Apartamente 2 camere de vanzare

Subrubrica: 2 camere
Zona: Titan-Dristor
...
82.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in Baba Novac, reper Victor Babes, confort 1 semidecomandat, avand suprafata totala de 52 mp, cu o baie si un balcon inchis cu geam termopan, pe...

Suprafata 52 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 5 din 8 M 10 min.
Bucuresti, azi; 11:26
...
92.200 €

Ionut Sterea-Agent Exclusiv cu o experinta de peste 17 ani in domeniu! Comision 0% cumparator! Am placerea de a va prezenta un bloc nou (2024), in constructie cu regim inaltime PS PI 3E 4RETRAS, studio/2...

Suprafata 47 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi; 11:23
...
90.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in Dristor, reper Fizicienilor, confort 1 decomandat, avand suprafata de 53 mp, cu 1 bai si 1 balcoane. Locuinta este situata la etajul 7, intr-un...

Suprafata 50 mp An 1984 Decomandat Etaj 7 din 8 M 11 min.
Bucuresti, azi; 11:22
...
61.999 €

etaj 4/4, terasa refacuta acum 2 ani, bloc reabilitat termic, termopane integral, fara imbunatatiri, toate actele, se accepta credit, liber, clasa en B, se accepta credit, pret fix

Suprafata 49 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 5 min.
Bucuresti, azi; 09:20
...
73.500 €

etaj 9/10, cf.I decomandat 58 mp, bloc reabilitat construit in 1972, cu imbunatatiri, actela zi, liber /nelocuit, clasa en B, se accepta credit, pret fix/nediscutabil

Suprafata 58 mp An 1972 Decomandat Etaj 9 din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi; 08:58
...
60.999 €

etaj 10/10, cf. I sporit decomandat, 59 mp, bloc 1979, nereabilitat, imbunatatiri decente, liber, acte la zi, clasa en. B, se accepta credit fara probleme cu terasa, pret fix, luni-sambata: 09.00-19.30,...

Suprafata 59 mp An 1979 Decomandat Etaj 10 din 10 M 15 min.
Bucuresti, azi; 08:58
...
51.000 €

confort I sdec, 59 mp,(balcon 11 mp), etaj 10/10,bloc 1968 nereabilitat, fara imbunatatiri, doar plata cash liber vizite urgent merita clasa en C, pret fix /nediscutabil

Suprafata 59 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi; 08:57
...
78.500 €

Ionut Sterea-Agent Exclusiv cu o experinta de peste 17 ani in domeniu! Comision 0% cumparator! Am placerea de a va prezenta un bloc nou(2024), in constructie cu regim inaltime PS...

Suprafata 45 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi; 11:22
...
84.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in Titan, reper Parc / Metrou, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 54 mp, cu o baie si un balcon inchis cu geam termopan, pe suprafata camerei...

Suprafata 54 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi; 11:22
...
75.000 €

chiar la metrou si parc IOR, decomandat, bloc reabilitat, etajul 5/10,

Suprafata 54 mp An 1976 Decomandat Etaj 5 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi; 11:21
...
94.000 €

5 min. Parc IOR metrou, apartament 2 camere, cf. 1 decomandat, pe mijloc de bloc 1978 reabilitat. Renovarea recenta include g, f, t, p, um, aer conditionat. Exista loc de parcare platit si accept credit....

Suprafata 56 mp An 1978 Decomandat Etaj 9 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi; 11:16
...
60.000 €

cat de aproape de parcul IOR vrei sa fie casa ta? Suntem pe str. Reconstructiei, la 2 min. de mers de IOR. Bloc reabilitat, scara curata, 5 min. Park Lake. 0% comision. Cat de aproape de parcul IOR vrei...

Suprafata 50 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 14 min.
Bucuresti, azi; 11:09
...
61.999 €

etaj 4/4, cf. I semidec., 49 mp, bloc reabilitat construit in anii 70, curat, termopane, usa metalica, cadastru, intabulare, liber, toate actele, negociabil, certificat de perf. en. clasa B, exclusiv...

Suprafata 49 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 6 min.
Bucuresti, azi; 08:55
...
80.000 €

la 10 min de metrou, decomandat, 52mp, etajul 7/8, bloc 1984 reabilitat cu 2 lifturi, decent, fara imbunatatiri, acte la zi, zona linistita, merita vazut ! OFERTA REALA !

M 14 min.
Bucuresti, azi; 04:09
...
73.000 €

Theodor Pallady , stradal etaj 7/10, cf.I decomandat, 54mp, bloc reabilitat construit in 1976, fara imbunatatiri, negociabil

Suprafata 54 mp An 1976 Decomandat Etaj 7 din 10 M 5 min.
Bucuresti, azi; 03:51
...
95.000 €

intersectie Jean Steriadi, chiar la Auchan, bloc reabilitat, gresie, faianta, parhet, termopane, usa metalica, 2 lifturi, parcare exterioara, bucatarie mobilata, paza 24/24, loc joaca pentru copii

Suprafata 56 mp An 2008 Semidecomandat Etaj 1 din 13 M 17 min.
Bucuresti, azi; 11:03
...
72.000 €

Postavaru vis-a-vis de benzinaria Mol, cf1, parter cu balcon inchis, 51mp, bl. reabilitat termic, liber, scara curata, aproape parc ior,metrou 10 minute zona civilizata pret disc

Suprafata 51 mp Etaj parter din 10
Bucuresti, azi; 10:48
...
81.750 €

Ultimele apartamente disponibile! direct dezvoltator, comision 0%, Caisului Residence 3. Apartament 2 cam., finisat, ct proprie, incalzire pardoseala, utilitati oras. 700 m metrou Nicolae Teclu, mutare...

Suprafata 63 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 8 M 12 min.
Bucuresti, azi; 10:36
...
87.000 €

Compania imobiliara Apulum 94 va propune un apartament de 2 camere situat pe Campia Libertatii- stradal, in apropiere de Bd Basarabia. Blocul este reabilitat termic, nu are probleme cu terasa, este foarte...

Suprafata 48 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 12 min.
Bucuresti, azi; 10:32
...
64.900 €

Ned Com Imobiliare va propune spre vanzare un apartament de 2 camere in zona Bd. Basarabia. Apartamentul se afla la etajul 10 din 11 si se desfasoara pe suprafata de 50mp utili. Este imbunatatit cu...

Suprafata 50 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 10 din 11 M 6 min.
Bucuresti, azi; 10:24
...
101.915 €

zona Pallady, metrou Nicolae Teclu, Titan, complet finisat g, f, p, ct, racordat utilitati oras, mutare rapida, ************* PROMOTIA LUNII --- TVA 5% --- ************* * CAISULUI RESIDENCE 3 SUPORTA...

Suprafata 70 mp An 2022 Decomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi; 10:21
...
64.000 €

bloc reabilitat, scara curata, termopane, fara imbunatatiri, liber

Suprafata 52 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi; 09:48
...
78.500 €

Cf 1 dec, liber, cad int pret disc, 5min de metrou, langa piata

Suprafata 51 mp Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi; 09:37
...
186.000 €

Situat central in Piata Alba Iulia, cu vedere panoramica superba spre Bulevardului Unirii si Palatul Parlamentului. Aparamentul are doua camere, decomandate, cu o suprafata de 65mp, renovat recent, complet...

Suprafata 65 mp An 1995 Decomandat Etaj 4 din 12 M 12 min.
Bucuresti, azi; 09:36
...
97.680 €

Ultimele unitati disponibile! Cauti un apartament cu 2 camere, optim compartimentat, cu acces facil la metrou (850 m), amplasat intr-o zona linistita, cu acces usor catre orice punct de interes? A, da,...

Suprafata 65 mp An 2024 Decomandat Etaj 2 din 4 M 12 min.
Bucuresti, azi; 09:31
...
79.999 €

Nicolae Grigorescu etaj 7/10, cf.I sdec, 59 mp, (balcon de 11 mp), bloc construit in anii 1970, reabilitat, cu imbunatatiri, liber, toate actele, clasa en B, merita, negociabil

Suprafata 59 mp Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 5 min.
Bucuresti, azi; 09:22
...
81.999 €

etaj 6/10, cf. 1, decomandat, 53 mp, bloc 1973 nereabilitat, cu imbunatatiri, acte la zi, clasa energetica B, se accepta credit, merita

Suprafata 53 mp An 1973 Decomandat Etaj 6 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi; 09:22
...
80.000 €

piata Salajan, bloc reabilitat, 1974, decomandat, 57 mp, 2 balcoane, gresie, faianta, termopane, usa metalica, liber,

Suprafata 57 mp An 1974 Decomandat Etaj 1 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi; 09:12
...
89.000 €

restaurant Rucar, bloc reabilitat, stradal, vedere mixta, renovat complet, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopane usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, liber....

Suprafata 53 mp An 1960 Decomandat Etaj parter din 4 M 8 min.
Bucuresti, azi; 09:03
...
71.499 €

cf.i sdec etaj 7/10, bloc reabilitat, neincadrat in clasa de risc seismic, construit in 1962, 52 mp, doar termopan, fara imbunatatiri, necesita amenajare integral, pret fix /nediscutabil,

Suprafata 52 mp An 1962 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 17 min.
Bucuresti, azi; 08:59
...
72.999 €

etaj 6/10, cf.I sdec, 50mp, imobil construit in anii 70 , reabilitat termic, termopan,usa metalica acte la zi, se accepta credit, clasa en B

Suprafata 50 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 2 min.
Bucuresti, azi; 08:59
...
81.999 €

etaj 5/10, cf. 1, semidec. 55 mp, bloc reabilitat, scara curata, imbunatatiri decente, se vinde mobilat si utilat, liber, clasa en B, usor negocibil, acces imediat metrou

Suprafata 55 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 5 din 8 M 4 min.
Bucuresti, azi; 08:59
...
81.500 €

etaj 7/8, cf. 1, decomandat, 52 mp, bloc 1981, toate imbunatatirile, instalatii electrice si sanitare noi, liber, clasa en. B, vizite oricand, merita, program luni-sambata 09.00-19.30

Suprafata 52 mp An 1981 Decomandat Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi; 08:58
...
83.999 €

etaj 6/10, cf. 1 decomandat, 52 mp, bloc dat in folosinta in octombrie 1977, cu imbunatatiri decente, acte la zi, se accepta credit, clasa en b, program luni, sambata 09.00-19.30

Suprafata 52 mp An 1977 Decomandat Etaj 6 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi; 08:57
...
84.999 €

CF.I decomandat, 53mp, bloc 1975 reabilitat termic, clasa en B, parter inalt cu balcon, scara curata, zona excelenta, mobilat / utilat

Suprafata 54 mp An 1975 Decomandat Etaj parter din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi; 08:56
...
90.000 €

chiar la Scoala 195, strada Rotunda, orientat catre est, bloc reabilitat, renovat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, credit

Suprafata 51 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 11 min.
Bucuresti, ieri; 20:45
...
50.000 €

cf. 1, 51 mp, et. 10/10, semidec. termopane, balcon mare, geam la baie, necesita renovare, risc seismic 2, cash, agentie Vizionarile se fac in baza unui contract pentru vizionare semnat anterior in valoare...

Suprafata 51 mp An 1969 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 9 min.
Bucuresti, ieri; 19:18
...
82.500 €

5 minute de parcul IOR, bloc 1979, reabilitat termic, curat,

Suprafata 51 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 13 min.
Bucuresti, ieri; 18:38
...
70.000 €

10 minute metrou, Muncii, bloc reabilitat, termopane, fara imbunatatiri, liber

Suprafata 53 mp An 1972 Decomandat Etaj 5 din 10 M 17 min.
Bucuresti, ieri; 18:03
...
91.500 €

comision client 0%, apartament 2 camere, lux, gradina, parcare, complex rezidential, piscina cu deck amenajata, loc de joaca, pista de alergare, terase si gradini generoase, proiect premium. Comision...

Suprafata 56 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 3 M 18 min.
Bucuresti, ieri; 17:20
...
87.500 €

stradal pe Grigorescu, bloc reabilitat, complet renovat 2024, instalatii sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi interioare noi, liber, toate actele

Suprafata 51 mp An 1968 Circular Etaj 8 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri; 17:12
...
95.000 €

10 minute metrou, etajul 1, centrala, gresie, faianta, parchet, usa metalica, bucatarie mobilata, geam baie, toate actele Locul de parcare este la suprafata, loc de joaca pentru copii

Suprafata 56 mp An 2008 Semidecomandat Etaj 1 din 13 M 17 min.
Bucuresti, ieri; 16:51
...
74.900 €

Va prezentam spre vanzare un apartament cu doua camere aflat in zona Titan Auchan pe strada locotenent Alexandru Popescu. Apartamentul se afla la etajul 1/4 intr-un bloc nou construit in anul 2014....

Suprafata 55 mp An 2014 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri; 16:44
...
93.000 €

vand apartament 2 camere pozitie excelenta Titan. Parc IOR, situat la etajul 9 din 10, semidecomandat, in suprafata utila de 50 mp, cu balcon mare. Apartamentul este mobilat, utilat, in bloc recent renovat...

Suprafata 50 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri; 16:36
...
78.999 €

Se ofera spre vanzare un apartament de 2 camere, situat in zona Titan, Theodor Pallady, pe Drumul Gura Siriului. Imobilul dispune de 76 mp construiti, 55 mp utili, si 2 terase de 21 mp, este decomandat,...

Suprafata 55 mp An 2019 Decomandat Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri; 16:21
...
92.000 €

Proprietar, vand ap. 2 camere, semidecomandat, semimobilat, zona Baba Novac, str Baba Novac nr. 16. Pret negociabil.

Suprafata 55 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri; 16:06
...
99.900 €

Etaj 2/5 rezidential 2014. Se vinde mobilat si utilat ca in foto. Acte ok, are lift. In imediata apropiere se afla parcul IOR, iar distanta pana la metrou 7-8 min.In imediata apropiere se afla magazine,scoala,...

Suprafata 56 mp An 2014 Decomandat Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri; 16:04
...
75.000 €

chiar pe Reconstructiei, bloc reabilitat, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, toate actele,

Suprafata 51 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 11 min.
Bucuresti, ieri; 16:03
...
83.000 €

10 minute metrou, vav parc IOR si mall Park Lake, bloc reabilitat, mobilat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon mare, aer conditionat, geam baie, toate actele

Suprafata 54 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 15 min.
Bucuresti, ieri; 15:51
...
58.000 €

pe Gura Drumul Fagetului, bloc reabilitat, parter inalt, centrala, complet mobilat si utilat, bucatarie open space, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon, bloc linistit, scara este...

Suprafata 40 mp An 2019 Semidecomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri; 15:48
...
75.000 €

promotie la plata cash, lift, parcare subterana, finisaje de calitate superioara, toate utilitatile, centrala proprie, incalzire in pardoseala, tva inclus, Finalizare proiect sfarsitul anului,25 apartamente...

Suprafata 68 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri; 15:39
...
154.000 €

Blocul construit in anul 1989 a fost reabilitat termic. Apartamentul este la etajul 3/4, este semidecomandat, are o suprafata utila de 64 mp, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane inchise, centrala termica,...

Suprafata 64 mp An 1989 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 8 min.
Bucuresti, ieri; 15:18
...
80.000 €

pe strada Becatei, piata Salajan, bloc reabilitat, 1974, decomandat, 57 mp, 2 balcoane, gresie, faianta, termopane, usa metalica, liber,

Suprafata 57 mp An 1974 Decomandat Etaj 1 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri; 15:09
...
89.000 €

chiar la Rucar, parter inalt, bloc reabilitat, vedere mixta, complet renovat, mobilat si utilat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, ideal firma, salon,

Suprafata 55 mp An 1960 Decomandat Etaj parter din 4 M 9 min.
Bucuresti, ieri; 14:57
...
53.000 €

aproape metrou, Piata Trapezului, cf. 2, decomandat, etaj 5, renovat, g+f+p+t+um, se poate locui, mobilat si utilat, bl. reabilitat termic, zona civilizata, cadastru, intabulare, merita vazut, disc.,

Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri; 14:30
...
85.000 €

Vand apartament 2 camere Titan, Minis, decomandat, in suprafata utila de 58 mp., cu instalatii electrice si sanitare refacute, necesita renovare.

Suprafata 58 mp An 1979 Decomandat Etaj 7 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri; 13:59
...
60.000 €

Strada Buhusi ap 2 camere decomandat spatios (57 mp) liber decent intretinut etaj 10/10 constructie 1981

Suprafata 57 mp An 1981 Decomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri; 13:49
Articole recomandate
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 20.333
Unde mai găsești apartamente sub 60.000 de euro în București

Zonele din București în care mai poți cumpăra un apartament de 45-55 de mp cu maxim 60.000 de euro;...

19.02.2024 Imobiliare 5.514
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 6.846

Descopera cele mai recente anunturi de vanzari apartamente 2 camere Bucuresti & alte orase din Romania

Cauti apartamente 2 camere de vanzare in Bucuresti - Ilfov si alte orase din tara? Pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi cu oferte direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid locuinta mult dorita, conform criteriilor tale de cautare

Pentru a gasi mai repede apartamentul de 2 camere pe care ti-l doresti, poti filtra anunturile dupa:

  • zona din Bucuresti / orasul din alte judete din Romania
  • anul de constructie sau suprafata acestuia 
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni interior (balcon, centrala termica sau daca este recent renovat) sau exterior (lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic)
  • distanta fata de metrou

Pe langa descrierile detaliate si fotografiile de calitate, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre zona (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri).

De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona sau poti verifica sectiunea de articole imobiliare pentru lua o decizie informata inainte de a achizitiona o proprietate

Ai de vanzare un apartament de 2 camere in Bucuresti sau in alte orase din Romania? Adauga anunt, gaseste rapid un cumparator!