Vanzari garsoniere cu balcon Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Balcon: da
...
62.000 €

garsoniera in zona Favorit, et. 5, la cateva minute de Afi Cotroceni, nou renovata, complet mobilata si utilata ultramodern, balcon + spatii de depozitare, statie de metrou langa bloc, libera,

Suprafata 30 mp Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 13 Feb 08:01
...
46.100 €

va oferim spre vanzare direct de la proprietar o garsoniera cu o organizare excelenta si functionalitate optima, situata pe strada Biruintei in orasul Popesti-Leordeni, statia de metrou Berceni.

Suprafata 45 mp An 2023 Decomandat Etaj 5 din 6
Ilfov, 20 Feb 13:18
...
41.500 €

str. Sergent Ilie Petre nr. 48, complex rezidential nou, studio D+P+6E, 37 mp, C+I, dormitor separat, constructie, compartimentare caramida, etajul 6, finisat complet, toate utilitatile,

Suprafata 37 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 6
Ilfov, 16 Feb 11:00
...
37.800 €

constructie noua, finalizare 2020, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita,

Suprafata 36 mp An 2020 Decomandat
Militari Residence Ilfov, azi, 00:25
...
49.900 €

Brasov linia 41 -Plazza Romania cf 1 semidecomandat etaj 2/9 gresie faianta parchet termopan usa metalica libera acte acc credit

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 9 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 14:07
...
59.000 €

et 7/10, cf 1, semidecomandata, proaspat renovata, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, scara foarte curata, 2 lifturi noi, bloc dupa cutremur, toate actele...

Suprafata 31 mp An 1979 Etaj 7 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 13 Feb 08:25
...
51.907 €

Proprietar, vand garsoniera decomandata, acesta face parte dintr-un imobil nou si este amplasat pe Bd. Metalurgiei, sector 4, Bucuresti, cu vedere la Parcul Tudor Arghezi,

Suprafata 38 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 9
Bucuresti, 19 Feb 20:51
...
60.300 €

OFERTA SPECIALA! Promotii atractive si REDUCERI de 4.200 euro din pretul de lista pentru un avans de 80%! Contacteaza-ne! 0725436555

Suprafata 43 mp An 2024 Decomandat M 17 min.
EnVogue Residence Iuliu Maniu Bucuresti, azi, 00:35
...
59.000 €

et. 5, cf. 1, renovata recent, instalatii electrice si sanitare noi, are balcon, bloc stradal, se vinde ca in imagini, toate actele, investitie sau locuit.

Suprafata 31 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 5 din 9 M 7 min.
Bucuresti, 13 Feb 08:01
...
55.350 €

Garsoniera Tip 1A - 41mp utili, Soseaua Salaj nr 315-323 sector 5, in apropierea targului de legume si fructe, in noul complex rezidential, la aprox. 6 km de Piata Unirii.

Suprafata 41 mp An 2022 Decomandat
Bucuresti, ieri, 12:24
...
76.191 €

Complexul are o localizare excelenta ,fiind in proxima vecinatate a zonelor de birouri- Pipera Plaza, Cubic Center, Global Plaza, Swan Office Park, a statiilor de mijloace de transport in comun - autobuz(135,R449,R450),...

Suprafata 35 mp An 2023 Semidecomandat Etaj 2 din 7
Ivory Residence Bucuresti, ieri, 10:25
...
40.900 €

ansamblul rezidential Avangarde City, va propune spre vanzare garsoniera

Suprafata 30 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 7
Avangarde City Ilfov, ieri, 08:45
...
48.900 €

complex cu 3 blocuri situat pe strada Marului, la 3 minute de statia STB, cu garsoniere si apartamente cu 2 camere, caramida, finalizate, la cheie, acte la zi, se accepta credit

Suprafata 41 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 3
Ilfov, 20 Feb 13:48
...
47.500 €

Garsoniera, disponibila la etajul 1/6 al imobilului si include mobilier de bucatarie in valoare de 1.300 Euro, 200 m de pasarela pietonala Metrou Berceni, piscina in ansamblu,

Suprafata 37 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 6 M 9 min.
Ilfov, 19 Feb 18:51
...
37.000 €

direct dezvoltator, strada Sergent Ilie Petre nr. 48, complex rezidential nou D+P+6E, 33 mp, decomandata, bucatarie inchisa, geam la baie, compartimentare caramida, finisata complet, toate utilitatile,

Suprafata 33 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 6
Ilfov, 20 Feb 17:30
...
46.900 €

Proprietar vand garsoniera spatioasa cu o amplasare excelenta in zona de Sud a Capitalei, Sector 4, in proximitatea galeriilor comerciale ce formeaza Grand Arena Mall.

Suprafata 40 mp An 2023 Decomandat Etaj 6 din 7
Bucuresti, 19 Feb 20:48
...
39.700 €

compartimentarea interioara si cea exterioara este realizata cu caramida Porotherm, iar izolatia exterioara este din polistiren de 10 cm peste care se aplica tencuiala decorativa. Comision 0%,

An 2024 Decomandat Etaj 2 din 6 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 17:50
...
48.600 €

Proprietar vand garsoniera decomandata, situata intr-o locatie excelenta in zona de sud a Capitalei, in Sectorul 4, in apropierea complexului comercial Grand Arena Mall, Parc Tudor Arghezi.

Suprafata 39 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 5
Bucuresti, 20 Feb 14:39
...
40.950 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 39 mp An 2020 Decomandat
Militari Residence Ilfov, ieri, 08:45
...
60.000 €

Garsoniera finalizata, disponibila spre vanzare, se afla intr-un imobil nou situat la aproximativ 400 de metri de statia de metrou Aparatorii Patriei si Universitatea Spiru Haret,

Suprafata 36 mp An 2022 Decomandat M 10 min.
Bucuresti, 19 Feb 15:57
...
55.000 €

garsoniera dubla, 43 mp, pozitionare excelenta (metrou, statie STB, hypermarket, parc) , orientare sud, parcare ADP, boxa, g+f+p+t+um, centrala termica, intabulare, cadastru,

Suprafata 43 mp Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 13 Feb 09:00
...
55.500 €

Veteranilor (metrou), bloc 1983, cf. 1, semidecomandata, 6/8, g+f+p+t+um, ins, mobilata, utilata, intabulare, cadastru, ideal investitie, accept credit,

Bucuresti, 13 Feb 09:00
...
43.000 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 40 mp An 2019 Decomandat
Militari Residence Ilfov, ieri, 08:45
...
48.500 €

Moghioros, stradal, Plazza Romania, cf. 1 semidecomandat, etaj 3/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer cond., mobilata, utilata, acte, acc credit.

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 13 Feb 09:00
...
58.000 €

garsoniera 3.1 corp B, zona Pallady, metrou Nicolae Teclu, Caisului Residence 3, finisata, CT Ariston, incalzire pardoseala, utilitati oras, fara intermediari, com. 0%,

Suprafata 45 mp An 2022 Semidecomandat Etaj 1 din 8 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 18:42
...
36.800 €

bloc reabilitat, renovata recent, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, libera

Suprafata 18 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 19:09
...
62.000 €

cf. 1 semidecomandat, 3/10, instalatie sanitara si electrica noua, gresie, faianta, parchet, termopan, tocarie noua, libera, contorizat, renovat 2023, toate actele, acc. credit,

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 9 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 12:18
...
50.000 €

direct dezvoltator, blocuri D+P+5, finalizate, diverse suprafete, 1, 2, 3 camere, parcari la demisol, 1 km metrou Gorjului, 200 m STB, alte detalii gasiti la www.nuferilor.ro,

Suprafata 33 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 5 M 18 min.
Bucuresti, 19 Feb 13:54
...
45.000 €

ofer spre vanzare garsoniera zona 1 Mai, Compozitorilor, bloc reabilitat termic, necesita renovare, et. 4, cf. 1, semidecomandata, zona verde, linistita, toate actele la zi, urgent,

Suprafata 30 mp Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 13 Feb 08:25
...
36.750 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 35 mp An 2020
Militari Residence Bucuresti, ieri, 08:45
...
44.495 €

Garsoniera prezentata spre vanzare face parte din ansamblul rezidential Confort Urban Park Residence, proiect imobiliar ce beneficiaza de o amplasare deosebita in cadrul sectorului 5 al capitalei,

Suprafata 41 mp An 2023 Decomandat Etaj 6 din 9
Bucuresti, 19 Feb 13:18
...
57.500 €

3 minute metrou, scoala, gradinita, supermarket, renovata integral, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 38 mp An 2018 Decomandat Etaj parter din 6 M 1 min.
Bucuresti, 13 Feb 09:00
...
84.500 €

Ivory Residence reprezinta un concept ce isi propune satisfacerea celor mai exigente gusturi. Constructia blocurilor este conceputa si executata in sistem monolit (pereti turnati din beton armat), aspect...

Suprafata 51 mp An 2022 Decomandat Etaj 4
Bucuresti, 19 Feb 11:41
...
42.000 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie ,loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 40 mp An 2020 Decomandat
Militari Residence Ilfov, ieri, 08:45
...
49.700 €

Complex rezidential cu 3 blocuri situat pe str. Marului, locuinte finalizate, acte la zi, finisaje peste medie, bariera la intrare, 5 min de statia STB,

Suprafata 41 mp An 2023 Semidecomandat Etaj 1 din 3
Ilfov, 20 Feb 15:12
...
60.000 €

et. 4/10, cf. 1, decomandata, 32 mp, bloc 1982, imbunatatiri decente, totul separat, geam de aerisire la baie, acces facil la STB si metrou (statia Favorit 5-7 min.), toate actele, accepta credit,

Suprafata 32 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, 13 Feb 08:20
...
47.000 €

Garsoniera de vanzare, de la proprietar, situata la etajul 1 din 3, in apropierea Bulevardului Constantin Brancoveanu si Strazii Turnu Magurele,

Suprafata 41 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 3
Bucuresti, 19 Feb 11:15
...
58.000 €

garsoniera corp C, Pallady, metrou Nicolae Teclu, Caisului Residence 3, complet finisata, comision 0%, direct dezvoltator, utilitati oras, centrala proprie si incalzire prin pardoseala,

Suprafata 45 mp An 2022 Semidecomandat Etaj parter din 8 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 19:18
...
46.900 €

garsoniera noua, 39.75 mp, etaj 6/7, Mall Grand Arena, bd. Metalurgiei, parc Tudor Arghezi sector 4, Bucuresti,

Suprafata 40 mp An 2023 Decomandat Etaj 6 din 7
Bucuresti, 20 Feb 12:48
...
40.295 €

se vinde garsoniera decomandat cu suprafata utila de 30 mp si 18 mp de terasa. Garsoniera se preda complet finisata si contorizata individual in maxim 30-45 zile. Imobilul este situat in Popesti.

Suprafata 48 mp An 2021 Decomandat Etaj 1 din 3
Ilfov, ieri, 17:51
...
60.319 €

Garsoniera decomandata, se gaseste intr-o zona vibranta, in plina dezvoltare urbana, in Sectorul 4 al Bucurestiului, amplasat pe Bulevardul Metalurgiei, in apropierea Parcului Tudor Arghezi.

Suprafata 41 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 11
Bucuresti, 20 Feb 11:57
...
42.000 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 40 mp An 2020 Decomandat
Militari Residence Ilfov, ieri, 13:25
...
51.500 €

Garsoniera confort 1, etaj 1/3, amenajata, curata, mobilata, balcon, loc parcare suprateran inclus, acte, se accepta credit.

Suprafata 36 mp An 2007 Semidecomandat Etaj 1 din 3
Bucuresti, 18 Feb 08:01
...
53.000 €

et. 7/10, cf. 1, semidecomandata, bloc de garsoniere, 2 lifturi, statia de metrou Tudor Vladimirescu langa bloc, toate imbunatatirile, se vinde ca in imagini, pretabila pt. investitie, dar si pt. locuit,

Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 13 Feb 08:25
...
64.900 €

SUPER OFERTA - REDUCERI de pana la 6.600 de euro pentru un avans de 80%, garsoniera DECOMANDATA - 47 mp, finisata la cheie, etaje intermediare , contorizare individuala.

Suprafata 46 mp An 2024 Decomandat Etaj 2 din 7 M 17 min.
EnVogue Residence Iuliu Maniu Bucuresti, azi, 00:35
...
25.187 €

bloc nou, finalizare decembrie 2018, finisaje incluse, CT, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centu comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite.

Bucuresti, ieri, 15:00
...
38.850 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 37 mp An 2020 Decomandat
Militari Residence Ilfov, ieri, 09:25
...
40.950 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 39 mp An 2020
Militari Residence Bucuresti, ieri, 12:50
...
48.900 €

garsoniera situata intr-un complex cu 3 blocuri situat pe str Marului, la 50 m de statia de autobuz, finisaje moderne finalizate, bloc locuit, se accepta credit , acte la zi,

Suprafata 40 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 3
Ilfov, 20 Feb 15:57
...
65.000 €

cf. 1 semidecomandat, etaj 2/9, gresie, faianta, parchet lucios (12,5) tocarie noua, instalatii sanitare si electrice, mobilata utilat lux, nou, totul in garantie, renovat 2024, libera, acc. credit,

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 9
Bucuresti, ieri, 14:08
Articole recomandate
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 1.437
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 17.596
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 9.533