Asociatie-infiintare.ro - Consultanta comerciala Bucuresti

Servicii Infiintare asociatie

Infiintare asociatie şi fundaţii, persoane juridice de drept privat se pot constitui în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, modificata si completată prin OG 37/2003 fiind aprobată prin Legea 245/2005. 

Conform art. 4 din Ordonanta 26/ 2000, Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intetegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial.

Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

Venim in sprijinul doritorilor oferind servicii avantajoase de reprezentare in vederea infiintarii asociatiilor/ONG-urilor.

Etape infiintare asociatie

 • Rezervarea denumirii-Ministerul Justitiei
 • Intocmirea documentatiei aferente sediului social(contract de inchiriere, contract de comodat)
 • Intocmirea actelor constitutive ale asociatiei
  • Actul constitutiv
  • Statutul
 • Pentru infiintarea unei asociatii/ONG este nevoie de un patrimoniu initial, in cazul asociatiei  este la valoarea unui salariu minim pe economie, la data constituirii asociatiei, acesta putand fi alcatuit din numerar sau din aport in natura. Acesta se constituie prin depunera banilor la o unitate bancara
 • Cazierul fiscal al membrilor fondatorilor se obtine la ANAF-ul de la domiciliul acestora
 • Dobandirea personalitatii juridice prin solutionarea dosarului de catre instanta de judecata si atribuirea personalitatii juridice a asociatiei
 • Legalizarea Incheierii si  obtinerea Certificatului de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
 • Certificatul de inregistrare fiscala se obtine de la ANAF
 • Acte necesare infiintare asociatie

   cerere către Judecătorie, motivată în fapt şi în drept;

  – dovada achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 100 lei

  – dovada disponibilităţii denumirii, valabilă, emisă de către Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Ministerului Justiţiei;

  – actul constitutiv şi statutul asociaţiei;

  – dovada patrimoniului iniţial al asociaţiei – cel puţin un salariu minim brut pe economie, făcută printr-un extras de cont;

  – dovada sediului asociaţiei printr-un contract de comodat sau închiriere şi extras de carte funciară  valabil;

  – in cazul in care viitorul sediu al asociatiei se va stabili intr-un condomeniu (bloc de locuinte), suplimentar, sunt necesare: acordul asociatiei de proprietari precum si avizul vecinilor direct afectati.

  – certificatele de cazier fiscal ale membrilor fondatori;

  – copie după cartea de identitate al fiecărui membru fondator şi al cenzorului.

  – CD/DVD cu documentele constitutive ale Asociatiei  in format Word si PDF.

   

  Cabinetul de avocat ofera urmatoarele servicii pentru infiintarea asociatie :

  – completarea cererii de inregistrare

  – obtinerea dovezii privind disponibilitatea si a rezervarii denumirii

  – conceperea, redactarea si atestarea actului constitutiv

  – conceperea, redactarea si atestarea statutului

  – conceperea si redactarea contractului de comodat/ contractului de inchiriere

  – achitarea taxelor judiciare de timbru

  – constituirea, depunerea dosarului, reprezentarea si ridicarea actelor de la judecatorie.

  – predarea catre client a Certificatului de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la grefa instantei precum si a incheierii legalizate.

  Onorariul pentru infiintarea asociatiei

  Onorariul pentru infiintarea asociatiei este de 1.000 lei(onorariul include si urmatoarele: redactarea si atestarea actului constitutiv; redactarea  si atestarea statutului asociatiei, redactarea contractului de comodat).

  Taxe:

  Dovada disponibilitate denumire eliberata de  Ministerul Justitiei: 36 lei. Taxa judiciara de timbru: 100 lei.

  Taxa legalizare incheiere- 5 lei/exemplar.

   

  Costurile totale pentru infiintare ASOCIATIE sunt: onorariu + taxe = 1.200 lei la care se adauga patrimoniul initial al asociatiei (la nivelul unui salariu minim pe economie).

   

  In birourile noastre, CONSULTANTA JURIDICA ESTE GRATUITA . Tot ce trebuie sa faceti pentru a beneficia de consultanta gratuita, este sa va programati la  numerul de telefon 0745.761.006. Avocatii nostri va vor explica, in detaliu, ce presupune infiintarea unei asociatii(ONG) si care sunt demersurile ce trebuiesc facute.   VA DORIM SUCCES!

  Galerie foto
  • ...