Vanzari garsoniere ieftine Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Zona: București
Pret: între - 40000
...
37.500 €

27 mp, et.7/8, semidecomandata, necesita renovare

Suprafata 27 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 7 din 8 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 21:21
...
36.500 €

metrou Eroii Revolutiei, cf.1, 31 mp, et.1/9, semidec., agentie, comision minim, ocazie,

Suprafata 31 mp Semidecomandat Etaj 1 din 9 M 13 min.
Bucuresti, ieri, 21:20
...
18.000 €

10-20 minute de Piata Unirii cu STB 117 sau cu masina, Parc Humulesti, zona ok, bloc curat, luminat, imbunatatiri, vecini ok, acte ok, vedere spre parc, 15 mp, et. 4/4, sd. Penny si Lidl la 2-5 minute,

Suprafata 15 mp Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 21:20
...
21.000 €

Sos. Industriilor, sector 3, la 5 statii STB de metrou Pantelimon si 7 de Anghel Saligny, 19 mp, et. 1/4, dec., centrala proprie, imbunatatiri, rute STB 103, 246, statii la 2 minute,

Suprafata 19 mp An 1980 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 21:20
...
22.000 €

20 mp, et. P/4, dec., mobilat/utilata, imb., AC, boiler, incalzire pe electric, loc parcare, bloc reabilitat, pret fix, agentie, comision 3%,

Suprafata 20 mp Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 21:20
...
21.500 €

cf. 3, et .1/4, 15 mp, parchet, gresie, faianta, termopan, caldura Termoenergetica, contor gaz, boiler, perfecta stare, agentie,

Suprafata 15 mp Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 21:20
...
40.000 €

cf. 1, 28 mp, et. 3/4, decomandata, renovata, mobilata, utilata

Suprafata 28 mp Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 21:19
...
39.000 €

vav piata, stradal, bloc reabilitat, decomandata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, fara balcon

Suprafata 33 mp An 1974 Decomandat Etaj 10 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 18:21
...
20.000 €

Gars p/4 bloc reabilitat gaz individual apa calda caldura radet libera toate actele pretabil locuit sau afacere

Suprafata 18 mp An 1980 Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 18:00
...
27.800 €

Moghioros garsoniera cocheta, gresie faianta, parchet termopan, 7/10, libera, toate actele pregatite pt vanzare, cadastru intabulare, acces rapid parc Moghioros piata metrou linia 41,

Suprafata 18 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 17:40
...
29.500 €

Militari Residence, la capatul autobuzelor 178,136, pe str.Tineretului, suprafata 32 mp, an constructie 2018, centrala proprie pe gaz, gresie, faianta, parchet,cadastru,intabulare, se vinde mobilata si...

Suprafata 32 mp Decomandat Etaj din 8
Bucuresti, ieri, 17:39
...
37.500 €

Garsoniera confort 1/ Aurel persu 132-158

Suprafata 30 mp An 2016 Decomandat Etaj demisol din 3
Bucuresti, ieri, 17:14
...
36.000 €

cf. 1, mobilata, et. 1, acte la zi, imbunatatiri,

Bucuresti, ieri, 17:03
...
36.750 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 35 mp An 2020 Decomandat M 11 min.
Bucuresti, ieri, 15:51
...
27.900 €

Proprietar vand garsoniera mobilata si utilata, 8/10, libera, intabulata, centrala termica proprie.

Suprafata 18 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 15:45
...
37.800 €

Brasoveni, etj.7/8,cf1, semidec, 28mp,bl mixt, reabilitat termic, c-tie1985, pe mijloc, orientata pe Nord-Est, partial mobilata, curata, libera, g+f+p+t, usa metal, aer condit, acte O.K, zona linistita,...

Suprafata 28 mp An 1985 Semidecomandat Etaj 7 din 8 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 15:36
...
38.900 €

Kaufland, 10/10, cf1, bloc de garsoniere, reabilitat termic, 2 lifturi modernizate, orientata pe Sud, luminoasa,fara imb, doar termopan, necesita renovare, acte O.K,libera,zona buna,neg.

Suprafata 30 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 13 min.
Bucuresti, ieri, 15:36
...
39.000 €

Mobilata si utilata,ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala direct dezvoltator, decomandata cu bucatarie separata si balcon, etaj 3/5, preturile incep de la 33000 euro.

Suprafata 31 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 5
Bucuresti, ieri, 15:00
...
25.187 €

bloc nou, finalizare decembrie 2018, finisaje incluse, CT, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centu comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite.

Bucuresti, ieri, 15:00
...
28.500 €

cf. 2, stradal, etaj 5, complet renovata, g+f+p+t+um, foarte curata, bl. reabilitat termic, scara civilizata, metrou 7-8 minute, aproape Auchan, cadastru, intabulare, pret bun disc.,

Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 14:33
...
37.500 €

Garsoniera confort I semidecomandata, mobilat, etaj 3/4,gresie,faianta,parchet,termopan,

Suprafata 25 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 14:02
...
38.999 €

1 Mai ,Ghencea ,confort 1, etaj 7 din 10 ,doua lifturi, fara imbunatatiri ,libera, negociabil

Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 13:50
...
29.000 €

garsoniera suprafata 25 mp, constructie 1975, etaj 10/10, fara probleme cu terasa, bloc mixt, stradala, cu vedere pe spate, termopane, usa metalica, bloc curat, libera, toate actele, pret 29000 euro,

Suprafata 25 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 13:45
...
29.999 €

scara blocului foarte curata, supraf. utila 20, 66 mp+dependinte = 30,61 mp, et. 3/4, nu este racordat la gaze, nu are balcon, plata cash. Nu accepta credit bancar, separat comision Agentie,

Suprafata 31 mp An 1965 Decomandat Etaj 3 din 4 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 13:12
...
30.500 €

Tip-Top, linia 41, cf 2, semidecomandat, etaj 2/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera, acte.

Suprafata 20 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 12:49
...
32.500 €

Tip-Top Moghiros, cf 2, semidecomandat, etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, acte, cad, intabulare, 2 lifturi.

Suprafata 20 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 12:47
...
27.000 €

Va propunem spre vanzare o garsoniera confort 3, renovata, mobilata si utialata modern in zona Vitan. Garsonierei i s-a creat baie proprie (exista bai comune pe holul imobilului si uscatorie). Aceasta...

Suprafata 15 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 12:38
...
40.000 €

Va propunem spre achizitie o garsoniera decomandata chiar langa foisorul de foc. Aceasta garsoniera, avand tavanul foarte inalt (4,5m) a permis construirea unei zone de dormit. Totodata, dispune de o...

Suprafata 26 mp An 1910 Decomandat Etaj parter din 3 M 13 min.
Bucuresti, ieri, 12:38
...
36.000 €

direct dezvoltator,comision 0%,proiect nou cu regim de inaltime P+7 compus din 63 de apartamente,bloc finalizat, predare la cheie,compartimentari din caramida,posibilitate loc de parcare

Suprafata 32 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 7 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 12:31
...
35.000 €

parc Carol, Marsesti, 11 Iunie gars. parter/2, dec., 21 mp, stradal

Suprafata 21 mp An 1935 Decomandat Etaj parter din 2
Bucuresti, ieri, 12:20
...
35.000 €

Baraje, piata Minis, cf. 1, etaj 7, balcon inchis, c-tie 1978, 32 mp, aproape piata, metrou C-tin Georgian 8-9 minute, zona verde civilizata, aproape mijloace transport, cadastru intabulare pret bun,...

Suprafata 32 mp Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 12:12
...
25.900 €

apropiere spital, confort 2, libera, bloc reabilitat, parchet, termopan, usa metalica, gresie, faianta, cadastru, intabulare, gaze separat, mobilata si utilata, mutare imediata

Suprafata 18 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 12:08
...
32.000 €

garsoniera cf. 2 i, 5/10 in Drumul Taberei, la 2 min. de statia de metrou, piata Moghioros, 3 min. de Plaza Mall, parcul Moghioros, tramvaiul 41.

Suprafata 18 mp Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 12:07
...
32.000 €

garsoniera, Berceni, Piata Progresul, str. Magurei, et. 6/10, 31mp inclusiv balcon, linistita, 12 minunte metrou Eroii Revolutiei, necesita renovare completa, se accepta credit, libera imediat.

Suprafata 31 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 11:58
...
37.900 €

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, toate actele, vecinatati: Lucretiu Patrascanu, Basarabia, 1 Decembrie 1918, Piata Minis,

Suprafata 31 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 11:49
...
37.800 €

cf. 1, 2/10, dec., curata, bloc mixt, izolat termic, libera, toate actele, acc. credit, vecinatati: Camil Ressu, Theodor Pallady, Nicolae Grigorescu, Trapezului, 1 Decembrie 1918, Postavarului

An 1983 Decomandat Etaj 2 din 10 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 11:45
...
33.000 €

Cf 1, sdec, fara imbunatatiri, toate utilitatile, toate actele, acc credit, ocazie, vecinatati: Piata Minis, Lucretiu Patrascanu, Nicolae Grigorescu, Parc IOR, Costin Georgian, Constantin Brancusi

Suprafata 31 mp An 1975 Semidecomandat M 4 min.
Bucuresti, ieri, 11:44
...
32.500 €

Titan, Intrarea Barsei nr. 1A, 3 min de mers la metrou Costin Georgian, etaj 1/4, suprafata 21 mp, fara imbunatatiri, zona verde, civilizata, libera, proprietar

Suprafata 21 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 11:41
...
39.000 €

confort 1 semidecomadat, etaj 9/9, fara probleme cu terasa, curat, libera, balcon inchis, 2 minute metrou, piata, zona buna, linistita, bloc curat, termopane, usa metalica, pret 39000 euro,

Suprafata 32 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 11:04
...
27.500 €

va oferim la vanzare o gars. cf. 2 sporit semidec., in suprafata 23.50 mp, situat la etaj 4/4, cu gaze si balcon la 27500 euro. Rel. la tel. 0733-657-211 Dan,

Suprafata 23 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 10:50
...
10.900 €

Salaj, Kaufland va oferim la vanz pe Calea Ferentari nou in blocurile rosii (Circa Politie) o gars. cf. 3 situat la demisol/3 in suprafata de aproximativ 13,40 mp. Relatii la tel., Dan,

Suprafata 14 mp An 1960 Semidecomandat Etaj demisol din 3
Bucuresti, ieri, 10:48
...
13.000 €

garsoniera confort 3, etajul 2/4 ,gaze la use ,apa, lumina, cadastru, intabulare ,semirenovata, pret rezonabil ,cerem si oferim seriozitate .Va rog vizitati cite-ul nostru columbiaimobiliare.ro

Suprafata 17 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 10:46
...
31.000 €

proprietar, vand garsoniera in Militari, bulevardul Iuliu Maniu colt cu Apusului. Garsoniera este compusa din o camera, un hol, bucatarie si baie si se vinde nemobilata, cu parchet, termopane, gresie...

Suprafata 24 mp An 1974 Decomandat Etaj 10 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 10:46
...
35.000 €

zona Plaza, Piata Moghioros, garsoniera in curs de renovare, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii electrice, sanitare noi, usi interior, pretabil pt. investitie dar si pt. locuit,

Suprafata 19 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 10:37
...
37.500 €

et 3/8, complet mobilata si utilata modern,nelocuita de la renovare, totul este nou si in garantie, electrocasnice incorporabile, frigider, centrala termica proprie, masina de spalat, toate actele la...

Suprafata 35 mp An 2021 Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 10:29
...
30.000 €

stradal, Postavaru, cf. 2, etaj 1, bl. reabilitat termic, zona civilizata, aproape Auchan, metrou 10 minute maxim, libera, aproape transport in comun, 101, 311, cadastru intabulare disc.,

Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 09:54
...
28.998 €

Oferim spre vanzare o garsoniera deosebita in Militari Residence, langa Roz Cafe, suprafata 35 mp, finisat modern, parchet, gresie, faianta, termoppan, usa metalica, centrala proprie, demisol inalt, geamuri...

Suprafata 35 mp An 2018 Decomandat Etaj demisol din 6
Bucuresti, ieri, 09:46
...
32.500 €

Va propun spre achizitie o garsoniera decomandata, bucatarie inchisa situata pe strada Eclipsei la 500 metri de metrou Leonida. Garsoniera este situat la demisol intr-un bloc construit in anul 2014. Actele...

Suprafata 34 mp An 2014 Decomandat Etaj demisol din 4 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 09:26
...
35.000 €

Vand garsoniera, suprafata 24 mp, sector 2, zona Palatul Ghica-Tei,

Suprafata 24 mp Etaj parter din parter
Bucuresti, ieri, 09:25
...
40.000 €

langa stadionul Rocar, 15 minute metrou, stradal, mansarada, bloc din 2016, complet mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, AC, scara foarte curata, libera,

Suprafata 31 mp An 2016 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 09:12
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 903
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 6.389
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 6.179