VGS Accounting Audit - Servicii contabilitate Bucuresti

Audit intern

Este activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei societati in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.

Acesta poate fi exercitat de catre persoane din interiorul societatii in cauza, dar se poate si externaliza catre o societate/persoana specializata si recunocuta de catre CAFR.

Auditul se va efectua in conformitate cu Standardele de Audit elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit. Aceste  standarde impun respectarea cerintelor eticii profesionale,  planificarea si derularea auditului astfel incat sa fie obtinut un nivel de asigurare rezonabil cu privire la lipsa denaturarilor semnificative in situatiile financiare.

Galerie foto
  • ...