VGS Accounting Audit - Servicii contabilitate Bucuresti

Contabilitate financiara

•  Calculul, întocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe profit;

•  Calculul impozitului pe dividende, întocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;

•  Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;

•  Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia în termenele legale;

•  Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor în bilant;

•  Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia în vigoare;

•  Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune, catre parteneri, furnizori sau clienti externi;

•  Lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice;

•  Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;

•  Informarea permanenta si în timp util a conducerii societatii privind reglementarile fiscale si financiar- contabile;

•  Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;

•  Participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale;

•  Intocmirea de dosare credite, dosare leasing;

•  Obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare;

•  Efectuarea de punctaje cu administratia financiara.

Galerie foto
  • ...