Am gasit - 256 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
77.000 €

pe Onisifor Ghibu, vav Auchan, bloc reabilitat, terasa fara probleme, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, liber, toate actele

Suprafata 64 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 14 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 18:18
...
75.000 €

liceul Dante, pe Al. Fuiorului, bloc tip Y, reabilitat, termopane, usa metalica, fara imbunatatiri, liber,

Suprafata 53 mp An 1968 Decomandat Etaj parter din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 18:18
...
120.000 €

pe strada Odobesti, complet mobilat si utilat, renovat integral, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, ac, calorifere noi.

Suprafata 70 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 18:15
...
71.000 €

stradal, vedere spate, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, toate actele. La 5 minute de mers pe jos se afla statia de metrou si piata Crangasi

Suprafata 53 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 7 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 18:12
...
50.000 €

garsoniera la parter, cu curte 78 mp, mobilata la comanda si utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ac, geam baie, masina spalat, frigider

Suprafata 25 mp An 2018 Semidecomandat Etaj parter din 4
Vanzari garsoniere Ilfov, azi, 18:06
...
73.500 €

7 minute metrou, bloc reabilitat, scara curata, termopane, fara imbunatatiri, liber, toate actele,

Suprafata 65 mp An 1968 Circular Etaj 9 din 10 M 8 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 18:00
...
40.000 €

vav piata, stradal, bloc reabilitat, decomandata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, fara balcon

Suprafata 33 mp An 1974 Decomandat Etaj 10 din 10 M 4 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, azi, 17:57
...
83.000 €

Gura Drumul Calitei, bloc reabilitat, etajul 2, centrala, bucatarie open space, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, 2 lifturi, loc joaca copii,

Suprafata 70 mp An 2015 Semidecomandat Etaj 2 din 11
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 17:45
...
68.500 €

pe strada Becatei, bloc reabilitat, decomandat, gresie, faianta, termopane, usa metalica, are suprafata mare, liber, toate actele,

Suprafata 55 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 17:39
...
50.000 €

chiar pe Badeni, bloc reabilitat, 1986, decomandata, acum este open space, bucatarie mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, toate actele

Suprafata 40 mp An 1986 Decomandat Etaj 2 din 10 M 7 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, azi, 17:39
...
94.000 €

chiar pe Postavarul, bloc reabilitat, stradal, vedere spate, gresie, faianta, parchet, termopane noi tripan la tot apartamentul, rulouri, usa metalica, calorifere noi, geam baie, liber, toate actele,

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 9 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 17:27
...
55.000 €

7 minute metrou, bloc reabilitat, mixt, 2 lifturi, complet mobilata si utilata, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica

Suprafata 36 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 12 din 13 M 6 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, azi, 17:27
...
79.000 €

bloc reabilitat, terasa fara probleme, geam baie, fara imbunatatir, liber, toate actele

Suprafata 67 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 17:27
...
108.000 €

bloc reabilitat, etajul 4, 2 gr sanitare, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, partial mobilat si utilat, aer conditioant, instalatii sanitare schimbate, liber

Suprafata 80 mp An 1987 Decomandat Etaj 4 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 17:24
...
57.000 €

bloc din 2018, reabilitat, centrala, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, masina spalat, frigider, cuptor, aragaz, loc de parcare separat 3.000 Euro

Suprafata 45 mp An 2018 Decomandat Etaj parter din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 17:18
...
67.000 €

bloc reabilitat, circular prin baie, termopane fara imbunatatiri, aer conditionat

Suprafata 51 mp An 1968 Circular Etaj 8 din 10 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 17:15
...
80.000 €

chiar la intersectie cu Camil Ressu, vav piata, bloc reabilitat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 debarale mari, liber, toate actele,

Suprafata 55 mp An 1968 Decomandat Etaj 1 din 10 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 17:12
...
89.000 €

chiar pe Eufrosina Popescu, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, partial mobilat, toate actele

Suprafata 63 mp An 1972 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 7 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 17:12
...
70.000 €

chiar la intersectie Tuculescu, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane,usa metalica, scara curata, bloc 4 etaje, liber

Suprafata 49 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 17:09
...
68.000 €

in spatele spitalului Bagdasar Arsenie, bloc reabilitat, semidecomandat, etajul 2 din 4, gresie, termopane, usa metalica, scara curata, bloc linistit,

Suprafata 59 mp An 1972 Etaj 2 din 4 M 11 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 17:09
...
250.000 €

toate utilitatile, teren liber de constructii intravilan,

Suprafata 650 mp Intravilan Deschidere 16 ml M 12 min.
Terenuri Bucuresti, azi, 17:03
...
107.000 €

Camil Ressu intersectie Ramnicul Valcea, 2 gr sanitare, 2 balcoane, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, instalatii electrice si sanitare schimbate

Suprafata 70 mp An 1985 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 1 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 16:54
...
76.500 €

Barajul Sadului, chiar la piata Minis, bloc reabilitat, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat, calorifere si instalatii electrice si sanitare noi

Suprafata 55 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 16:48
...
82.000 €

chiar la scoala 195, decomandat, gresie, faianta, parchet, curat

Suprafata 51 mp An 1976 Decomandat Etaj 6 din 10 M 10 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 16:42
...
111.000 €

Barajul Bicaz, centrala, bloc reabilitat, 2 balcoane, 2 gr sanitare, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, geam baie

Suprafata 82 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 9 min.
Vanzari 4+ camere Bucuresti, azi, 16:39
...
89.000 €

5 minute metrou, stradal, vedere fata, bloc reabilitat, orientat catrecircular, mobilat si utilat, instalatie sanitara schimbata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, scara curata, lift,

Suprafata 67 mp An 1968 Circular Etaj 2 din 10 M 8 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 16:36
...
120.000 €

chiar pe Lunca Bradului, vav scoala 195 Hamburg, bloc reabilitat tip H, decomandat, gresie, faianta, parchet, termpane, usa metalica, geam baie, liber, toate actele

Suprafata 65 mp An 1968 Decomandat Etaj 3 din 4 M 7 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 16:36
...
76.000 €

Va prezentam un apartament de 2 camere intr-un bloc cu 2 etaje cu acoperis, construit in 2019, decomandat, centrala, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, UM, AC, usi interioare noi

Suprafata 56 mp An 2019 Decomandat Etaj 2 din 2 M 12 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 16:36
...
120.000 €

scoala 88, chiar pe intrarea Odobesti, complet renovat, mobilat si utilat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, UM, calorifere noi, AC, sapa noua, geam baie,

Suprafata 70 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 11 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 16:30
...
95.000 €

chiar pe Al. Postavarul, bloc reabilitat, decomandat, 2 balcoane, gresie, termopane, usa metalica

Suprafata 70 mp An 1968 Decomandat Etaj 1 din 4 M 10 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 16:24
...
70.000 €

chiar pe Becatei, decomadat, gresie, faianta, parchet, termopane, partial mobilat, liber

Suprafata 53 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 10 M 7 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 16:24
...
121.000 €

chiar pe Cosla, bloc 4 etaje, reabilitat, decomandat, 2 gr sanitare, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, zona linistita cu multa verdeata , teava de gaz pe scara,

Suprafata 82 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Vanzari 4+ camere Bucuresti, azi, 16:21
...
50.000 €

10 minute parc IOR si mall Park Lake, decomandata, termopane, geam baie, libera, toate actele

Suprafata 34 mp An 1976 Decomandat Etaj 9 din 10 M 6 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, azi, 16:21
...
80.000 €

bloc mixt, reabilitat, decomandata, etajul 1 din 4, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon mare, scara curata, libera,

Suprafata 40 mp An 1993 Decomandat Etaj 1 din 4 M 10 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, azi, 16:18
...
260.000 €

suprafata 619 mp, regim de inaltime P+4, POT 50%, 2 cai de acces, liber de constructii,

Suprafata 619 mp Intravilan Deschidere 10 ml M 16 min.
Terenuri Bucuresti, azi, 16:09
...
112.000 €

2 minute metrou si parc IOR, bloc 4 etaje, reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, bucatarie mobilata,

Suprafata 67 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 3 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 16:03
...
68.500 €

pe Burdujeni, circular, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, toate actele

Suprafata 51 mp An 1970 Circular Etaj 8 din 10 M 3 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 16:00
...
38.000 €

bloc reabilitat,2 min STB,5 minute parc IOR,gresie,faianta,parchet,termpane,usa metalica.

Suprafata 31 mp An 1970 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 15 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, azi, 15:57
...
84.000 €

5 minute metrou,bloc reabilitat,renovat,termopane,gresie,faianta,parchet,termopane,usa metalica.

Suprafata 53 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 1 din 8 M 3 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 15:55
...
74.000 €

in cartierul Metropolitan Residence, Strada Drumul Fermei 112, bloc 2012, decomandat balcon tip terasa, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, mobilat si utilat, acte

Suprafata 67 mp An 2012 Decomandat Etaj 3 din 4 M 12 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 15:42
...
103.500 €

Ramnicul Valcea intersectie cu Baia Mare, bloc reabilitat, 2 gr. sanitare, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii sanitare schimbate, calorifere noi, partial mobilat,

Suprafata 72 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 14 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 15:42
...
85.000 €

proprietar Str. Drumul Binelui. Apartament de 3 camere cu 2 grupuri sanitare finisat la cheie. Centrala termica, terasa, loc parcare. Bloc construit din beton si caramida poroterm. Lidl la 3 minute

Suprafata 65 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 15:33
...
90.000 €

chiar pe Sechelarie Visarion, bloc situat in planul 2, reabilitat, scara f curata, gresie, faianta, termopane, usa metalica, balcon mare, usor negociabil

Suprafata 68 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 5 din 8 M 9 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 15:33
...
190.000 €

strada Baratiei, 2 apartamente situate la etajul 1 si mansarda, suprafata totala 210 mp, 4 camere, 3 bai, diverse dependinte, necesita imbunatatiri, liber, toate actele

Suprafata 210 mp An 1940 Decomandat Etaj 1 din 2 M 4 min.
Vanzari 4+ camere Bucuresti, azi, 15:30
...
81.000 €

pe strada Rotunda, Casa Dante, bloc reabilitat, decomandat, 53 mp, termopane, usa metalica, fara imbunatatiri, liber,

Suprafata 53 mp An 1968 Decomandat Etaj 1 din 10 M 8 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 15:27
...
89.000 €

chiar pe Siriului, scoala 116, bloc reabilitat, centrala, loc parcare, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane usa metalica, balcon mare inchis, aer conditionat, lift, acte

An 2008 Decomandat Etaj 2 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 15:24
...
43.000 €

chiar pe strada Huedin, decomandat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, AC, balcon, boxa in subsolul blocului

Suprafata 43 mp An 1970 Decomandat Etaj 6 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 15:24
...
72.000 €

stradal, vedere spate, bloc reabilitat, termopane, parchet, 2 gr sanitare, 2 lifturi, fara imbunatatiri, 72.000 euro este ultimul pret de vanzare, liber

Suprafata 70 mp An 1971 Decomandat Etaj 12 din 13 M 1 min.
Vanzari 4+ camere Bucuresti, azi, 15:21
...
68.000 €

chiar la Auchan, 10 minute metrou, stradal, vedere fata, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, toate actele

Suprafata 51 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 11 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 15:18
...
82.000 €

bloc reabilitat, terasa fara probleme, renovat recent, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, mobilat si partial utilat, liber

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 4 M 4 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 15:18