Vanzari garsoniere ieftine Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Zona: București
Pret: între - 40000
...
36.000 €

vand garsoniera mare, decomandata, 35 metri patrati, mobilata, utilata, zugravita recent, parchet nou, centrala termica gaze proprie, intretinere mica, bloc relativ recent, cu 3 nivele construit in 2010....

Suprafata 35 mp An 2010 Decomandat Etaj parter din 2
Bucuresti, ieri; 22:30
...
22.500 €

gars. 25 mp, parter/4, renovata, mobilata si utilata complet aflata pe Drumul Cretestilor Nr. 19, dupa ora 14:00,

Suprafata 25 mp An 1984 Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri; 20:42
...
38.850 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp. Garsoniera, suprafata utila cu balcon...

Suprafata 37 mp An 2020 Decomandat
Militari Residence Ilfov, ieri; 18:54
...
39.500 €

Va propun o garsoniera situata la etajul 1 al unul imobil de 4 nivele, un imobil solid contruit in zona centrala a Bucurestiului. Suntem in cvartalul de strazi dintre Bulevardul Unirii si Calea Calarasilor,...

Suprafata 17 mp An 1969 Decomandat Etaj 1 din 4 M 19 min.
Bucuresti, ieri; 18:54
...
36.750 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp. Garsoniera, suprafata utila cu balcon...

Suprafata 35 mp An 2020
Militari Residence Bucuresti, ieri; 18:24
...
29.990 €

vand garsoniera mobilata, bloc curat, zona linistita, strada Drumul Cretestilor;

Suprafata 19 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 5 M 18 min.
Bucuresti, ieri; 17:27
...
16.000 €

Tunsu Petre stradal, cf3, etaj 4, libera vedere spate, termopan, geam la baie, este pe mijloc, aproape magazine, cadastru intabulare disc

Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri; 15:45
...
38.000 €

Parc Morarilor, semistradal, cf2, bloc mixt, parter, 25mp, curata decent, g+f+p+t+um, libera, aproape spati comerciale si transport, cadastru, intabulare merita vazut disc.

Suprafata 25 mp Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri; 14:39
...
39.000 €

P/4, cf. 1, semidec., 26 mp, fara balcon, bl mixt, fara risc seismic, reabilitat termic, renovata, recent, geam la baie, bucat mobilata si utilata, masina de spalat, libera, ideala investitie, g, f, p,...

Suprafata 26 mp An 1962 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 19 min.
Bucuresti, ieri; 14:31
...
14.500 €

cf. 3, 15 mp, et. 2/4, semidec., instant pt. apa calda, bloc reabilitat, agentie Vizionarile se fac in baza unui contract pentru vizionare semnat anterior in valoare de 100 lei cu documente de incasare....

Suprafata 15 mp Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri; 12:27
...
31.000 €

Garsoniera confort 3, parter, suprafata 14.5mp, parter, bloc fara subsol, centrala termica. Bloc anvelopat in 2010. Se vinde exact asa cum se prezinta in poze. Imobilul se afla pe str Foisorului.

Suprafata 15 mp An 1968 Semidecomandat Etaj parter din 5 M 12 min.
Bucuresti, ieri; 11:15
...
35.000 €

Morarilor, cf2, bl. mixt, etaj 7, complet renovata total, g+f+p+t+um, mobilata si utilata nou, scara curata, bl. reabilitat termic, zona verde, cadastru intabulare, merita vazuta disc

Suprafata 24 mp Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri; 09:51
...
26.500 €

Cal. Calarasilor, situata intr-un imobil solid, din caramida, la mansarda, formata din 2 camere, bucatarie, baie, centrala termica, locatie ultracentrala, mijl. transport, imobil civilizat, ocazie. Pentru...

An 1940 Decomandat Etaj 3 din 4 M 15 min.
Bucuresti, ieri; 08:01
...
15.500 €

5 minute de metrou, cf. 3, 15 mp, parter, stare buna, baie, incalzire electrica, instant apa calda, fara gaze, acte ok, agentie. Vizionarile se fac in baza unui contract pentru vizionare semnat anterior...

Suprafata 15 mp Semidecomandat Etaj parter din 4 M 5 min.
Bucuresti, 22 Iun. '24 (21:07)
...
40.000 €

garsoniera de vanzare de la proprietar, aflata la doar 2 minute de metroul Dimitrie Leonida, Bucuresti, sectorul 4. Vizualizati toate detaliile pe site, Garsoniera de vanzare de la propietar in Bucuresti...

Suprafata 27 mp An 2015 Decomandat Etaj demisol din 4 M 3 min.
Bucuresti, 22 Iun. '24 (12:27)
...
36.000 €

Vand garsoniera mare 36 metri patrati, decomandata, mobilata, utilata, zugravita recent, parchet nou, centrala termica gaze proprie, intretinere mica, bloc relativ recent, cu 3 nivele construit in 2010....

Suprafata 36 mp An 2010 Decomandat Etaj parter din 2
Bucuresti, 21 Iun. '24 (23:34)
...
38.000 €

bloc reabilitat, renovata, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, ideal pentru inchiriat, libera, toate actele

Suprafata 18 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 19 min.
Bucuresti, 21 Iun. '24 (18:03)
...
34.000 €

garsoniera confort 2, situata la etajul 1 din 10, in suprafata de 18 mp, renovata recent, libera, la cheie, particular,

Suprafata 18 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 21 Iun. '24 (17:25)
...
38.500 €

vand garsoniera cf. 1, cu balcon, gresie, faianta, termopane pret disc.,

Suprafata 27 mp Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 21 Iun. '24 (14:42)
...
36.000 €

garsoniera cf. 2, bloc stradal si linistit. Acces facil la mijloacele de transport si magazine. Mai multe detalii, telefonic;

Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 21 Iun. '24 (14:42)
...
14.500 €

vand garsoniera cf. 3, cu balcon, mobilata, utilata, toate actele, gresie, faianta, parchet, termopane, pret 14500 euro disc.,

Suprafata 17 mp Etaj 1 din 4
Bucuresti, 21 Iun. '24 (14:40)
...
24.500 €

vand garsoniera cf. 2, cu gaze, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, bl. reabilitat, Auto Nesti, la cinci minute metrou, zona foarte frumoasa si linistita, pret disc.,

Suprafata 24 mp Etaj parter din 4
Bucuresti, 21 Iun. '24 (14:40)
...
36.500 €

str. Focsani, garsoniera, cf. 1, mobilata, toate imbunatatirile, acte la zi, 6/10, 2 lifturi, ideal investitie

Etaj 5 din 10
Bucuresti, 21 Iun. '24 (13:38)
...
20.500 €

garsoniera renovata complet. Gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Apa calda si caldura Radet. Etaj 2/4, bloc 1974. Pret = 20500 euro. Libera, Garsoniera renovata complet. Gresie, faianta,...

Suprafata 17 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 21 Iun. '24 (13:20)
...
37.000 €

libera, garsoniera mobilata, utilata, bloc 1982, etaj 1/10, balcon inchis termopan, gresie, faianta, parchet, apropiere Liceul Dimitrie Bolintineanu, 10 min. Unirii, cadastru, intabulare Vand garsoniera...

Suprafata 28 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 21 Iun. '24 (13:19)
...
39.000 €

P/4, ocazie, cf.1, semidec.26mp, fara balcon,bloc mixt, fara risc seismic, reabilitat termic,c-tie 1962, renovata recent, geam la baie, bucatarie mob si utilata, masina de spalat, libera, g,f,p,t, usa...

Suprafata 26 mp An 1962 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 19 min.
Bucuresti, 21 Iun. '24 (12:43)
...
24.500 €

vand garsoniera cf. 2, cu gaze, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, bl. reabilitat, Auto Nesti, la cinci minute metrou, zona foarte frumoasa si linistita, pret disc.,

Etaj parter din 4
Bucuresti, 21 Iun. '24 (08:40)
...
34.500 €

garsoniera, cf. 2, curata, 6/10, libera, acte la zi,pret fix

Etaj 5 din 10 M 16 min.
Bucuresti, 21 Iun. '24 (08:38)
...
23.000 €

Titan, Bdul 1 Decembrie 1918 nr.15 A, et 1/5, 16 mp, cf 3, bloc reabilitat, usa metal instalatii sanitare si electrice, centrala pe gaz, totul nou, bucatarie comanda sau schimb cu gars sau apart plus...

Suprafata 16 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 1 din 5
Bucuresti, 21 Iun. '24 (08:17)
...
27.000 €

Va propunem spre vanzare o garsoniera confort 3, renovata, mobilata si utialata modern in zona Vitan. Garsonierei i s-a creat baie proprie (exista bai comune pe holul imobilului si uscatorie). Aceasta...

Suprafata 15 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 21 Iun. '24 (08:03)
...
27.000 €

Va propunem spre vanzare o garsoniera confort 3, renovata, mobilata si utialata modern in zona Vitan. Garsonierei i s-a creat baie proprie (exista bai comune pe holul imobilului si uscatorie). Aceasta...

Suprafata 15 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 21 Iun. '24 (08:03)
...
39.000 €

Situata la numai 4,5 km de Piata Unirii, cf.1, 35 mp, et.1/6, sd., necesita a fi zugravita, agentie Vizionarile se fac in baza unui contract pentru vizionare semnat anterior in valoare de 100 lei cu...

An 2012 Semidecomandat Etaj 1 din 6
Bucuresti, 20 Iun. '24 (20:10)
...
22.000 €

Kaufland, Lidl, Jysk, etc, bloc nou, 14 mp, decomandata, parter, chicineta, acte si vecini ok, centrala termica electrica, boiler, ideala pt. 1 persoana sau ca investitie, agentie Vizionarile se fac...

Suprafata 14 mp An 2010 Decomandat Etaj parter din 5 M 7 min.
Bucuresti, 20 Iun. '24 (20:10)
...
37.000 €

10 minute de Piata Unirii, ideal investitie, cf.1, et.1, mobilata, utilata, balcon inchis, acte ok, agentie, comision minim

Suprafata 26 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, 20 Iun. '24 (20:08)
...
33.000 €

aproape Parc Tei,Plumbuita,Facultatea de Constructii,cf. 2 semidec. 22 mp, etaj 6/10, bloc mixt 1975 reabilitat termic, pe mijloc, 2 lifturi,imb., g,f,p, termopan ,um,orientare S-E, cadastru, intabulare,i...

Suprafata 22 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 20 Iun. '24 (16:40)
...
25.000 €

De vanzare garsoniera confort 3, tip semidecomandat, situata la etajul 1/4, cu o suprafata de 15 mp, an constructie 1970. Bloc reabilitat termic. Necesita renovare, libera! Pret negociabil.

Suprafata 15 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 11 min.
Bucuresti, 20 Iun. '24 (16:04)
...
35.000 €

ap. cu 1 camera, semidecomandat, confort 2, in zona Berceni, Obregia, imobil construit in 1970, et. 2 din 10, supraf. 18 mp, baie. Situat in apropiere de piata, statie STB, scoli, gradinita,

Suprafata 16 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 18 min.
Bucuresti, 20 Iun. '24 (15:37)
...
37.500 €

garsoniera, cf. 1, fara imbunatatiri, toate actele la zi, ideal pentru investitie. Balcon, termopan, parchet,

Etaj 7 din 10 M 15 min.
Bucuresti, 20 Iun. '24 (14:02)
...
15.000 €

vand garsoniera cf. 3, bl. reabilitat, cu centrala gaze, gresie, faianta, parchet, termopane, libera, renovata total, acte la zi,

Etaj 4
Bucuresti, 20 Iun. '24 (14:02)
...
36.500 €

Garsoniera, cf1, 1/10, mobilata, utilata, curata, acte la zi

Etaj 1 din 10
Bucuresti, 20 Iun. '24 (14:02)
...
26.000 €

direct dezvoltator, Rezidential Apusului 3, str. Sergent Ilie Petre nr. 48, complex rezidential nou, D+P+6E, bucatarie inchisa, geam la baie, constructie, compartimentare caramida, finisate complet,...

Suprafata 26 mp An 2024 Decomandat Etaj demisol din 6
Ilfov, 20 Iun. '24 (13:53)
...
37.000 €

direct dezvoltator, strada Sergent Ilie Petre nr. 48, complex rezidential nou D+P+6E, 32 mp, decomandata, bucatarie inchisa,compartimentare caramida, finisata complet, toate utilitatile. Strada Sergent...

Suprafata 32 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 6
Ilfov, 20 Iun. '24 (13:52)
...
40.000 €

Titan, Minis garsoniera cf. 1, etaj 8/10, libera, fara risc seismic, toate actele, Accepta credit

Suprafata 29 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 18 min.
Bucuresti, 20 Iun. '24 (13:05)
...
39.800 €

Vectorial Broker va prezinta o garsoniera in Titan, reper 1 Decembrie, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 26 mp, cu 1 balcon. Locuinta este situata la etajul 9, intr-un imobil tip bloc garsoniere...

Suprafata 24 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 16 min.
Bucuresti, 20 Iun. '24 (13:05)
...
31.500 €

2/10, decomandata, 18 mp utili, constructie 1974, renovata recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii sanitare si electrice schimbate, bloc izolat termic fara risc seismic, libera,...

Suprafata 18 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 20 Iun. '24 (12:42)
...
39.500 €

garsoniera cf. 1 semidecomandata, bloc 1980, etaj 10 din 19, bloc reabilitat termic, balcon inchis, termopan, fara imbunatatiri, acte,

Suprafata 31 mp Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 20 Iun. '24 (12:27)
...
39.000 €

garsoniera cf. 1 in bloc cu 4 nivele, reabilitat termic, situat vav de gara Obor, pe marginea parcului Ozon, fara risc seismic, parter/4, 26 mp, imb., g, f, p, um, t, libera, cadastru, intabulare, energetic...

Suprafata 26 mp An 1960 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 19 min.
Bucuresti, 20 Iun. '24 (11:15)
...
26.500 €

garsoniera semidec., aproape de parc si metrou, ideala pt. locuit sau investitie, curata, decenta, termopan, parchet, gresie, faianta, pret usor neg.,

Suprafata 17 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 19 Iun. '24 (22:33)
...
26.900 €

str. Avrig, 38 mp, necesita renovare. Proprietar. Va rog sunati la tel. Anuntul a fost repus pt ca intabularea nu era gata, bloc 82, 38 mp utili, accept credit. Colaborez cu agentii. Sunati la orice ora....

Suprafata 38 mp An 1985 Decomandat Etaj 1 din 2
Bucuresti, 19 Iun. '24 (22:01)
...
35.500 €

garsoniera de vanzare, este mobilata, utilata,

Etaj 7 din 10
Bucuresti, 19 Iun. '24 (16:00)
Articole recomandate
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 12.007
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 7.051
Unde mai găsești apartamente sub 60.000 de euro în București

Zonele din București în care mai poți cumpăra un apartament de 45-55 de mp cu maxim 60.000 de euro;...

19.02.2024 Imobiliare 5.659