Vanzari apartamente 2 camere Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: Titan-Dristor
Distanta metrou: max. 10 min.
...
64.850 €

Apartament 2 camere, decomandat, bloc cu regim de inaltime redus, P+3, 2 min statie RATB Finisaje la alegere Modalitate achizitie: avans 90%- 64,950 Euro Tva inclus avans 50%- 68.540 Euro TVA inclus...

Suprafata 52 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 3 M 10 min.
Bucuresti, azi, 13:12
...
82.900 €

confort 1 semidecomandat, 52mp, etajul 3/10, bloc reabilitat de caramida, renovat recent cu totul nou, instalatii noi, liber, pozitie excelenta, negociabil, merita vazut !

M 10 min.
Bucuresti, azi, 10:01
...
83.000 €

la 2 minute de metrou, confort 1 semidecomandat, 55 mp, etajul 1/10, bloc 1983 reabilitat, cu toate imbunatatirile, instalatii schimbate, partial mobilat daca se doreste, acte la zi, merita vazut,

M 3 min.
Bucuresti, azi, 10:01
...
75.000 €

confort 1 semidecomandat, 52 mp, etajul 8/10, bloc reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii noi, totul nou, pozitie excelenta, acte la zi, merita vazut,

M 7 min.
Bucuresti, azi, 09:58
...
60.286 €

Direct Dezvoltator- COMISION 0% Apartamentul este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului...

Suprafata 49 mp An 2021 Decomandat Etaj 4 din 6 M 9 min.
Bucuresti, azi, 09:22
...
55.000 €

chiar pe Petre Ionescu, bloc reabilitat, complet renovat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, AC, frigider, masina spalat rufe, boxa, liber, toate actele

Suprafata 40 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 20:39
...
55.000 €

5 minute metrou, decomandata, bloc mixt,

Suprafata 34 mp An 1980 Decomandat Etaj 5 din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 19:40
...
77.000 €

10 minute Dristor metrou, 5 minute parc IOR, decomandat, bloc 2 etaje, boxa la subsol 9, 5 mp, curat, geam la baie,

Suprafata 59 mp An 1957 Decomandat Etaj parter din 2 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 19:37
...
88.000 €

Camil Ressu -McDonald, decomandat, an constructie 1985, gresie, faianta,termopane(vechi), necesita renovare! Toate actele ,liber

Suprafata 55 mp An 1985 Decomandat Etaj 6 din 8 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 19:33
...
63.000 €

vav piata Salajan, bloc tip Y, stradal, reabilitat, termopane, fara imbunatatiri, liber

Suprafata 51 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 19:16
...
87.500 €

2 cam.+ loc parcare, bloc din 2020, decomandat etaj 2/2, partial mob., bucatarie mobila pe comanda si utilata cu cuptor electric, plita cu inductie (se poate si pe gaz),masina spalat vase, hota,centrala,...

Suprafata 54 mp An 2020 Decomandat Etaj 2 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 18:56
...
67.000 €

bloc reabilitat, circular prin baie, termopane fara imbunatatiri, aer conditionat

Suprafata 51 mp An 1968 Circular Etaj 8 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 18:31
...
75.000 €

stradal pe Nicolae Grigorescu, in spatele Galeriilor Titan, bloc reabilitat, complet mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon, aer conditionat

Suprafata 51 mp An 1968 Circular Etaj 8 din 10 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 17:46
...
67.000 €

pe Burdujeni, circular, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, toate actele

Suprafata 51 mp An 1970 Circular Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 17:42
...
82.000 €

Camil Ressu, confort 1, decomandat, bloc monolit, rebilitat termic, lift nou, renovat recent centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopane, instalatii schimbate situat la 3 min metrou Dristor

Suprafata 54 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 17:34
...
72.000 €

la cateva minute pe jos de gura de metrou Dristor si de mall Park Lake, retras de la bulevard (liniste), bloc anvelopat, balcon foarte frumos de 5 mp inchis in termopan, repartitoare, apometre, ac,

Suprafata 53 mp Decomandat Etaj 6 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 17:02
...
89.000 €

chiar pe Al. Fuiorului, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mobilata si utilata, toate actele

Suprafata 53 mp An 1968 Decomandat Etaj 5 din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 17:01
...
74.500 €

bloc reabilitat, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, calorifere schimbate, repartitoare si apometre, instalatii electrice schimbate, acte

Suprafata 51 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 16:27
...
85.000 €

10 minute metrou si parc IOR, mall Park Lake, bloc reabilitat din 1984, decomandat, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, AC, 2 lifturi, liber, toate actele

Suprafata 51 mp An 1984 Decomandat Etaj 7 din 8 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 16:16
...
70.000 €

in spatele galeriilor Titan, circular, bloc reabilitat, stradal, vedere spate, termopane, parchet, liber, toate actele

Suprafata 51 mp An 1968 Circular Etaj 3 din 10 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 16:01
...
87.000 €

chiar pe Prevederii, complet renovat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon tip terasa, instalatii sanitare schimbate, usi interiore si calorifere noi, liber

Suprafata 58 mp An 1978 Decomandat Etaj 1 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 15:16
...
65.000 €

5 minute parc IOR, stradal, vedere fata, decomandat, fara balcon, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, aragaz, tv, AC,

Suprafata 41 mp An 1974 Decomandat Etaj parter din 8 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 14:36
...
62.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in Titan, reper Scoala Gimnaziala 82, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 55 mp, cu balcon. Locuinta este situata la etajul 9, intr-un imobil...

Suprafata 55 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 14:26
...
60.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in Basarabia, reper Baia de Arama, confort 1 semidecomandat, avand suprafata totala de 55 mp, suprafata utila de 46 mp, cu o baie sun u balcon, pe...

Suprafata 55 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 7 din 9 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 14:26
...
47.000 €

Particular vand apartament cu pret de garsoniera. Acte la zi! Exclus agentii!

Suprafata 35 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 14:24
...
67.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in Dristor, reper Metrou, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 53 mp, cu 1 baie si 1 balcon. Locuinta este situata la etajul 2, intr-un imobil...

Suprafata 50 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 14:23
...
72.500 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere situat pe Bld. Basarabia vav de Parcul National si la 10 minute de metrou Piata Muncii. Apartamentul este confort 1 semidecomandat, are suprafata...

Suprafata 50 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 3 din 11 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 14:22
...
90.000 €

chiar pe Barajul Lotru, bloc reabilitat, mobilat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon tip terasa, liber

Suprafata 56 mp An 1976 Decomandat Etaj 5 din 10 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 13:01
...
77.000 €

10 minute metrou, stradal, vedere mixta, bloc reabilitat, termopane, gresie, faianta, fara imbunatatiri, liber, toate actele,

Suprafata 50 mp An 1985 Decomandat Etaj parter din 4 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 12:36
...
64.000 €

vanzare 2 camere semidecomadate, 52 mp, balcon inchis cu termopan, et. 4/10, vedere spate, bloc reabilitat termic, scara curata, linistit, luminos, curat, imbunatatiri, se accepta credit

An 1968 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 12:23
...
74.400 €

Va prezentam spre achizitie un apartament complet decomandat, cu 2 camere, in suprafata utila de 53 mp, suprafata totala 60 mp ce include balconul inchis, foarte spatios, in suprafata de 6,3 mp. In suprafata...

Suprafata 53 mp An 1976 Decomandat Etaj 1 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 12:16
...
72.000 €

liceul Dante, pe Al. Fuiorului, bloc tip Y, reabilitat, termopane, usa metalica, fara imbunatatiri, liber,

Suprafata 53 mp An 1968 Decomandat Etaj parter din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 11:24
...
82.000 €

pe soseaua Mihai Bravu, la 2 minute de mers pe jos de metrou Dristor, vedere stradala, decomandat, spatios, foarte bine compartimentat, balcon mare de 6 mp inchis in termopan, ideal investitie

An 1978 Decomandat Etaj 7 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 10:41
...
69.980 €

apartament 2 camere, Titan-Potcoava, structura beton-caramida, confort 1, semidecomandat, an 1969, bloc reabilitat, apometre, repartidoare termice, aer conditionat, semimobilat, etaj 4 din 4,

Suprafata 51 mp An 1969 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 10:34
...
73.000 €

2 camere confort 1 decomandat, 55 mp, etaj 6/10 bloc 1970 anvelopat termic, lift nou, instalatii schimbate toate imbunatatirile mobilat utilat Dristor pret negociabil.

Suprafata 55 mp An 1970 Decomandat Etaj 6 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 10:21
...
59.000 €

Basarabia McDonalds - Titan - Metrou 3min - Apartament 2 camere, etaj 2/4, balcon spatios, vedere pe fata, liber, fara imbuntatiri, bloc solid monolit, zona linistita, toate facilitatile in apropiere

Suprafata 49 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 2 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 09:57
...
76.000 €

10 minute metrou, stradal, vedere mixta, bloc reabilitat, termopane, gresie, faianta, fara imbunatatiri, liber, toate actele,

Suprafata 50 mp An 1985 Decomandat Etaj parter din 4 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 09:51
...
64.000 €

Liviu Rebreanu, Lidl, aleea Barajul Dunarii, apartament 2 camere, etaj 6/10, semidecomandat, suprafata 50 mp, liber. Vedere sud in fata blocului soare pe toata durata zilei, parchet lemn masiv

An 1965 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 09:35
...
82.000 €

Camil Ressu in vecinatatea Park Lake si a Parcului Titan, apartament mobilat si utilat ca in imagini, gata de mutat, 55 mp, zona verde, bine conectat la transport public,

Suprafata 55 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 07:25
...
88.200 €

Apartament 2 camere, vizavi de noul magazin Ikea Pallady, la 50 metri de metrou

Suprafata 51 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 11 M 2 min.
Bucuresti, 08 Jun, 20:42
...
108.150 €

Apartament 2 camere plus birou spatios, Sector 3 - HILS Pallady, dezvoltator

Suprafata 61 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 11 M 2 min.
Bucuresti, 08 Jun, 20:36
...
93.000 €

Mihai Bravu vizavi Spital Victor Babes Apartament de 2 camere decomandat complet, renovat, parchet nou, baie renovata acum 1 un an. Mobila bucatarie noua. Se vinde si mobilat daca se doreste

Suprafata 55 mp An 1976 Decomandat Etaj 1 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 08 Jun, 19:13
...
67.000 €

Apartament de 2 camere situat la 4 minute de metrou Titan si 1 minute de PARC Titanii. Termopane, bloc reabilitat, scara curata, liber, toate actele

Suprafata 50 mp An 1970 Circular Etaj 8 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 08 Jun, 19:12
...
70.000 €

Str Lotrioara Apartament de 2 camere decomandat complet, bloc reabilitat, scara curata. 55 MP (50 MP suprafata utila + 5 MP balcon)

Suprafata 55 mp An 1970 Decomandat Etaj parter din 10 M 6 min.
Bucuresti, 08 Jun, 19:12
...
78.000 €

Str Aurel Botea. Apartament de 2 camere in spatele rond Baba Novac. Vedere mixta.

Suprafata 50 mp An 1984 Decomandat Etaj parter din 4 M 10 min.
Bucuresti, 08 Jun, 19:12
...
61.000 €

Apartament de 2 camere decomandat total cu Centrala termica. Apartamentul dispune si de o boxa care este inclusa in actele proprietatii. Se fac circa 7 minunte pana la metrou Muncii dar si Parc IOR

Suprafata 51 mp An 1960 Decomandat Etaj 2 din 2 M 9 min.
Bucuresti, 08 Jun, 19:12
...
56.500 €

Apartament de 2 camere decomandat situat la et 10/10, bloc reabilitat, fara probleme cu terasa, Termopane. 4 minute metrou si piata

Suprafata 55 mp An 1976 Decomandat Etaj 10 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 08 Jun, 19:12
...
79.800 €

apartament de 2 camere semidecomandat cu suprafata de 55 mp. Vizavi Park Lake, bloc reabilitat. Scara curata. Geam la baie. 6-7 minute metrou Dristor,

Suprafata 55 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 08 Jun, 19:12
...
83.000 €

apartament 2 camere semidecomandat, recent renovat cu finisaje premium, complet mobilat si utilat aer conditionat, masina de spalat, aragaz, frigider, cuptor cu microunde,

Suprafata 51 mp An 1970 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 10 min.
Bucuresti, 08 Jun, 19:12
...
76.000 €

apartament de 2 camere semidecomandat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Se vinde mobilat si utilat, chiar si cu chirias daca se doreste,

Suprafata 51 mp An 1970 Etaj 4 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 08 Jun, 19:12
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 2.846
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 8.767
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 8.552

Descopera cele mai noi anunturi cu apartamente 2 camere de vanzare oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari

Pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi cu apartamente 2 camere de vanzare Bucuresti, Ilfov si alte orase, oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid apartamentul mult visat in Bucuresti sau alte orase din tara!

Ai nenumarate oferte atractive cu vanzari apartamente 2 camere Bucuresti sau alte orase din tara. Pentru a gasi mai repede apartamentul la care visezi, nu uita ca poti sa filtrezi rezultatele dupa:

  • zona din Bucuresti in care se afla apartamentul / orasul din judetul Ilfov / alte orase din tara
  • anul de constructie (inainte de 1978, intre anii 1978-1989, intre anii 1990-2009 sau dupa 2010)
  • suprafata acestuia (pana in 35 mp, intre 35 si 50 mp, intre 50 si 60 mp sau peste 60mp)
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni precum: balcon, centrala termica sau daca este recent renovat
  • optiuni exterior precum: lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic
  • distanta la care se afla apartamentul fata de metrou

De asemenea, poti ordona anunturile in functie de pret / data adaugarii acestuia. In acest fel ai sansa de a gasi simplu si rapid apartamentul cu 2 camere de vanzare pe care ti-l doresti!