Apartamente de vanzare 2 camere in zonele Drumul Taberei, Ghencea

Subrubrica: 2 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
...
77.000 €

Bloc nou, Ansamblu Primavara, zona linistita, se vinde mobilat si utilat. Pret negociabil.

Suprafata 55 mp An 2009 Semidecomandat Etaj 4 din 14 M 5 min.
Bucuresti, 15 Apr 13:12
...
67.350 €

Prelungirea Ghencea - Sector 6, la 2 km de Valea Oltului si 3 km de statia de metrou Raul Doamnei sau Valea Ialomitei, STB: liniile 122, 222, fiind la doar 100 m distanta

Suprafata 68 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 3
Bucuresti, 15 Apr 13:00
...
76.000 €

Apartament 2 camere confort 1, decomandat, etajul 2/4; se vinde complet mobilat si utilat, suprafata 50 mp. Pret negociabil.

An 1978 Decomandat Etaj 2 din 4 M 9 min.
Bucuresti, 15 Apr 13:00
...
71.000 €

Drumul Taberei, Pta Valea Ialomitei, cf.1, semidecomandat, etaj 7/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, AC, balcon 7 mp inchis termopan, geam baie, loc parcare, se vinde mobilat si utilat,

Suprafata 52 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 15 Apr 12:49
...
76.000 €

Drumul Taberei Materna, stradal, cf.1, semidecomandat, etaj 7/10, 2 lifturi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, geam la baie, instalatie sanitara schimbata, mobilat...

Suprafata 53 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 15 Apr 12:48
...
62.500 €

Drumul Taberei - Bucla-Argesului, 2 camere cu centrala proprie, termopan, parchet, gresie, faianta, instalatii schimbate, geam baie, 10/10+etaj tehnic, bucaterie mobilata, metrou 1 minut, acte.

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 15 Apr 12:48
...
86.697 €

Zona de case, str. Ghidigeni, 2 camere in bloc nou, 58 mp, decomandat, etaj 2/4, bucatarie inchisa, balcon spatios, orientare est-sud-vest, centrala proprie, tamplarie pvc cu geam tripan, lif

Suprafata 58 mp An 2024 Decomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 15 Apr 12:42
...
70.000 €

200 metri de metrou Tudor Vladimirescu, zona cu spatii verzi, 2 camere, circular 50 mp, bucatarie patrata (8.5 mp), baie cu geam, balcon, tamplarie PVC Gealan, bloc reabilitat, 2 lifturi, comision 0%,

Suprafata 50 mp An 1965 Circular Etaj 3 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 15 Apr 12:36
...
54.000 €

Drumul Taberei, Raul Doamnei cf. 2 sporit/ dec 1/10 anvelopat amenajat (g, f, p, t, um+ ac) acte zona buna apropiere metrou, STB, supermarket-uri, scoli

Suprafata 42 mp An 1973 Decomandat Etaj 1 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 15 Apr 12:25
...
75.000 €

Dr Taberei - Plaza Romania, etaj 5/10, cf.1/sdec, imbunatatiri, acte. Blocul se afla aproape de st.STB, tr.41, metrou, piata si parc, Cora Lujerului

Suprafata 50 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:58
...
72.000 €

Drumul Taberei - V Ialomitei, langa statia de metrou, 7/10, cf.1, semidec., mobilat nou, utilat complet, imbunatatiri, alarma, loc parcare ADP. Blocul se afla apropape de STB, piata, numeroase magazine,

Suprafata 50 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:58
...
62.000 €

foarte bine pozitionat, langa piata si parcul Moghioros, acces usor la metrou (4 minute pe jos) si tramvai 41, fara imbunatatiri, baie cu geam, bloc anvelopat

Suprafata 50 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:52
...
71.559 €

zona de case, 700 metri metrou, 2 camere, 53 mp, etaj 1/4, balcon, centrala proprie, finisaje incluse in pret, la alegere, tamplarie pvc Salamander cu geam tripan, optional loc parcare, comision 0%,

Suprafata 53 mp An 2024 Etaj 1 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:30
...
85.000 €

confort 1, semidecomandat, 8/10, renovat integral g+f+p+t+UM+INS, intabulare, cadastru, accept credit.

Suprafata 50 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:23
...
75.000 €

bloc 1982, confort 1, decomandat, 51 mp, 5/10, gresie, faianta, parchet, foarte curat, plata cash,

Suprafata 51 mp An 1982 Decomandat Etaj 5 din 10 M 13 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:22
...
65.000 €

confort 1, decomandat, 3/4, fara imbunatatiri, posibilitate centrala, intabulare, cadastru, accept credit

Suprafata 50 mp Decomandat Etaj 3 din 4 M 9 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:22
...
62.000 €

confort 1, semidecomandat, 3/9, 47.23 mp, bloc fara risc seismic, g, f, t, um, ac, contorizare cu citire radio, geam la baie, spatii depozitare, dreasing, foarte curat, intabulare, cadastru

Semidecomandat Etaj 3 din 9 M 8 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:20
...
75.000 €

bloc tip "P", bloc reabilitat , etaj3.3/4 fara imbunatatiri, accept credit

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 15 Apr 11:20
...
71.000 €

Afi Cotroceni, cf. 1 semidecomandat, bloc caramida reabilitat, termopan, usa metalica, parchet, tocarie noua, mobilat, utilat, acte, acc. credit,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 4 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:18
...
77.000 €

Bloc reabilitat tip P structura caramida 8 nivele cf 1 decomandat centrala termica obloane faianta usa metalica mobila bucatarie VerroRoma (optional) 2 A/C,inst noi acc credit

Suprafata 50 mp Decomandat Etaj parter din 4 M 4 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:17
...
84.000 €

2 camere cf. 1 decomandat, etaj 1/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, bloc stradal, vedere spate, acte, acc. credit,

Suprafata 55 mp An 1982 Decomandat Etaj 1 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:10
...
77.000 €

Metrou Tudor Vladimirescu Policlinica reabilitat, cf 1 decomandat, gresie, faianta, centrala, obloane, instalatii sanitare si electrice, usa metalica, calorifere noi, liber,2 aer/cond toate actele.

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj parter din 4 M 3 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:10
...
67.500 €

stradal, Romancierilor, confort 1, circular, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, contorizat, 2 lifturi, accept credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 6 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:09
...
85.000 €

2 camere cf 1 decomandat etaj 7/10, bloc numeric, c-tie 1980, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, 55 mp, acte, acc. credit,

Suprafata 55 mp An 1980 Decomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:09
...
68.000 €

Favorit cf 1 decomandat reabilitat p/4 contorizat bloc tip P cu structura de 8 nivele acte acc credit

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj parter din 4 M 4 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:09
...
76.500 €

2 camere cf 1 decomandat etaj 4/8 ctie 1982 gresie faianta parchet termopan usa metalica liber acc credit

Suprafata 52 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 8 M 12 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:09
...
74.900 €

Vand apartament 2 camere, decomandat,et 8 din 8, anul blocului 1984,2 lifturi. Apartamentul este dotat cu aer conditionat, gresie ,faianta, parchet, bucataria mobilata si utilata. Balcon tip logie.

Suprafata 49 mp An 1984 Decomandat Etaj 8 din 8 M 11 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:03
...
89.000 €

proprietar vand - penthouse situat in Prelungirea Ghencea, Valea Oltului, Jovial Residence 3, sector 5, TVA zero, finisaje premium, terasa 34 mp cu degivrare, geamuri termopan Salamander tripan.

Suprafata 88 mp An 2023 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 15 Apr 11:00
...
71.559 €

zona de case, 700 metri de metrou, bloc nou, 2 camere, etaj 2/4, 53 mp, balcon, centrala proprie, finisaje incluse in pret, la alegere, tamplarie PVC cu geam tripan, optional loc parcare, comision 0%,

Suprafata 53 mp An 2024 Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 15 Apr 10:42
...
45.000 €

Drumul Taberei 3 minute metrou vedere parc Moghioros, vindem ap. intr-un bloc bine ingrijit, 2 camere cf. 2, izolat termic, 34 mp, etaj 10/11 terasa refacuta, 1975, gresie faianta, parchet la cerere,

Suprafata 34 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 15 Apr 10:29
...
77.981 €

zona de case, bloc cu regim mic de inaltime, ap. 2 camere, decomandat, etaj 2/3, suprafata 51 mp, bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje incluse in pret (la alegere), comision 0%,

Suprafata 50 mp An 2024 Decomandat Etaj 2 din 4 M 18 min.
Bucuresti, 15 Apr 09:18
...

Drumul Taberei, Valea Oltului, bloc reabilitat, 2 cam., dec.,et3/4 , 48 mp, mobilat si utilat, totul la comanda, rafinament, lux, se poate muta, usa metalica, termopane

Suprafata 48 mp Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 15 Apr 09:11
...
59.500 €

bloc nou, apartament decomandat, 2 camere 63 mp, Drumul Taberei, comision 0%,

Suprafata 63 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 3
Bucuresti, 15 Apr 09:06
...
62.500 €

et. 6/10, cf. 1, semidecomandat, pozitionat langa statia de metrou, spatios si bine compartimentat, bloc reabilitat, zona linistita, toate actele,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 15 Apr 08:20
...
78.000 €

et. 7/9, apartament renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii schimbate, usi interior noi + usa metalica, toate actele pregatite, accepta credit.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 7 din 9 M 3 min.
Bucuresti, 15 Apr 08:20
...
90.000 €

et. 3/4, langa Afi Cotroceni si la 1 min. de Metrou Orizont, proaspat renovat, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, bloc semistradal, toate actele la zi,...

Suprafata 49 mp Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 15 Apr 08:19
...
76.500 €

proprietar vand apartament 2 camere decomandat in zona Drumul Taberei - Chilia Veche. Se vinde complet mobilat si utilat. Acte la zi. Pret 76.500 E,

Suprafata 49 mp An 1972 Decomandat Etaj 4 din 4 M 7 min.
Bucuresti, 14 Apr 12:25
...
95.000 €

Vand apartament 2 camere zona Drumul Taberei, ANL Bracusi, blocul este situat vis avis de Kaufland Valea Oltului langa statia de metrou Valea Ialomitei. Parcare si boxa.

Suprafata 59 mp An 2005 Decomandat Etaj 2 din 3 M 3 min.
Bucuresti, 14 Apr 11:55
...
53.500 €

Valea Argesului, etajul 9/10, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, mobilat si utilat, acte, accepta credit,

Suprafata 38 mp An 1972 Decomandat Etaj 9 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 14 Apr 11:44
...
56.000 €

Bd. Timisoara, etajul 8/10, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, geam la baie,instalatie electrica schimbata, izolat int., mobilat complet, accepta credit.

Suprafata 37 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 14 Apr 11:43
...
74.000 €

Bd. 1 Mai, etajul 5/10, bloc 1980, decomandat, 55 mp, termopan bucatarie si dormitor, necesita imbunatatiri, acte facute, accepta credit

Suprafata 55 mp An 1980 Decomandat Etaj 5 din 10 M 13 min.
Bucuresti, 14 Apr 11:43
...
79.500 €

Bd.1 Mai, etajul 9/10, bloc 1982, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bucatarie mare, geam la baie, acte, accepta credit,

Suprafata 51 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 12 min.
Bucuresti, 14 Apr 11:43
...
72.000 €

Bloc stradal,reabilitat,decomandat,etaj 3/10,suprafata 44mp,termopan, gresie,faianta,parchet, usa metalica, balcon inchis, constr1971,contorizat, gaze,apa,caldura,aproape stb,metroul la Raul Doamnei.

Suprafata 44 mp An 1971 Decomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 14 Apr 09:17
...
63.000 €

Lovinescu cf 1 circular bloc tip Z, cu bucataria de 9mp, termopan, parchet, gresie si faianta 2 lifturi partial mobilat acte acc credit

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 6 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 13 Apr 12:45
...
87.930 €

Apartament cu 2 camere situat in cartierul Drumul Taberei, in zona Prelungirea Ghencea - Complexul Primavara. Apartamentul este situat la etajul 4 din 14 + Etaj Tehnic, finisat complet in anul 2024 si...

Suprafata 65 mp An 2009 Decomandat Etaj 4 din 14
Bucuresti, 13 Apr 08:55
...
60.000 €

2 camere cf. 1 semidecomandat, etaj 4/4, bloc tip F, termopan, parchet, usa metalica, vedere Sud, gresie, faianta, liber, toate actele, acc. credit,

Suprafata 50 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 3 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:55
...
75.000 €

confort 1, decomandat, 5/10, imbunatatiri, intabulare, cadastru, accept credit,

An 1975 Decomandat Etaj 5 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:55
...
71.000 €

2 camere, cf. 1 semidecomandat, etaj 4/8, usa metalica, termopan, bloc reabilitat, liber, contorizat, acte, acc. credit,

Suprafata 57 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 9 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:55
...
80.000 €

et 3/8,cf 1, Decomandat,pozitionat in plan secund fata de Bld 1 Mai, complet mobilat si utilat, renovat recent, bloc dupa cutremur, se vinde ca in imagini, toate actele la zi, accepta credit.

Suprafata 52 mp An 1982 Decomandat Etaj 3 din 8 M 12 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:55
...
62.500 €

decomandat, bucatarie 9 m, bloc reabilitat, fara balcon, nefinisat, necesita renovare, pozitionat pe mijloc, acte la zi, accept orice fel de credit

Suprafata 49 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 4 M 7 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:55
Articole recomandate
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 19.037
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.447
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 3.390