10 - confort doi, sdec, 65 mp, bloc reabilitat termic - termopan, gresie, faianta, parchet. Se vinde mobilat si utilat modern. Liber. Scra curata.

Suprafata 65 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 21 Mar, 08:01
...
49.862 €

vand mansarda open space, cu balcon, suprafata 287 mp, bloc 2013. Strada linistita, cu sens unic.

Suprafata 287 mp An 2013 Decomandat Etaj 5 din 5
Bucuresti, 30 Mar, 13:58
...
39.365 €

Drumul Taberei - Moinesti, ofer spre vanzare apartament compus din 6 camere, situat la Mansarda unui bloc construit in anul 2014. Imobilul are o suprafata utila de 228 mp, este decomandat.

Suprafata 228 mp An 2014 Decomandat Etaj 5 din 5 M 13 min.
Bucuresti, 30 Mar, 13:59
...
79.900 €

termopan. Ag imobiliara, Raul Doamnei, metrou, intabulare, 2 grupuri sanitare, debara, fara modificari, usa metalica, pereti izolati pe interior, fara probleme cu terasa, recent igienizat, balcon inchis....

Suprafata 80 mp An 1972 Decomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Bucuresti, 21 Mar, 08:01
...
77.500 €

cf.1 decomandat, 4/4, fara probleme cu terasa, 79 mp,bloc 1972, 2 bai un balcon, liber, termopan integral, nelocuit, acte la zi se accepta credit, usor negociabil,clasa energetica A

An 1972 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 28 Mar, 09:49
...
89.900 €

Drumul Taberei - Plazza- Moghioros, parter/4, bloc F, fara imbunatatiri, balcon, zona linistita, vedere dubla, semistradal

Suprafata 88 mp An 1964 Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 15:22
...
47.000 €

Top Home Advisors va propune spre inchiriere/vanzare un apartament pretabil pentru spatiu de birouri/studio muzical, spatiul este amenajat/antifonat pentru studio muzical, este format din 4 camere + bucatarie...

Suprafata 74 mp An 1940 Decomandat Etaj demisol M 8 min.
Bucuresti, 25 Mar, 10:33
...
72.000 €

cf. 2, semidecomandat, etaj 8/10, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, 2 AC, renovat, se vinde semimobilat. La 3 minute de metrou,

Suprafata 63 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 15:48
...
72.999 €

4 camere Militari, str. Rosia Montana, Cetatea de Balta, cf. 1, semidec., 1968, supraf. 86,51 mp, et.4/4, necesita renovare in tot ap., nemobilat/ neutilat, 5 min. pana la P-ta Veteranilor / Gorjului,

Suprafata 86 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 13:13
...
66.500 €

4 camere suprafata 68 mp, costructie 1975, etaj 10/10, bloc reabilitat termic, etaj tehnic pe jumatate de ap., termopane, usa metalica, zona buna, bloc curat, toate actele, geam la baie, pret 66500 euro,

Suprafata 68 mp An 1975 Decomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 11:04
...
85.000 €

apartament de 4 camere, decomandat, la 2 statii de Metrou Piata Sudului, la etajul 3/4, avand 82 mp, termopan balcon, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, liber,

An 1970 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 17:48
...
83.990 €

ID intern: 310525 Va propunem spre vanzare un apartament cu 4 camere, semidecomandat, confort 1 sporit, situat in zona Luica, reper Scoala nr. 6, intr-un imobil construit in anul 1982, disponibil la...

Suprafata 80 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 7 din 8
Bucuresti, 23 Mar, 14:14
...
74.900 €

Ag imobiliara, parc, termopan, balcon inchis cu termopan, 2 grupuri sanitare, vedere mixta,zugravit recent, usa metalica,conducta de gaz este trasa separat pe palier. Comision 2%

Suprafata 62 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 30 Mar, 09:42
...
87.000 €

Ofer spre vanzare Ap 4 camere reabilitat termic, teava de gaze trasa in Ap pe centrala, renovat, termopane,2 balcoane inchise in termopan, 2 bai, 2 AC uri, usa metalica, usi interioare noi, se accepta...

Suprafata 90 mp An 1982 Decomandat Etaj 10 din 11 M 1 min.
Bucuresti, 21 Mar, 11:04
...
73.000 €

et.9/10, 90 de mp, centrala termica proprie, reabilitat termic, doua balcoane coane, doua bai, bucatarie sparta americana, mobilat, utilat, discutabil

Suprafata 90 mp Etaj 9 din 10
Bucuresti, 29 Mar, 14:50
...
86.000 €

Va oferim la straja nitu Vasile u apt de 4 camere cf 1 decomandat fara imbunatatiri terasa refacuta vedere mixta

An 1975 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 11:40
...
80.000 €

Va propunem spre vanzare un apartament de 4 camere decomandat,bine impartit,2 bai,spatios,zona linistita,situat in apropiere de Piata Progresu,cu acces usor spre centre comerciale si transport.

Suprafata 81 mp An 1977 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 28 Mar, 13:41
...
73.000 €

ocazie, cf. 1, 2 bai, transf. in 3 cam., vedere mixta, bloc reabilitat termic, balcon spatios, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, cadastru si intabulare, pret excelent,...

Suprafata 90 mp An 1979 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 30 Mar, 15:32
...
83.000 €

vanzare apartament 4 camere, contructie 1983, reabilitat, 2 balcoane, 2 bai, 88 mp, mobilat, utilat, g, f, p, t, um, cadastru si intabulare, 83000 Euro. Foto pe site, tel. 0760955077,

An 1983 Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 28 Mar, 17:14
...
75.000 €

cf. 2, semidecomandat, renovat, mobilat, utilat complat, masina de spalat vase, masina de spalat rufe, combina frigorifica, plita, cuptor, hota, termopan, ac, boxa, loc de parcare ADP, geam la baie,

Suprafata 60 mp Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 29 Mar, 11:49
...
85.000 €

Gorjului, Sectia 21, Ghirlandei confort 1, semidecomandat, liber, 3/4, curat, 80 mp, acte, credit

Suprafata 80 mp Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 08:10
...
61.000 €

ap. 4 cam., cf. 1, dec., su- 77 mp, et. 4, bloc P+10, PIF 1978, 2 grupuri sanitare (cu geam la baia mare), 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, vedere Zetarilor si Baciului, negociabil.

Suprafata 77 mp An 1978 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 11:07
...
75.000 €

Ofer spre vanzare Ap 4 cam cu termopane,balcon inchis in termopane,acte la zi , se accepta credit.

Suprafata 80 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 4 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 14:11
Articole recomandate
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 6.389
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 902
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 835