VGS Accounting Audit - Servicii contabilitate Bucuresti

Contabilitate primara

•  evidenta computerizata a registrului de casa;

•  completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamânt;

•  întocmirea deconturilor de cheltuieli;

•  întocmirea facturilor care trebuie emise de catre client

(facturare);

•  întocmirea de dispozitii de plata/încasare catre casierie;

•  contabilitatea notelor de intrare-receptie (NIR-uri);

•  întocmirea de state de plata, pontaje;

•  completarea registrului de evidenta a salariatilor etc

Galerie foto
  • ...