Garsoniere de vanzare

Subrubrica: garsoniera
...
41.000 €

Ferdinand, parcul Ozon, cf. 1, parter, bloc mixt, renovata, g+f+p+t+um, locuibila, vedere spate, libera, bl. reabilitat termic, zona verde, parc, piata Obor aproape, cadastru, intabulare, disc.,

Etaj parter din 4 0 Km
Bucuresti, 08 Iul. '24 (12:36)
...
53.600 €

etaj 4/10 decomandata, bloc reabilitat termic. Acte ok, libera. Necesita renovare. Bloc mixt. Vederea este pe spate, ferita de zgomotul strazii. Distanta pana la metrou 3 min. In imediata apropiere se...

Suprafata 35 mp An 1978 Decomandat Etaj 4 din 10 0.1 Km
Bucuresti, 09 Iul. '24 (18:36)
...
66.500 €

confort 1 decomandat, etaj 8/8, imbunatatiri, curat, renovat, suprafata 33 mp, balcon mare, bloc mixt construit in 1982, nestradal

An 1982 Decomandat Etaj 8 din 8 M 6 min. 0.3 Km
Bucuresti, ieri; 13:01
...
55.000 €

Stefan cel Mare, garsoniera, etaj 2/10, semidecomandata, suprafata 31mp, bloc 1981, apropiere statie metrou, cadastru, intabulare

Suprafata 31 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 7 min. 0.4 Km
Bucuresti, 04 Iul. '24 (11:49)
...
68.000 €

stradala pe Calea Mosilor, cu vedere catre spate ferita de galagie, metrou obor la 7 min de bloc, constructie din 1982, reabilitat termic, et 8/8, fara probleme cu terasa, reimprospatata, mobilata si...

Suprafata 32 mp An 1982 Decomandat Etaj 8 din 8 M 7 min. 0.4 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (14:08)
...
44.000 €

Garsoniera Bloc Reablitat, an constructie 1965, confort 1, semidecomandata, etaj P/10, 31 mp, necesita renovare, balcon, toate actele la zi, libera.

Suprafata 31 mp An 1965 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 6 min. 0.7 Km
Bucuresti, 02 Iul. '24 (10:02)
...
75.000 €

bloc nou 2020, supercivilizat, pozitionat foarte bine-in spatele liceului Iulia Hasdeu, la 5min. de metrou iancului, et.2/3, centrala proprie, ac, mobilata complet, utilata, se accepta credit, acte ok....

Suprafata 29 mp An 2020 Semidecomandat Etaj 2 din 3 M 9 min. 0.7 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (11:46)
...
54.900 €

Cf. 1, dec, 1/10, curata, bloc 1980, stradal, toate actele, acc credit. Vecinatati: Dimitrov, Ferdinand, Pantelimon, Mega Mall. Ideal investitie

Suprafata 32 mp An 1983 Decomandat Etaj 1 din 10 M 11 min. 0.9 Km
Bucuresti, 10 Iul. '24 (10:19)
...
60.500 €

3 minute Metrou Piata Iancului garsoniera libera confort 1 decomandat cu balcon etaj 5 / 10 bloc 1979 reabilitat. Exista g+f+t+p+um+ aer conditionat intabulare si accept credit. Zona aflata semi central...

Suprafata 34 mp An 1979 Decomandat Etaj 5 din 10 M 8 min. 0.9 Km
Bucuresti, 04 Iul. '24 (16:16)
...
62.500 €

Va ofer spre vanzare o garsoniera recent renovata si amenajata, situata la doar 3 minute de statia de metrou Iancului. Garsoniera este situata la etajul 3 al unui bloc de 10 etaje, construit in anul 1983...

Suprafata 30 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 8 min. 0.9 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (22:43)
...
50.000 €

bloc patrimoniu, solid, nezugravit, panorama spre ProTV, bucatarie open-space cu balcon.

Suprafata 30 mp An 1935 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 10 min. 1 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (16:45)
...
50.000 €

Cf 1, decomandata, renovata, mobilata si utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc mixt, izolat termic, toate actele, acc credit, vecinatati: Vatra Luminoasa, Dimitrov, Ferdinanad,...

Suprafata 32 mp An 1970 Decomandat Etaj 10 din 10 M 3 min. 1.1 Km
Bucuresti, 10 Iul. '24 (10:19)
...
58.900 €

garsoniera semidecomandata la parter cu balcon incadrat in camera, cu toate imbunataririle mobilata si utilata exact ca in imagini. Blocul este stradal pozitionat la intersectia strazii Ritmului cu Soseaua...

Suprafata 31 mp An 1980 Semidecomandat Etaj parter din 10 1.2 Km
Bucuresti, azi; 14:19
...
39.000 €

garsoniera cf. 1 in bloc cu 4 nivele, reabilitat termic, situat vav de gara Obor, pe marginea parcului Ozon, fara risc seismic, parter/4, 26 mp, imb., g, f, p, um, t, libera, cadastru, intabulare, energetic...

Suprafata 26 mp An 1960 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 19 min. 1.2 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (11:46)
...
40.000 €

P/4, ocazie, cf.1, semidec.26mp, fara balcon,bloc mixt, fara risc seismic, reabilitat termic,c-tie 1962, renovata recent, geam la baie, bucatarie mob si utilata, masina de spalat, libera, g,f,p,t, usa...

Suprafata 26 mp An 1962 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 19 min. 1.3 Km
Bucuresti, ieri; 15:57
...
40.000 €

P/4, cf. 1, semidec., 26 mp, fara balcon, bl mixt, fara risc seismic, reabilitat termic, renovata, recent, geam la baie, bucat mobilata si utilata, masina de spalat, libera, ideala investitie, g, f, p,...

Suprafata 26 mp An 1962 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 19 min. 1.3 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (14:38)
...
69.000 €

Bloc nou 2024 situat in Doamna Ghica, intr-o zona aerisita, avand posibilitati de parcare,12 min. metroul Obor, mall Veranda 7 min. finisata modern, centrala proprie, incalzire in pardoseala, terasa de...

Suprafata 45 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 7 1.4 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (11:45)
...
68.000 €

va propunem spre achizitie un studio spatios situat intrun bloc din 1988, reabilitat termic, avand 2 lifturi, zona Lacul Tei pe strada Inginerilor Tei, langa facultate, renovata recent, mobilat modern,...

Suprafata 38 mp An 1988 Decomandat Etaj 9 din 10 1.4 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (11:46)
...
65.999 €

situat pe lacul Tei in plan 2, vedere deschisa panoramica orientare buna, la 5 min. de Parcul Tei si Facultatea de Constructii, et. 10/10, fara probleme cu terasa, bloc reabilitat termic, an 1986, decomandata,...

Suprafata 42 mp An 1986 Decomandat Etaj 10 din 10 1.4 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (14:07)
...
62.500 €

langa Scoala/Facultatea de Constructii, 15 min., metrou Stefan cel Mare ,10 min.,Parcul Circului, etaj 7/10,cf.1 sporit dec., 41mp., bloc 1987 reabilitat termic, baie cu fereastra, vedere deschisa, orientare...

Suprafata 41 mp An 1987 Decomandat Etaj 7 din 10 1.4 Km
Bucuresti, 09 Iul. '24 (15:21)
...
50.000 €

garsoniera confort 1, imbunatatiri, bloc reabilitat 2023. Garsoniera este la 5 min. de Mega Mall, 5 min. Mall Veranda, Piata Obor. 10 min. metrou Piata Iancului si parc National Arena. Lidl 2 min. scoli....

Suprafata 32 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 17 min. 1.5 Km
Bucuresti, 10 Iul. '24 (08:48)
...
52.000 €

cf. 1, semidec, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interior, toate actele, accept credit, vecinatati: libera, Mega Mall, Obor, Ritmului

Suprafata 31 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 14 min. 1.5 Km
Bucuresti, 12 Iun. '24 (12:19)
...
72.000 €

Va propunem spre achizitie o garsoniera situata la parterul unui bloc P+3+M construit in 1950. Garsoniera este complet renovata (instalatii electrice si sanitare noi), singura pe etaj. Incalzirea este...

Suprafata 34 mp An 1950 Semidecomandat Etaj parter din 3 1.6 Km
Bucuresti, 07 Iul. '24 (08:57)
...
40.000 €

Vectorial Broker va prezinta o garsoniera in Tei, reper Parc Tei, confort 2 semidecomandat, avand suprafata de 23 mp, fara balcon. Locuinta este situata la etajul 2, intr-un imobil tip bloc mixt de 10...

Suprafata 23 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 2 din 10 1.6 Km
Bucuresti, 01 Iul. '24 (10:58)
...
18.500 €

garsoniera renovata complet. Gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Apa calda si caldura Radet. Etaj 2/4, bloc 1974. Pret 18500 euro. Libera, garsoniera renovata complet. Gresie, faianta, parchet,...

Suprafata 17 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 4 1.7 Km
Bucuresti, 09 Iul. '24 (14:09)
...
55.000 €

Vectorial Broker va prezinta o garsoniera in Tei, reper Parcul Tei-Facultatea de Constructii, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 40 mp, cu 1 balcon. Locuinta este situata la etajul 3, intr-un...

Suprafata 40 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 3 din 10 1.7 Km
Bucuresti, 22 Iun. '24 (14:19)
...
31.500 €

De vanzare garsoniera zona Armeneasca, Strada Arcului nr. 4. Renovata recent. Se vinde mobilat si utilata. Clasa 1 risc seismic. Acte in regula, vanzare imediata.

Suprafata 18 mp An 1935 Etaj 1 din 7 M 10 min. 1.7 Km
Bucuresti, 10 Iul. '24 (12:24)
...
69.000 €

vand garsoniera Foisor de Foc, semidecomandata, situata la etajul 1, in suprafata utila de 32 mp, fara risc seismic sau urgenta, in zona foarte buna,

Suprafata 32 mp An 1947 Semidecomandat Etaj 1 din 3 M 18 min. 1.8 Km
Bucuresti, 09 Iul. '24 (14:41)
...
80.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in Colentina, reper Parcul Doamnei, confort 1 decomandat, avand suprafata de 54 mp, cu 1 baie si 1 balcon ce se intinde pe suprafata livingului si...

Suprafata 54 mp An 1977 Decomandat Etaj 3 din 8 1.8 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (10:58)
...
41.500 €

Vatra Luminoasa, garsoniera libera, etaj 4 pe mijloc de bloc construit 1985, renovarea recenta include g, f, t, p, um, ac, centrala termica proprie. Exista intabulare si accept credit. Zona verde si linistita...

An 1985 M 14 min. 1.8 Km
Bucuresti, ieri; 15:56
...
58.000 €

Vand garsoniera Vatra Luminoasa, semidecomandata, situata la parter, spatioasa, in suprafata utila de 30 mp, cu balcon inchis, mobilata, utilata, in apropiere de metrou si parc.

Suprafata 30 mp An 1965 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 14 min. 1.8 Km
Bucuresti, ieri; 12:40
...
68.000 €

Garsoniera dubla, et.3/7, renovata.34 mp, baie, bucatarie (kichineta) centrala de apartament , geamuri termopan cu balconul deschis. constuctie solida, pozitie buna, investitie, actele ok. Negociabil...

Suprafata 34 mp An 1940 Semidecomandat Etaj 3 din 7 M 8 min. 1.9 Km
Bucuresti, 01 Iul. '24 (08:01)
...
88.500 €

pozitie de exceptie, 2/8, cf. 1, dec. 38 mp, bloc mixt, c-tie 1995, scara stradala, vedere pe spate, bucat mob, ut, renovata, orientata pe Sud, usi int, instal si calorifere noi, g, f, p, t, usa metal,...

Suprafata 38 mp An 1995 Decomandat Etaj 2 din 8 M 16 min. 1.9 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (14:24)
...
56.000 €

Doamna Ghica langa BRD, etaj 3/11, cf.1 sporit dec., 42 mp, bloc mixt 1976 reabilitat termic fara risc seismic, pe mijloc, orientare sud-vest, imb., termopan, parchet, bloc construit pe cadre (compartimentare...

Suprafata 42 mp An 1976 Decomandat Etaj 3 din 11 1.9 Km
Bucuresti, 09 Iul. '24 (15:27)
...
85.000 €

Vand garsoniera lux zona Calea Calarasi-Decebal, Str. Agricultori,5 min. metrou Muncii, an de constructie 1990, decomandata, suprafata utilta 38 mp,suprafata totala cu balcon 40 mp, etaj 8/8. Garsoniera...

Suprafata 40 mp An 1990 Decomandat Etaj 8 din 8 M 9 min. 2 Km
Bucuresti, 29 Iun. '24 (14:59)
...
51.000 €

10 min. metrou Piata Iancului, garsoniera libera, cf.1 cu balcon pe mijloc de bloc mixt 1977 reabilitat. Exista g+f+t+p+um, intabulare si accept credit. Zona aflata semi central aproape si de Parc National...

Suprafata 32 mp An 1978 Decomandat Etaj 12 din 13 2 Km
Bucuresti, ieri; 15:56
...
46.000 €

Va oferim spre vanzare garsoniera de 1 camere, situat la etajul 10 construit in anul 1976 in zona Iancului. Imobilul, in suprafata utila de 31 mp are 1 camere, bai: 1. Daca va place aceasta oferta sau...

Suprafata 31 mp An 1976 Decomandat Etaj 10 din 12 2 Km
Bucuresti, 10 Iul. '24 (11:30)
...
84.999 €

cf. 1 sporit decomandata, 41 mp, etaj 1, 8, bloc 1987, reabilitat, vedere spate, situata in planul 2 de blocuri, se vinde complet mobilata si utilata, garsoniera a fost amenajata integral de la 0 CLASA...

Suprafata 41 mp An 1987 Decomandat Etaj 1 din 10 M 7 min. 2.1 Km
Bucuresti, 08 Iul. '24 (09:40)
...
38.500 €

garsoniera cf. 1, decomandata 27 mp, bloc 1977, reabilitat termic, constructie mixta, cu imbunatatiri decente, libera, toate actele la zi, bloc cu 2 lifturi, clasa en. B,PRET FIX/NEDICUTABIL , NU INSISTATI!

Suprafata 27 mp An 1977 Decomandat Etaj 9 din 10 2.1 Km
Bucuresti, 10 Iul. '24 (03:15)
...
26.000 €

Cal. Calarasilor, situata intr-un imobil solid, din caramida, la mansarda, formata din 2 camere, bucatarie, baie, centrala termica, locatie ultracentrala, mijl. transport, imobil civilizat, ocazie. Pentru...

Suprafata 33 mp An 1940 Decomandat Etaj 3 din 3 M 15 min. 2.1 Km
Bucuresti, 09 Iul. '24 (18:32)
...
48.000 €

garsoniera compartimentata in doua camere,bloc reabilitat, trei lifturi, constructie solida, chiar vis a vis de Mega Mall, cu etaj tehnic deasupra, renovata, perfecta pt locuit sau birou, luminoasa, vedere...

Suprafata 36 mp An 1978 Decomandat Etaj 17 din 17 2.1 Km
Bucuresti, 10 Iul. '24 (17:09)
...
37.900 €

garsoniera etaj 3/4, cu gaze, libera, mobilata, apropiere de mijloacele de transport. Zona Unirii, Rond Alba Iulia,

Suprafata 17 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 18 min. 2.2 Km
Bucuresti, azi; 08:47
...
53.900 €

Garsoniera decomandata, et. 1, bloc U3, centrala termica, parchet, gresie, faianta, mobilata nou Ikea, utilata cu aer conditionat, masina de spalat, frigider, TV, baie renovata cu cabina de dus, liniste...

Suprafata 24 mp An 1936 Decomandat Etaj 1 din 6 M 9 min. 2.2 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (11:54)
...
67.900 €

Unirii, Calea Mosilor garsoniera decomandata parter/3, 1900 an constructie, fara risc seismic, centrala proprie gaze, mobilata si utilata, parcare, boxa, oferta agentie imobiliara, se vinde cu tot ce...

Suprafata 33 mp An 1900 Decomandat Etaj parter din 4 M 8 min. 2.2 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (11:35)
...
39.500 €

Va propun o garsoniera situata la etajul 1 al unul imobil de 4 nivele, un imobil solid contruit in zona centrala a Bucurestiului. Suntem in cvartalul de strazi dintre Bulevardul Unirii si Calea Calarasilor,...

Suprafata 17 mp An 1969 Decomandat Etaj 1 din 4 M 19 min. 2.2 Km
Bucuresti, 07 Iul. '24 (18:54)
...
39.500 €

Va propun o garsoniera situata la etajul 1 al unul imobil de 4 nivele, un imobil solid contruit in zona centrala a Bucurestiului. Suntem in cvartalul de strazi dintre Bulevardul Unirii si Calea Calarasilor,...

Suprafata 17 mp An 1969 Decomandat Etaj 1 din 4 M 19 min. 2.2 Km
Bucuresti, 10 Iul. '24 (11:49)
...
45.000 €

garsoniera in bloc mixt, spatioasa, ideala pentru loft (garsoniera dubla), geam la baie, cadastru si intabulare, Bloc risc R1, extras CF liber de sarcini,

Suprafata 35 mp An 1935 Etaj 2 din 6 M 4 min. 2.2 Km
Bucuresti, 11 Iul. '24 (14:41)
...
55.000 €

cf.1, 30 mp, parter inalt, bloc fara bulina, RS 2, cash, ocazie, agentie, Vizionarile se fac in baza unui contract pentru vizionare semnat anterior in valoare de 100 lei cu documente de incasare. Daca...

Suprafata 30 mp An 1940 Decomandat Etaj parter din 3 M 7 min. 2.3 Km
Bucuresti, 06 Iul. '24 (08:57)
...
36.000 €

Va propunem spre vanzare garsoniera situata in bloc reabilitat, pe str Daniel Barcianu 31, in vecinatatea Pta Alba Iulia, et 3/10,constr 1979, 17 mp utili,actele la zi. Se percepe comision de 3%

Suprafata 17 mp An 1969 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 19 min. 2.3 Km
Bucuresti, azi; 17:42
...
79.000 €

O ocazie în inima orasului! Garsoniera noastra, situata pe Calea Dorobantilor nr. 134, te întâmpina cu un confort desavârsit si o atmosfera primitoare. Amplasata într-un...

Suprafata 28 mp An 1976 Decomandat Etaj 8 din 10 M 12 min. 2.3 Km
Bucuresti, 28 Iun. '24 (08:03)
Articole recomandate
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 20.820
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 3.950
Unde mai găsești apartamente sub 60.000 de euro în București

Zonele din București în care mai poți cumpăra un apartament de 45-55 de mp cu maxim 60.000 de euro;...

19.02.2024 Imobiliare 6.370

Descopera cele mai noi oferte de vanzari garsoniere Bucuresti direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari

Cauti garsoniere de vanzare Bucuresti? Aici gasesti cele mai noi oferte de vanzari garsoniere direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti o garsoniera ieftina sau una moderna si noua intr-un ansamblu rezidential, gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

O garsoniera sau un studio reprezinta o locuinta accesibila ca pret, potrivita cuplurilor, studentilor sau persoanelor la inceput de drum care isi doresc un spatiu mai restrans si cheltuieli reduse. Atunci cand vrei sa gasesti garsoniere de vanzare, este important sa ai la dispozitie o oferta cat mai variata, precum cea de pe site-ul Anuntul Telefonic. 

Gaseste rapid o garsoniera sau un studio de vanzare in Bucuresti, la cel mai bun pret

Pentru a gasi mai rapid garsoniera sau studio-ul pe care ti-l doresti, poti filtra anunturile dupa:

  • Zona sau cartierul preferat din Bucuresti
  • Anul de constructie al garsonierei sau al studio-ului
  • Suprafata si tipul locuintei (decomandata sau semidecomandata)
  • Optiuni interior (balcon, centrala termica, daca a fost sau nu renovata recent)
  • Optiuni exterior (lift, parcare, bloc reabilitat termic).
  • Distanta pana la metrou & schita proprietatii (acolo unde este disponibila)

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile garsonierei, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre cartierele in care se afla garsonierele (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri). De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona. Astfel, vei putea lua o decizie informata inainte de a vizita proprietatile.

Nu rata oportunitatea de a deveni proprietarul unei garsoniere in Bucuresti care sa iti indeplineasca toate dorintele. Compara ofertele si detaliile fiecarui anunt, obtine cel mai bun pret pentru locuinta visurilor tale.