Vanzari apartamente 2 camere Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: Titan-Dristor
...
78.000 €

chiar pe Aurel Botea, bloc reabilitat, decomandat, vedere mixta, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, toate actele, negociabil

Suprafata 49 mp An 1985 Decomandat Etaj parter din 4 M 9 min.
Bucuresti, azi, 21:01
...
56.000 €

chiar la Auchan, bloc reabilitat, termopane, vedere est, fara imbunatatiri, liber, toate actele, colaborez cu agentiile, comision 500 euro

Suprafata 53 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 14 min.
Bucuresti, azi, 20:57
...
80.000 €

10 minute metrou, bloc reabilitat, bucatarie mare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, loc de parcare, liber,

Suprafata 53 mp An 1983 Decomandat Etaj 2 din 4 M 12 min.
Bucuresti, azi, 20:54
...
89.000 €

chiar pe Al. Fuiorului, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mobilata si utilata, toate actele

Suprafata 53 mp An 1968 Decomandat Etaj 5 din 10 M 5 min.
Bucuresti, azi, 20:36
...
65.000 €

2 camere, 7-8 min metrou, 1/11, semidecomandat, 52 mp, balcon, acces facil Titan, Dristor, Iancului, Pantelimon, Vatra Luminoasa, Foisorul de Foc, Calarasi

Suprafata 52 mp Semidecomandat Etaj 1 din 11 M 8 min.
Bucuresti, azi, 20:35
...
68.000 €

Titan Auchan, 2 cam, 1979, anvelopat, 4/10, semidecomandat, 52 mp, acces facil Ozana, Trapezului, Grigorescu, IOR, 1 Decembrie, Dristor, Pantelimon, Vitan.

Suprafata 52 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 15 min.
Bucuresti, azi, 20:35
...
78.000 €

10 minute metrou, stradal, vedere mixta, bloc reabilitat, termopane, gresie, faianta, fara imbunatatiri, liber, toate actele,

Suprafata 50 mp An 1985 Decomandat Etaj parter din 4 M 9 min.
Bucuresti, azi, 20:31
...
85.000 €

10 minute metrou si parc IOR, mall Park Lake, bloc reabilitat din 1984, decomandat, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, AC, 2 lifturi, liber, toate actele

Suprafata 51 mp An 1984 Decomandat Etaj 7 din 8 M 8 min.
Bucuresti, azi, 20:27
...
81.000 €

chiar pe Baba Novac, stradal, bloc reabilitat, 3 lifturi, renovat, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopane usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, liber

Suprafata 51 mp An 1974 Decomandat Etaj 5 din 10 M 14 min.
Bucuresti, azi, 20:24
...
54.000 €

Rm. Sarat, chiar pe Nicolae Pascu, piata Bobocica, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, vedere fata, fara balcon, liber, toate actele,

Suprafata 38 mp An 1970 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 18 min.
Bucuresti, azi, 20:01
...
82.000 €

bloc reabilitat, 3 lifturi, stradal, complet renovat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare noi, geam baie, usi interioare schimbate,AC

Suprafata 55 mp An 1974 Decomandat Etaj 15 din 17 M 15 min.
Bucuresti, azi, 19:46
...
77.000 €

10 minute metrou, stradal, vedere mixta, bloc reabilitat, termopane, gresie, faianta, fara imbunatatiri, liber, toate actele,

Suprafata 50 mp An 1985 Decomandat Etaj parter din 4 M 9 min.
Bucuresti, azi, 19:42
...
81.000 €

parc IOR si mall Park Lake, blo creabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, balcon mare, liber

Suprafata 52 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi, 19:27
...
75.000 €

stradal pe Nicolae Grigorescu, in spatele Galeriilor Titan, bloc reabilitat, complet mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon, aer conditionat

Suprafata 51 mp An 1968 Circular Etaj 8 din 10 M 2 min.
Bucuresti, azi, 19:21
...
85.000 €

chiar pe Siriului, scoala 116, bloc reabilitat, centrala, loc parcare, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane usa metalica, balcon mare inchis, aer conditionat, lift, acte

An 2008 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 19:16
...
56.000 €

chiar la Auchan, 5 minute piata, 10 minute metrou, bloc reabilitat termic, termopane, sufragerie mare, toate actele, liber, fara imbunatatiri.

Suprafata 53 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 16 min.
Bucuresti, azi, 19:12
...
72.000 €

liceul Dante, pe Al. Fuiorului, bloc tip Y, reabilitat, termopane, usa metalica, fara imbunatatiri, liber,

Suprafata 53 mp An 1968 Decomandat Etaj parter din 10 M 5 min.
Bucuresti, azi, 19:01
...
76.000 €

7-8 minute metrou,bloc 1979,geam la baie,bucatarie mare,reabilitat termic,curat,vedere spate,toate actele

Suprafata 55 mp An 1980 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi, 18:57
...
67.000 €

pe Burdujeni, circular, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, toate actele

Suprafata 51 mp An 1970 Circular Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi, 18:51
...
64.500 €

apartament de vanzare situat la etajul 8/10 semidecomandat geam la baie termopan cadastru intabulare liber mobilat utilat, se accepta credit, zona civilizata

Suprafata 60 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 18:48
...
70.000 €

in spatele galeriilor Titan, circular, bloc reabilitat, stradal, vedere spate, termopane, parchet, liber, toate actele

Suprafata 51 mp An 1968 Circular Etaj 3 din 10 M 2 min.
Bucuresti, azi, 18:21
...
68.000 €

chiar la Auchan, 10 minute metrou, stradal, vedere fata, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, toate actele

Suprafata 51 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi, 17:36
...
67.000 €

2 minute parc IOR, 10 minute metrou Muncii, circular prin bucatarie, renovat, gresie, faianata, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, liber

Suprafata 54 mp An 1976 Circular Etaj 9 din 10 M 16 min.
Bucuresti, azi, 17:31
...
65.000 €

vav piata Salajan, bloc tip Y, stradal, reabilitat, termopane, fara imbunatatiri, liber

Suprafata 51 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi, 17:31
...
65.000 €

5 minute parc IOR, stradal, vedere fata, decomandat, fara balcon, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, aragaz, tv, AC,

Suprafata 41 mp An 1974 Decomandat Etaj parter din 8 M 7 min.
Bucuresti, azi, 17:21
...
91.000 €

Esti in cautarea unui apartament gata renovat? Am o veste minunata pentru tine! Iti prezint la vanzare, cu COMISION 0%, "apartamentul dintre parcuri" care cu siguranta va bifa multe aspecte din lista...

Suprafata 55 mp An 1979 Decomandat Etaj 8 din 10 M 12 min.
Bucuresti, azi, 17:18
...
55.000 €

chiar pe Petre Ionescu, bloc reabilitat, complet renovat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, AC, frigider, masina spalat rufe, boxa, liber, toate actele

Suprafata 40 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi, 17:18
...
68.000 €

chiar pe Nicolae Sebe, 5 minute parc IOR, bloc reabilitat, vedere fata, termopane, balcon, fara imbunatatiri, negociabil, liber, toate actele

Suprafata 53 mp An 1982 Decomandat Etaj parter din 8 M 10 min.
Bucuresti, azi, 17:16
...
87.000 €

chiar pe Prevederii, complet renovat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon tip terasa, instalatii sanitare schimbate, usi interiore si calorifere noi, liber

Suprafata 58 mp An 1978 Decomandat Etaj 1 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi, 17:12
...
67.000 €

bloc reabilitat, circular prin baie, termopane fara imbunatatiri, aer conditionat

Suprafata 51 mp An 1968 Circular Etaj 8 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi, 17:03
...
65.000 €

10/10, semidecomandat, 1976, imbunatatiri minime, curat, bloc anvelopat termic, zona parc, metrou.

Suprafata 52 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 6 min.
Bucuresti, azi, 16:28
...
77.000 €

apartament 2 camere decomandate in zona Nicolae Grigorescu, etaj 4/10, suprafata 54 mp, an de constructie 1984, reabilitat termic.

Suprafata 54 mp An 1984 Decomandat Etaj 4 din 8 M 9 min.
Bucuresti, azi, 16:21
...
82.950 €

Apartament 2 camere Tip 3F - Metrou Teclu, Sector 3

Suprafata 59 mp An 2022 Decomandat Etaj 11 din 11 M 19 min.
Bucuresti, azi, 15:15
...
81.000 €

7-8 minute metrou, schimbate instalatii electrice si sanitare, sapa turnata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, etajul 3/10

Suprafata 51 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi, 15:15
...
78.750 €

Apartament 2 camere tip 2B - HILS BRAUNER

Suprafata 52 mp An 2022 Decomandat Etaj 6 din 11 M 19 min.
Bucuresti, azi, 15:15
...
96.600 €

Apartament 2 camere tip 4B plus birou - langa metrou - Sector 3

Suprafata 62 mp An 2022 Decomandat Etaj 11 din 11 M 19 min.
Bucuresti, azi, 15:14
...
76.650 €

Apartament 2 camere Tip 2B - HILS Brauner - Direct dezvoltator

Suprafata 52 mp An 2022 Decomandat Etaj 9 din 11 M 19 min.
Bucuresti, azi, 15:14
...
79.800 €

Apartament 2 camere tip 2C - direct dezvoltator

Suprafata 54 mp An 2022 Decomandat Etaj 11 din 11 M 19 min.
Bucuresti, azi, 15:14
...
74.550 €

Apartament 2 camere TIP 2B - HILS Brauner

Suprafata 50 mp An 2022 Decomandat Etaj 11 din 11 M 11 min.
Bucuresti, azi, 15:13
...
75.600 €

Apartament 2 camere TIP 3B - HILS BRAUNER

Suprafata 52 mp An 2022 Decomandat Etaj 11 din 11 M 19 min.
Bucuresti, azi, 15:13
...
82.950 €

Apartament 2 camere in ansamblul rezidential HILS Pallady Apartments, vizavi de noul magazin Ikea Pallady, la 50 metri de metrou

Suprafata 49 mp An 2022 Decomandat Etaj 6 din 11 M 4 min.
Bucuresti, azi, 15:10
...
106.050 €

Apartament 2 camere plus birou spatios, Sector 3

Suprafata 61 mp An 2022 Decomandat Etaj 7 din 11 M 2 min.
Bucuresti, azi, 15:10
...
88.200 €

Apartament 2 camere, vizavi de noul magazin Ikea Pallady, la 50 metri de metrou

Suprafata 51 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 11 M 2 min.
Bucuresti, azi, 15:10
...
108.150 €

Apartament 2 camere plus birou spatios, Sector 3 - HILS Pallady, dezvoltator

Suprafata 61 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 11 M 2 min.
Bucuresti, azi, 15:09
...
78.750 €

Apartament 2 camere in ansamblul rezidential HILS Pallady Apartments

Suprafata 49 mp An 2022 Decomandat Etaj 11 din 11 M 2 min.
Bucuresti, azi, 15:09
...
84.000 €

Apartament 2 camere mutare rapida langa metrou la 50m

Suprafata 51 mp An 2022 Decomandat Etaj 9 din 11 M 2 min.
Bucuresti, azi, 15:09
...
103.950 €

Apartament 2 camere plus birou spatios, HILS Pallady

Suprafata 61 mp An 2022 Etaj 9 din 11 M 2 min.
Bucuresti, azi, 15:08
...
74.000 €

proprietar, mobilat, utilat, bloc reabilitat,

An 1975 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 14:55
...
70.900 €

Dristor- Camil Ressu stradal, statia Voluntarilor, 7/10, semidecomandat 50mp, bloc reabilitat termic, curat, mobilat si utilat,liber, acte la zi,orientat pe est,vedere libera-spatiu verde, acces metrou,parc.

Suprafata 50 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 10 min.
Bucuresti, azi, 14:48
...
64.000 €

Titan- str.Becatei, 8/10, decomandat,55mp,bloc 1975, reabilitat termic, orientat pe sud, curat, fara imbunatatiri majore, mobilat si utilat, acte la zi, bloc civilizat,acces metrou 1 Decembrie 1918 la...

Suprafata 55 mp An 1975 Decomandat Etaj 8 din 10 M 6 min.
Bucuresti, azi, 14:27
Articole recomandate
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 8.211
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 2.275
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 2.601

Descopera cele mai noi anunturi cu apartamente 2 camere de vanzare oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari

Pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi cu apartamente 2 camere de vanzare Bucuresti, Ilfov si alte orase, oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid apartamentul mult visat in Bucuresti sau alte orase din tara!

Ai nenumarate oferte atractive cu vanzari apartamente 2 camere Bucuresti sau alte orase din tara. Pentru a gasi mai repede apartamentul la care visezi, nu uita ca poti sa filtrezi rezultatele dupa:

  • zona din Bucuresti in care se afla apartamentul / orasul din judetul Ilfov / alte orase din tara
  • anul de constructie (inainte de 1978, intre anii 1978-1989, intre anii 1990-2009 sau dupa 2010)
  • suprafata acestuia (pana in 35 mp, intre 35 si 50 mp, intre 50 si 60 mp sau peste 60mp)
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni precum: balcon, centrala termica sau daca este recent renovat
  • optiuni exterior precum: lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic
  • distanta la care se afla apartamentul fata de metrou

De asemenea, poti ordona anunturile in functie de pret / data adaugarii acestuia. In acest fel ai sansa de a gasi simplu si rapid apartamentul cu 2 camere de vanzare pe care ti-l doresti!