Vanzari apartamente 4+ camere semidecomandate Bucuresti

Subrubrica: 4+ camere
Zona: București
Tip: semidecomandat
...
72.000 €

cf. 2, semidecomandat, etaj 8/10, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, 2 AC, renovat, se vinde semimobilat. La 3 minute de metrou,

Suprafata 63 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 15:48
...
95.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 4 camere in Ghencea, reper Serele MAPN, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 87 mp, cu 2 bai si 2 balcoane, 3 debarale ce pot fi folosite ca spatii...

Suprafata 79 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 15 min.
Bucuresti, 30 Mar, 15:26
...
130.000 €

etaj 4/8 semidecomandat, bloc reabilitat termic. Acte ok. Este spatios, are 2 gr. sanitare si 2 balcoane. Distanta pana la metrou 4-5 min. In imediata apropiere se afla Piata Obor, scoala 307, liceu,

Suprafata 90 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 18:09
...
104.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 4 camere in Pantelimon Delfinului, la 6 minute de metrou Costin Georgian, reper Scoala Gimnaziala nr 62, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 80 mp,...

Suprafata 72 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 2 din 8 M 17 min.
Bucuresti, 30 Mar, 15:29
...
94.000 €

Gabriel Parvu ^ Global Home Romania ^ Real Estate Broker ^ Imobiliare: La 5 minute de Statia de Metrou "Bucur Obor" apartament 4 camere semidecomandat cu o suprafata totala de 95mp si doua grupuri sanitare...

Suprafata 95 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 26 Mar, 15:43
...
119.900 €

Conf. 1, semidec. 3/10, an constr. 1980, sup. 83 mp, 2gs, curat, fara imb, contorizat, stradal, civilizat, intrare dubla (Iancului-Pantelimon). Acte la zi, exclus agentii, pret discutabil.

Suprafata 83 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 29 Mar, 10:50
...
115.000 €

apartament de 4 cam., confort 1, etajul 3/8, renovat complet termopan, parchet, gresie si faianta, de buna calitate, instalatiile sanitare si electrice noi usi noi, calorifere. Se vinde mobilat si utilat

Suprafata 85 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 3 din 8 M 8 min.
Bucuresti, 21 Mar, 10:20
...
114.999 €

oferim spre vanzare un apartament cu 4 camere Tei, pe Str. Teiul Doamnei, langa Sectia 7, suprafata 94 mp, semidecomandat, etaj 3/8, construit in anul 1982, finisat, parchet, gresie, faianta, termopan,...

Suprafata 83 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 3 din 8 M 16 min.
Bucuresti, ieri, 10:44
...
115.000 €

Comision 0% pentru cumparator! Zona: Obor, str. Otesani 14, sector 2 Bloc reabilitat termic Pret: 115.000 EUR Etaj: 8/8 Numar camere: 4 Dormitoare: 3 Numar bai: 2 Balcoane: 2 Debarale: 2 Geam la baie...

Suprafata 78 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 16 min.
Bucuresti, 14 Mar, 23:05
...
105.000 €

chiar pe Delfinului, bloc reabilitat, 2 gr sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, scara f curata, partial mobilat, credit

Suprafata 88 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 2 din 8 M 16 min.
Bucuresti, ieri, 14:12
...
99.900 €

Va prezentam un apartament cochet, luminos si versatil - pretabil atat pentru rezidenta si/sau cabinet/birou sau mixt, cu expunere directa la o zona cu vad pietonal si comercial - la aproximativ 350m...

Suprafata 88 mp An 1933 Semidecomandat Etaj 1 din 6 M 16 min.
Bucuresti, 21 Mar, 13:53
...
195.000 €

Ionut Chima, Global Home Romania Imobiliare Apartament 5 camere, cu o suprafata de 176 mp, situat central, in zona Unirii, la etajul 3 in cadrul unui imobil interbelic cu 4 niveluri. Apartamentul beneficiaza...

Suprafata 176 mp An 1935 Semidecomandat Etaj 3 M 4 min.
Bucuresti, 26 Mar, 15:45
...
86.000 €

4 camere 2 grupuri sanitare, 2 din 8, gresie faianta, parchet termopan, mobilat utilat, liber, semistradal, cadastru intabulare, st 90 mp aproape de piata Rahova,

Suprafata 90 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 2 din 8
Bucuresti, 25 Mar, 08:55
...
133.500 €

renovat/ reabilitat total 2019,instalatii electrice/ sanitare noi, centrala termica cu comanda de la distanta,AC, usa metalica, interfon, usi lemn, mobila lemn masiv,canapele extensibile,geamuri termopan...

Suprafata 90 mp An 1939 Semidecomandat Etaj 1 din 5 M 3 min.
Bucuresti, 27 Mar, 15:40
...
68.000 €

Va propunem un apartament aflat in bucla Bulevardului Timisoara, la 300m de statia de metrou Romancierilor, in apropierea Parcului Moghioros, in spatele scolii nr. 169 si in apropiere de gradinitele nr.94...

Suprafata 58 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 23 Mar, 08:20
...
118.500 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 4 camere intr-o zona privilegiata in Berceni la 5 minute de metrou Aparatori, reper Universitatea Spiru Haret, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de...

Suprafata 85 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 5 min.
Bucuresti, 30 Mar, 15:27
...
199.000 €

acces la terasa inchisa cu intrare separata, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 84 mp +72 mp terasa, loc parcare la subteran, complet mobilat si utilat modern,

Suprafata 84 mp An 2014 Semidecomandat Etaj parter din 11 M 17 min.
Bucuresti, ieri, 16:15
...
93.000 €

Se vinde apartament 4 camere la 350 m de metrou complet mobilat si utilat ultramodern

Suprafata 98 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 10 din 11
Bucuresti, 26 Mar, 12:05
...
139.000 €

Va propunem un apartament deosebit, mobilat complet, locuibil imediat, situat langa parcului Tineretului si metroul C-tin Brancoveanuu. Are o vedere panoramica spre parc si centrul orasului este situat...

Suprafata 81 mp An 1993 Semidecomandat Etaj 6 din 8 M 11 min.
Bucuresti, 20 Mar, 08:01
...
130.000 €

Str Parfumului, Biserica Ceaus Radu, apartament cu 4 camere, vedere mixta, etaj 2/3, suprafata 95mp, an constructie 1950, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, usi de interior, boxa

Suprafata 95 mp An 1950 Semidecomandat Etaj 2 din 3 M 16 min.
Bucuresti, 30 Mar, 16:25
...
81.000 €

Agentie imobiliara comision 2 % - etaj 5/10 - confort doi, sdec, 65 mp, bloc reabilitat termic - termopan, gresie, faianta, parchet. Se vinde mobilat si utilat modern. Liber. Scra curata.

Suprafata 65 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 21 Mar, 08:01
...
98.000 €

etaj 10/10 semidecomandat, bloc reabilitat termic intrare stradala, vedere spate, ferit de zgomotul strazii. Distanta nmetrou 3-4 min. Are 2 gr. sanitare in imediata apropiere se afla scoala 307, magazine.

Suprafata 95 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 30 Mar, 11:16
...
130.000 €

ap. 4 camere semidecomandat, 2 bai, 2 balcoane, bucatarie mare, patrata, hol spatios, interior curat, imbunatatiri, bloc stradal, reabilitat, pozitionat la 5 min. de metroul Obor. Acte efectuate eliberabil,

Suprafata 90 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 17:07
...
175.000 €

Gabriel Parvu ^ Global Home Romania ^ Real Estate Agency: La 6 minute distanta pietanala fata de metrou Timpuri Noi si 14 minute metrou Tineretului, va propunem un apartament de 4 camere decomandat, situat...

Suprafata 83 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 5 din 8
Bucuresti, 26 Mar, 15:44
...
111.000 €

Barajul Bicaz, centrala, bloc reabilitat, 2 balcoane, 2 gr sanitare, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, geam baie

Suprafata 82 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 19:36
...
89.900 €

Drumul Taberei - Plazza- Moghioros, parter/4, bloc F, fara imbunatatiri, balcon, zona linistita, vedere dubla, semistradal

Suprafata 88 mp An 1964 Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 15:22
...
590.000 €

Zogoreanu Carmen ^ Global Home Romania ^ Real Estate Agency: Comision 0% - Reprezentare Exclusiva Daca esti in cautarea unei proprietati ce reuseste cu excelenta sa imbine dinamica urbana a capitalei...

Suprafata 135 mp An 2021 Semidecomandat Etaj parter din 5
Bucuresti, 26 Mar, 15:40
...
115.000 €

Lucretiu Patrascanu intersectie Sadului, bloc 4 etaje, reabilitat, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, scara curata, liber, situat la 5 min. metrou

Suprafata 82 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 27 Mar, 09:04
...
110.000 €

Vectorial Broker va prezinta spre cumparare un apartament de 4 camere in Cartier Titan, reper AUCHAN TITAN-WORLD CLASS-SOCULUI, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 89 mp, cu 2 bai mari, una cu...

Suprafata 81 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 1 din 8 M 18 min.
Bucuresti, 30 Mar, 15:25
...
105.000 €

Sectia 9 Politie, adiacent, ctie 1983, cf1, etaj 2, 2gr. sanitare, 2 balcoane, 90mp, renovat, g+f+p+t+um, centrala proprie, se poate locui, bl. reabilitat termic, aproape piata ,scoala, pret bun disc

Suprafata 90 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 17:51
...
127.500 €

Sos. Oltenitei, langa parcul Tineretului, bloc 1983, reabilitat termic, apartament 4 camere cf. 1, etajul 5/10, bucatarie spatioasa, 2 grupuri sanitare, vedere spate, mobilat si utilat.

Suprafata 83 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 30 Mar, 11:00
...
123.000 €

Va ofer spre vanzare un apartament cu 4 camere ce se afla la etajul 1 din 4 al unui bloc situat in Drumul Taberei zona Favorit.

Suprafata 94 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 1 min.
Bucuresti, 27 Mar, 13:58
...
107.000 €

gresie, faianta, termopan si parchet. Acte la zi,

Suprafata 82 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 7 din 8 M 9 min.
Bucuresti, 29 Mar, 18:17
...
159.000 €

K Imobiliare propune in zona Turda, bloc reabilitat termic, constructie 1982, etaj 9/10, suprafata 85 mp, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, renovat recent, liber, cadastru si intabulare

Suprafata 85 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 29 Mar, 07:39
...
72.999 €

4 camere Militari, str. Rosia Montana, Cetatea de Balta, cf. 1, semidec., 1968, supraf. 86,51 mp, et.4/4, necesita renovare in tot ap., nemobilat/ neutilat, 5 min. pana la P-ta Veteranilor / Gorjului,

Suprafata 86 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 13:13
...
124.500 €

Stefan cel Mare- Parcul Circului - metrou Stefan cel Mare, etaj 9/10, imobil 1980, reabilitat termic, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, 87,04mp.

Suprafata 87 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 27 Mar, 13:23
...
99.983 €

oferim spre vanzare un apartament cu 4 camere Tei, pe strada Alexandru cel Bun, suprafata 90 mp, etaj 8/8, bloc construit in anul 1984, 2 grupuri sanitare, finisat parchet, gresie, faianta, termopan,...

Suprafata 90 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 08:01
...
72.000 €

Agentia imobiliara Land Estate va ofera spre achizitie un apartament de 4 camere , ferit de zgomotul urban si totodata cu acces facil la toate mijloacele de transport in comun (metrou, autobuz, maxi-taxi)....

Suprafata 66 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 2 M 5 min.
Bucuresti, 20 Dec, 14:51
...
115.000 €

apartament de 4 cam., confort 1, etajul 3/8, renovat complet termopan, parchet, gresie si faianta, de buna calitate, instalatiile sanitare si electrice noi, usi noi,

Suprafata 85 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 3 din 8 M 8 min.
Bucuresti, 28 Mar, 10:55
...
180.000 €

apartament 6 camere, mansarda, 140 mp, renovat, centrala termica, balcon, ultracentral, linistit, luminos, foarte curat,

Suprafata 140 mp An 1920 Semidecomandat Etaj 2 din 2 M 6 min.
Bucuresti, 20 Mar, 12:55
...
83.990 €

ID intern: 310525 Va propunem spre vanzare un apartament cu 4 camere, semidecomandat, confort 1 sporit, situat in zona Luica, reper Scoala nr. 6, intr-un imobil construit in anul 1982, disponibil la...

Suprafata 80 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 7 din 8
Bucuresti, 23 Mar, 14:14
...
254.100 €

Academia Militara, aproapiere Gradina Botanica Palatul Cotroceni ap 4 cam semidec in imobil in constr S+P+11E, su 109 mp, et 9/11, 3 bai, g, f, p, t, um, ct, incalzire pardoseala Pretul afisat nu include...

Suprafata 109 mp An 2022 Semidecomandat M 13 min.
Bucuresti, 29 Mar, 08:01
...
74.900 €

Ag imobiliara, parc, termopan, balcon inchis cu termopan, 2 grupuri sanitare, vedere mixta,zugravit recent, usa metalica,conducta de gaz este trasa separat pe palier. Comision 2%

Suprafata 62 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 30 Mar, 09:42
...
105.000 €

Militari Gorjului cf.1,semidecomandat,et.2/4, bloc reabilitat termic, cu clasa nergetica A, ce aduce un consum redus necesar incalzirii apartamentului. Blocul este realizat prin turnare beton in cofrag,...

Suprafata 83 mp Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 23 Mar, 14:28
...
98.000 €

piata Minis, 5 minute metrou Costin Georgian, bloc 4 etaje, reabilitat, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, scara f curata, liber

Suprafata 82 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 20:18
...
76.900 €

agentie imobiliara, 4/10, centrala proprie Buderus noua, aer conditionat Daikin nou, ntermopan, parchet, gresie, faianta, semimobilat, utilat, curat, prize-intrerupatoare si panou electric nou.

Suprafata 60 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 21 Mar, 08:01
...
90.000 €

et 10, semidecomandat, 89 mp, 2 bai, 2 balcoane, recent renovat, suprafete mari, bloc reabilitat, izolat interior, contor separat de gaze posibilitate centrala, terasa renovata la reabilitate, toate actele...

Suprafata 89 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 20 Mar, 08:01
...
109.000 €

Va prezentam un apartament de 4 camere deosebit si rar, la mai putin de 1 minut de intrarea B in statia de Metrou Nicolae Grigorescu intr-un bloc H cu 4 niveluri, reabilitat termic, situat la etajul 3....

Suprafata 71 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 2 min.
Bucuresti, 20 Mar, 09:42
...
69.000 €

et. 5/10, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, fara imbunatatiri majore, se pot face modificari, bloc reabilitat, zona verde, linistita, acte pregatite, accept credit.

Suprafata 62 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, 20 Mar, 08:01
...
130.000 €

cf. I, toate imbunatatirile, curat, liber, scara curata, fara restantieri, zona linistita, se accepta credit, clasa energetica A, teava de gaz in bloc,

Suprafata 92 mp Semidecomandat Etaj 5 din 8
Bucuresti, 28 Mar, 09:50
Articole recomandate
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 6.389
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 903
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 6.179