Vanzari garsoniere Drumul Taberei - Ghencea

Subrubrica: garsoniera
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
...
42.000 €

DRUMUL TABEREI STR SIBIU INTERSECTIE B-DUL 1 MAI , CF1 BALCON, ETAJ 2/10 CAD+INTABULARE LIBERA

Suprafata 31 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi, 16:51
...
52.000 €

Garsoniera confort 1, etaj 1/3, amenajata, curata, mobilata, balcon, loc parcare suprateran inclus, acte, se accepta credit.

Suprafata 36 mp An 2007 Semidecomandat Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 15:58
...
40.000 €

Latea Gheorghe - Oficiul Postal, Garsoniera confort 1, etaj 7/10, semidecomandat, fara amenajari, bloc 1982, orientare sud, libera,

Suprafata 30 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 15:51
...
42.500 €

vand garsoniera 15 min. mers pe jos de metrou Valea Ialomitei, an constructie 2014, suprafata utila 29 mp, suprafata totala cu balcon 34 mp, etaj 4/4,

An 2014 Decomandat Etaj 4 din 4 M 15 min.
Bucuresti, azi, 15:51
...
55.000 €

Proprietar, vand garsoniera pe Str. Vladeasa, et.4/10. Se vinde mobilata.

Suprafata 33 mp An 1980 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 15:20
...
27.000 €

Renovata recent, instalatie sanitara schimbata-cupru, spatii depozitare, se poate vinde mobilata, utilata, loc parcare ADP, nu sunt probleme cu apa calda, caldura sau cu terasa blocului, COMISION 0%.

Suprafata 18 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 6 min.
Bucuresti, azi, 15:10
...
45.500 €

1 Mai, Strada Sibiu, confort 1, renovata, gresie, faianta, termopane, parchet, bloc civilizat, acte facute, zona buna, pret usor neg., aproape de metrou, acces usor,

Suprafata 32 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi, 15:06
...
65.000 €

ofer spre vanzare gars. la cheie cu parchet, gresie, faianta, centrala, usi,

An 2022 Decomandat Etaj 1 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi, 13:52
...
41.000 €

Favorit str Sibiului et4/10, anul 1978, doua lifturi , Metrou, termopan zona foarte linistita

Suprafata 31 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi, 11:51
...
41.000 €

Drumul Taberei, Favorit metrou, cf. 1, 4/10, necesita renovare, libera

Suprafata 31 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi, 11:23
...
29.000 €

vis a vis Tip Top gars. 21 mp, et. 5, metrou, termopan usa metalica, ac. Se vinde mobilata, zona cu multa verdeata, piata,

Suprafata 21 mp Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 5 min.
Bucuresti, azi, 10:41
...
21.000 €

gars. mobilata si utilata, usa metalica,

Suprafata 15 mp Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 10:41
...
45.000 €

confort 1, semidecomandat, P/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, ideeal investitie intabulare, cadastru, accept credit

Suprafata 33 mp An 1975 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi, 10:17
...
56.000 €

confort 1, semidecomandata, 6/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 33 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 4 din 9 M 3 min.
Bucuresti, azi, 10:16
...
56.000 €

bloc reabilitat, confort 1, semidecomandata, 5/9, renovata integral, mobilata, utilata, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi, 10:16
...
40.500 €

confort 1, semidecomandat, 33 mp, 8/9, curata, accept credit, pret fix .

An 1975 Semidecomandat Etaj 8 din 9 M 1 min.
Bucuresti, azi, 10:15
...
56.500 €

et. 7/10, cf. 1, semidecomandata, proaspat renovata, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, mobila pe comanda, electrocasnice noi si in garantie, bloc reabilitat

Suprafata 30 mp Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi, 08:45
...
53.000 €

cf. 1, curata, imbunatatiri, are balcon, totul separat, langa scoala 59, toate actele, accept credi,

Suprafata 32 mp An 1981 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 08:44
...
54.000 €

et 8/10,Semidecomandata, recent renovata,pretabil investitie dar si pt locuit, scara foarte curata,2 lifturi, acces facil la Metrou 3-4min, Parcul Moghioros si Auchan 2-3min, toate actele, accepta credit

Suprafata 31 mp Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 6 min.
Bucuresti, azi, 08:43
...
41.500 €

et. 8/10, bloc cu 2 lifturi, 30 mp, fara modernizari, plata cash/ credit, toate actele. Urgent

Suprafata 30 mp Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi, 08:43
...
47.000 €

et. 4/10, semidecomandata, recent renovata, pretabil investitie dar si pentru locuit, scara foarte curata, 2 lifturi, acces facil la metrou 5-7 min. Parcul Moghioros si Auchan 2-3 min., toate actele,...

Suprafata 31 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 10 min.
Bucuresti, azi, 08:42
...
47.000 €

Va ofer spre vanzare o garsoniera situat in Ansamblul Rezidential Primavara, la parterul unui bloc construit in 2008.

Suprafata 36 mp An 2008 Semidecomandat Etaj parter din 6
Bucuresti, ieri, 23:33
...
58.500 €

zona verde cu numeroase facilitati, bloc de garsoniere, confort 1, etaj 3/10, 31 mp, pe mijloc, vedere est, renovata, mobilata si utilata complet, 5 minute metrou Favorit, comision 0%

Suprafata 31 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 16:07
...
41.500 €

Auchan semistradal, Lasermed, cf 1, semidecomandat, etaj 1/9, libera, contorizata, balcon, termopan, usa metalica, acc. credit.

Suprafata 32 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 9
Bucuresti, ieri, 15:10
...
43.500 €

semidec, et 7/9, fara modificari, oportunitate investitie, luminoasa, cf 1, vis a vis de Mall, balcon inchis in termopan, usa metalica,

Suprafata 30 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 7 din 9 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 12:35
...
49.900 €

Drumul Taberei- Valea Prahovei, confort 1, semidecomandata, etajul 6/9, mobilata ,garsoniera este libera, renovata total 2022, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat ,usi schimbate porta...

Suprafata 33 mp An 1969 Semidecomandat Etaj 6 din 9 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 12:28
...
43.000 €

renovata, aproape de piata Drumul Taberei, semimobilata si semiutilata, rulouri exterioare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon, 2 lifturi, acte, 0769.088.540,

Suprafata 31 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 12:20
...
32.500 €

Tip-Top Moghiros, cf 2, semidecomandat, etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, acte, cad, intabulare, 2 lifturi.

Suprafata 20 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 11:35
...
35.000 €

Garsoniera Drumul Taberei 9/9 Metrou Tudor Vladimiresc an 1970, libera, apropiere metrou 31 mp, Bloc cu 2 lifturi, vedere panoramica

Suprafata 31 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 10:15
...
39.500 €

Drumul Taberei, intre Plaza si AFI Cotroceni, aproape de Liceu Moisil, etaj 3/4, decomandata, mobilata si utilata complet, cu imbunatatiri, libere. Blocul se afla langa statii STB, tramvai si metrou la...

Suprafata 28 mp An 1975 Decomandat Etaj 3 din 4 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 09:55
...
84.000 €

Residence Str.Brasov, mobilata utilata complet, a/c, balcon mare, pe mijloc,bloc exclusivist, mobila de lux, accept credit.

Suprafata 44 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 10 M 16 min.
Bucuresti, ieri, 09:40
...
51.900 €

Ag imobiliara-Prel Ghencea-sere-centrala termica proprie-2020-curte 30mp. Apartine de sector 6 comision 2%

Suprafata 33 mp An 2020 Decomandat Etaj parter din 2
Bucuresti, 28 Mar, 20:54
...
29.900 €

Drumul Taberei Valea Cricovului, cf.1, demisol inalt, libera, amenajata recent cu materiale de calitate, centrala termica proprie, acte, zona linistita, aproape de STB, Lidl, scoli, pret negociabil,

Suprafata 33 mp An 2010 Semidecomandat Etaj demisol din 4
Bucuresti, 28 Mar, 14:20
...
67.000 €

garsoniera de tip B in complex Plaza Residence - faza 5

Suprafata 41 mp An 2022 Decomandat Etaj 10 din 11
Bucuresti, 28 Mar, 14:12
...
62.500 €

garsoniera tip C complex faza 5, semifinisate.

Suprafata 41 mp An 2022 Decomandat Etaj 11 din 11
Bucuresti, 28 Mar, 14:03
...
62.500 €

garsoniera de tip C in complex Plaza Residence - faza 5. Unitatile se predau semifinisate

Suprafata 41 mp An 2022 Decomandat Etaj 10 din 11 M 15 min.
Bucuresti, 28 Mar, 13:57
...
35.000 €

zona Plaza, Piata Moghioros, garsoniera in curs de renovare, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii electrice, sanitare noi, usi interior, pretabil pt. investitie dar si pt. locuit,

Suprafata 19 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 28 Mar, 13:45
...
67.000 €

garsoniera tip B in complex nou faza 5, situat pe bd. Timisoara nr. 14, semifinisate

Suprafata 41 mp An 2022 Decomandat Etaj 10 din 11
Bucuresti, 28 Mar, 13:06
...
38.999 €

1 Mai ,Ghencea ,confort 1, etaj 7 din 10 ,doua lifturi, fara imbunatatiri ,libera, negociabil

Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 28 Mar, 12:21
...
50.900 €

Latea Gheorghe, garsoniera, bloc mixt, confort 1, mobilat si utilat complet, modern, gresie, faianta, parchet, usa metalica, aragaz, frigider, masina de spalat, tv, internet, direct proprietar.

Suprafata 32 mp An 1987 Decomandat Etaj 8 din 10 M 13 min.
Bucuresti, 28 Mar, 10:40
...
29.999 €

scara blocului foarte curata, supraf. utila 20, 66 mp+dependinte = 30,61 mp, et. 3/4, nu este racordat la gaze, nu are balcon, plata cash. Nu accepta credit bancar, separat comision Agentie,

Suprafata 31 mp An 1965 Decomandat Etaj 3 din 4 M 7 min.
Bucuresti, 28 Mar, 10:24
...
62.500 €

garsoniera tip C in complex Plaza Residence. Faza 5.

Suprafata 41 mp An 2022 Decomandat Etaj 10 din 11
Bucuresti, 28 Mar, 10:24
...
53.000 €

confort 1, parter cu balcon, bloc mixt, renovat integral, intabulare, cadastru accept credit.

An 1975 Etaj parter din 10
Bucuresti, 28 Mar, 10:04
...
45.000 €

Drumul Taberei Favorit Clinica Medlife garsoniera cf1 etaj 2/10 libera

Suprafata 31 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, 28 Mar, 09:40
...
45.000 €

Drumul Taberei, Favorit, Clinica Medlife garsoniera cf. 1, etaj 2/10, cadastru, intabulare, pozitionata pe mijloc, libera

Suprafata 31 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 28 Mar, 09:34
...
44.000 €

garsoniera confort 1 semidecomandata, etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, semimobilata, cadastru, intabulare, libera,

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 28 Mar, 08:40
...
30.400 €

particular, confort 2, etaj 3/10, 18 mp, curata, parchet, gresie, termopan, usa metalica, se vinde complet mobilata si utilata, ideal investitie , exclus intermediari,

Suprafata 18 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 27 Mar, 21:05
...
41.900 €

Metrou Tudor Vladimirescu, garsoniera decomandata, 39 mp, bloc mixt, anvelopat termic, parter, curata, cu imbunatatiri, se vinde mobilata si utilata complet, nu se accepta credit, negociabil,

Suprafata 39 mp An 1964 Decomandat Etaj parter din 8 M 2 min.
Bucuresti, 27 Mar, 16:43
...
47.000 €

proprietar vanzare garsoniera an 1980, Drumul Taberei, cf. I, et. 9/10, 30 mp, bloc stradal (intersectie Str. Sibiu cu Bd. 1 Mai),

Suprafata 31 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 27 Mar, 16:09
...
46.900 €

garsoniera cf 1 semidecomandat etaj 3/9 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat aer/cond liber acte acc credit

Suprafata 31 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 9 M 10 min.
Bucuresti, 27 Mar, 13:24
Articole recomandate
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 785
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 8.458
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 855