CC Tax Advisory - Servicii avansate de contabilitate

Evidenta contabila

Oferim servicii de contabilitate si de expertiza contabila, pornind de la principiul ca+A3:Q23 pentru client cel mai important este sa poata sa se concentreze asupra conducerii si dezvoltarii afacerii, sa faca ceea ce el se pricepe mai bine sa faca. De aceea este important sa aiba alaturi un partener pe care se poate baza ca il va ajuta in problemele de contabilitate si de expertiza contabila.

Contabilitate financiara;

Contabilitate de gestiune;

Analiza financiar – contabila Revizii contabile;

Contabilitate manageriala;

Consolidare;

Expertiza contabila judiciara; Expertizele contabile judiciare sunt mijloace de proba utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor în fazele de instrumentare si de judecata ale unor cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal,

Contabilitate de insolventa/reorganizare.

Principiile Contabilitatii

*contabilizarea cronologica si sistematica a tuturor operatiunilor patrimoniale;

* contabilizarea salariilor;

* intocmirea balantei lunare de verificare;

* intocmirea situatiilor financiare anuale si depunerea acestora la organele abilitate;

* intocmirea Registrului jurnal si completarea Registrului inventar pe baza datelor furnizate de client in urma inventarierii patrimoniului;

* intocmirea declaratiilor privind obligatiile fiscale la bugetul statului;

* furnizarea de informatii pentru analiza economico-financiara a activitatii, personalizate pe necesitatile clientului;

* intocmirea statului de plata a salariilor;

* intocmirea documentelor privind incadrarea personalului, incetarea contractelor de munca, modificari ale contractelor, depunerea on-line a registrului de evidenta contabila a salariatilor REVISAL, intocmirea si depunerea declaratiei 112 (semnatura digitala);

* consultanta financiar-contabila;

* analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului;

* analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit;

* analiza datoriilor si creantelor;

* analiza capitalurilor si a imobilizarilor;

* determinarea situatilor financiare si de gestiune prin rapoarte procesuale;

* consultanta privind legislatia financiar-contabila;

Galerie foto
  • ...