Garsoniere de vanzare Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Text: proprietar
...
38.500 €

garsoniera cf. 1, cu imbunatatiri,

Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 15:43
...
43.000 €

proprietar vand garsoniera cf. 1, libera, bloc mixt, aproape metrou Dristor, discutabil,

Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 15:05
...
40.900 €

de vanzare garsoniera noua dec, 32 mp, bloc 2022, et. 4/6, lift. Drumul Jilavei, Aparatorii Patriei, g, f, p, t, usa metalica, centrala proprie, 12 min pana la metrou Ap. Patriei pe jos, VANZARE DIRECT...

Suprafata 32 mp An 2022 Decomandat Etaj 4 din 6 M 18 min.
Bucuresti, azi, 13:45
...
36.000 €

Gars. 28mp,et.3/4,mobilata si utilata,centrala termica,contorizata individual.Acces STB,metrou Preciziei,magazine,terase,farmacii.Ideala pentru investitie dar si pentru locuit.Pret 36.000.Comision 0.

Suprafata 28 mp An 2020 Decomandat Etaj 3 din 4
Ilfov, azi, 11:37
...
47.000 €

direct proprietar vand garsoniera decomandata, balcon inchis cu termopan. Mobilata complet/ nemobilata. Zona linistita, mutare imediata. Bloc prevazut cu lift

Suprafata 37 mp An 2021 Decomandat Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 22:26
...
20.888 €

proprietar, garsoniera este zugravita acum, parchet, gresie, faianta, termopan, calorifere in baie si camera, acte si vecini ok, statii stb 103 / 246 la 2 minute, bloc curat, pretul nu este negociabil

Suprafata 19 mp An 1980 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 19:50
...
42.500 €

proprietar, vand garsoniera Colentina - Bucur Obor, str. Masina de Paine, langa Sectia 7 de Politie, Metrou Bucur Obor la 5 min., vis a vis de Kaufland, semidecomandat, bloc reabilitat termic, aer conditionat,...

Suprafata 31 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 19:11
...
25.000 €

Proprietar vand garsoniera confort 3 cu toate actele la zi in stare foarte buna, centrala proprie, boiler electric rezerva, doua calorifere, izolat termic interior si exterior, mobilata complet.

Suprafata 17 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 18:52
...
31.500 €

proprietar, vand garsoniera cf 1, Pollux Residence, Chiajna, (zona Militari) 31 mp, ploc nou finalizat 2022.

Suprafata 31 mp An 2022 Decomandat Etaj 9 din 9
Ilfov, ieri, 14:58
...
27.000 €

gars.vila,et.4, fara risc seismic, proprietar, cu cenntrala proprie, 26 de mp, mobilata,utilata la cheie, usor discutabil

Suprafata 26 mp
Bucuresti, ieri, 14:42
...
45.500 €

Proprietar, vand garsoniera noua si cocheta, ideala atat pentru o singura persoana cat si pentru cuplu. Amplasata la etajul 2 din 3, intr-un bloc nou finalizat in septembrie 2022, cu lift si video interfon....

Suprafata 37 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 3
Ilfov, ieri, 12:55
...
52.000 €

proprietar, vand garsoniera, rog seriozitate

Suprafata 43 mp An 2006 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 12:40
...
76.999 €

Garsoniera este situata intr-o pozitie excelenta, in zona Decebal, Piata Alba Iulia. Desi se afla intr-o zona ultracentrala, aceasta este pozitionata pe o strada linistita si ferita de zgomot. Zona...

Suprafata 41 mp An 1992 Decomandat Etaj 2 din parter M 11 min.
Bucuresti, ieri, 10:24
...
65.000 €

Proprietar, vand garsoniera decomandata 30mp utili, pe spate, renovata complet, cu boiler electric, intr-un bloc civilizat, mixt, cu doua lifturi, pe sos. N. Titulescu, in apropiere de metrou Basarab.

Suprafata 30 mp An 1978 Decomandat Etaj 7 din 10 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 10:15
...
55.000 €

Proprietar, vand garsoniera Veteranilor, metrou Lujerului

Suprafata 32 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 6 din 8 M 2 min.
Bucuresti, 21 Mar, 22:25
...
62.900 €

particular vand garsoniera spatioasa pe malul lacului IOR, iesi din scara, intri in parc. Decomandata, parter 39 mp, renovata, libera, situata intr-un bloc mixt, reabilitat termic si civilizat,

Suprafata 39 mp An 1977 Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, 21 Mar, 18:44
...
40.900 €

proprietar garsoniera semidecomandata 31 mp langa bd. 1 Decembrie 1918, reprezentanta Fiat, metrou Costin Georgian, et. 2 din 10, bloc reabilitat, recent renovata, balcon inchis termopan, mobilata

Suprafata 31 mp Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 21 Mar, 17:30
...
28.000 €

apartament cu o camera confort 1 la etajul 3 din 4, complet mobilat si utilat. Bucataria, baia si holul complet renovate, centrala pe gaz in perfecta stare de functionare cu verificari la zi, termopane,...

Suprafata 30 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Neamt, 21 Mar, 15:10
...
50.900 €

Latea Gheorghe, garsoniera, bloc mixt, confort 1, mobilat si utilat complet, modern, gresie, faianta, parchet, usa metalica, aragaz, frigider, masina de spalat, tv, internet, direct proprietar.

Suprafata 32 mp An 1987 Decomandat Etaj 8 din 10 M 13 min.
Bucuresti, 21 Mar, 12:55
...
40.900 €

Proprietar ofer spre vanzare garsoniera zona Rahova, intr-un complex rezidential, suprafata utila 30 m patrati fara balcon.

Suprafata 30 mp Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, 21 Mar, 11:55
...
62.000 €

vand garsoniera confort 1, decomandata, parter, acte la zi, direct proprietar, foarte aproape Moll Vitan, cu chirias daca se doreste. Relatii la telefon.

Bucuresti, 20 Mar, 15:24
...
45.000 €

Vand garsoniera, etaj 6/10 pe str. 1 Mai nr. 24, Compozitorilor, suprafata 35 m.p., totul aproape nou, complet renovat si utilat modern, stradal, bloc linistit, statie Ratb si metrou in apropierea blocului.

Suprafata 35 mp Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 20 Mar, 13:17
...
95.000 €

Proprietar vand studio cu panorama superba, in The Park, langa strandul Tineretului, termoizolat, complet mobilat, utilat nou, costuri mici la intretinere, centrala Wiesman, colaborez cu agentii. Apartamentul...

Suprafata 40 mp An 2015 Decomandat Etaj 10 din 11 M 10 min.
Bucuresti, 20 Mar, 12:53
...
50.000 €

Proprietar, vand garsoniera zona piata sudului metrou, mobilata si utilata, renovata. Se poate prelua locul de parcare.

Suprafata 34 mp Decomandat Etaj 9 din 9
Bucuresti, 20 Mar, 09:05
...
57.000 €

Stirbei Voda- strada Popa Tatu nr. 27, sector 1, intrare stradala, vedere spate, garsoniera dubla, suprafata utila 54 mp, etaj 3/4, curata, imbunatatiri minime, libera, proprietar

Suprafata 54 mp An 1950 Decomandat Etaj 3 din 4 M 12 min.
Bucuresti, 20 Mar, 08:21
...
32.000 €

Titan, Intrarea Barsei nr. 1A, 3 min de mers la metrou Costin Georgian, etaj 1/4, suprafata 21 mp, fara imbunatatiri, zona verde, civilizata, libera, proprietar

Suprafata 21 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 20 Mar, 08:20
...
29.000 €

Comision % la cumparator Zona: Trapezului, Al. Mizil 6, sector 3 Pret vanzare: 29.000 eur Etaj: P/4 Numar camere: 1 Compartimentare: nedecomandat Suprafata utila: 14,57 mp Anul constructiei: 1970 Facilitati:...

Suprafata 14 mp An 1970 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 7 min.
Bucuresti, 20 Mar, 08:05
...
53.500 €

Proprietar vand garsoniera spatioasa, luminoasa, in bloc mixt reabilitat, pe str. Gh. Petrascu la P/8, vedere fata spre o gradina amenajata. Garsoniera este renovata si mobilata si utilata complet, cu...

An 1977 Decomandat Etaj parter din 8 M 14 min.
Bucuresti, 20 Mar, 06:43
...
58.500 €

Direct proprietar vand garsoniera renovata,la cheie, B-dul Chisinau, bloc de garsoniere, f curat, reabilitat, constructie 1981, etj 1/10, daca doresti o proprietate moderna la standarde inalte, va astept...

Suprafata 32 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 19 Mar, 21:30
...
20.000 €

proprietar vand garsoniera cf. 3 in zona Vitan, Banu Udrea, mobilat, utilat, ideala pentru investitii inchirieri sau locuit, 5 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Mihai Bravu

Suprafata 15 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 9 min.
Bucuresti, 19 Mar, 19:50
...
47.000 €

Proprietar, vand garsoniera mobilata si utilata. Metroul Titan-8 min mers pe jos, Policlinica Titan-400 m, Parcul Titan-100m, parcul IOR-500m. Blocul este construit impecabil. Posibilitate parcare.

Suprafata 30 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 19 Mar, 14:20
...
42.000 €

Garsoniera situata pe str Sibiu,la 3 min de metrou Favorit.Zona linistita,Garsoniera se poate reamenaja asa cum iri doreste noul proprietar.In camera este parchet iar la bucatarie si baie gresie.

Suprafata 28 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 9
Bucuresti, 19 Mar, 10:20
...
57.000 €

Garsoniera finalizata in 2022 si nelocuita - se vinde direct de la proprietar, acesta a decis sa cumpere un apartament mai mare in blocul alaturat. Imobilul este situat lipit de Parcul Teilor si beneficiaza...

Suprafata 36 mp An 2022 Decomandat Etaj 5 din 8
Bucuresti, 19 Mar, 09:00
...
40.000 €

Vand garsoniera conf. 2, str. Luntrei, et. 8/10, semidec., mobilata si utilata exact ca in poze, direct proprietar, aer conditionat, bloc reabilitat, termopane, 40000 euro usor negociabil, numai cash,

Suprafata 23 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 18 Mar, 19:14
...
49.900 €

garsoniera decomandata, direct proprietar, imobil nou, finalizat 2022,etaj 3/5, gata de mutare, finisaje interioare de calitate, centrala termica proprie Ariston, lift, zona Brancoveanu-Metalurgiei.

Suprafata 34 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 5
Bucuresti, 18 Mar, 12:20
...
46.800 €

Militari, Veteranilor, proprietar, garsoniera cf. 1, semidecomandata, 10/10, balcon, gresie, faianta, parchet, termopane, plase tantari, usa metalica, aer conditionat, apometre, repartitoare si senzor...

Suprafata 34 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 18 Mar, 00:52
...
65.000 €

Proprietar, vand garsoniera mall vitan, strada banul udrea, etaj 3/8 bloc mixt reabilitat gfpt, ac, mobilata/utilata complet, 7min metrou mihai bravu, mall vitan, timpuri noi, dristor.

Suprafata 40 mp An 1989 Decomandat Etaj 3 din 8 M 7 min.
Bucuresti, 17 Mar, 14:50
...
27.900 €

Proprietar vand garsoniera mobilata si utilata, 8/10, libera, intabulata, centrala termica proprie.

Suprafata 18 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 18 min.
Bucuresti, 17 Mar, 13:46
...
46.500 €

proprietar, vand garsoniera complet renovata in 2022, zona linistita, acces usor la mijloace de transport in comun. Merita vazuta!

Suprafata 37 mp An 1980 Semidecomandat Etaj parter din 9
Bucuresti, 17 Mar, 09:40
...
55.000 €

Proprietar, vand garsoniera pe Str. Vladeasa, et.4/10. Se vinde mobilata.

Suprafata 33 mp An 1980 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, 16 Mar, 18:59
...
40.000 €

Proprietar, vand garsoniera zona Metalurgiei - Obregia, sector 4. Garsoniera semidecomandata, 31 mp, renovata si se vinde mobilata si utilata ca in poze. Blocul este anvelopat, curat si intretinut.

Suprafata 31 mp An 1966 Semidecomandat Etaj 7 din 9 M 15 min.
Bucuresti, 16 Mar, 10:20
...
44.400 €

Pret garsoniera : Avans 90%-44.400 tva5% Ansamblu rezidential modern cu un design impresionant si cu o calitate superioara, de la materialele de constructie folosite, pana la interioarele personalizate...

Suprafata 41 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 5 M 18 min.
Bucuresti, 14 Mar, 07:07
...
33.900 €

BENEFICII PENTRU CLIENTII ACESTEI OFERTE: 1. Beneficii oferite de zona: -La 700m de statie STB 7, 25, 102, 116, 216 -Zona linistita cu imobile cu regim redus de inaltime si trafic redus -Strazi...

Suprafata 42 mp An 2021 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 06 Mar, 15:10
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 567
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 5.717
Cum se stabileste pretul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 8.185

Descopera cele mai noi oferte de vanzari garsoniere Bucuresti direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari!

Daca esti in cautare de o garsoniera in Bucuresti, aici gasesti o oferta variata de anunturi direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti o garsoniera ieftina sau una moderna si noua intr-un ansamblu rezidential, gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste rapid o garsoniera de vanzare in Bucuresti la cel mai bun pret!

O garsoniera reprezinta o locuinta accesibila ca pret, potrivita cuplurilor, studentilor sau persoanelor la inceput de drum care isi doresc un spatiu mai restrans si cheltuieli reduse. Atunci cand vrei sa gasesti garsoniere de vanzare, este important sa ai la dispozitie o oferta cat mai variata, precum cea de pe site-ul Anuntul Telefonic. 

Atunci cand vrei sa gasesti o garsoniera in Bucuresti poti filtra rezultatele dupa:

  • Zona / cartiere Bucuresti
  • Intervale ani de constructie
  • Suprafata garsonierei si tipul locuintei (decomandata sau semidecomandata)
  • Optiuni interior si exterior
  • Distanta pana la metrou & schita proprietatii (acolo unde este disponibila)

Astfel, poti gasi mai rapid garsoniera pe care ti-o doresti, la cel mai bun pret!