CC Tax Advisory - Servicii avansate de contabilitate

Resurse umane si salarizare

Serviciile noaste includ:

•     Auditul dosarelor de personal.
•     Gestionarea dosarelor de personal :
•         Intocmire contracte de munca;
•         Intocmire acte aditionale ;
•         Intocmire decizii incetare;
•     Elaborarea si intocmirea fiselor de post;
•     Intocmirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale;
•     Actualizarea periodica a dosarelor de personal, conform prevederilor legale: actualizarea informatiilor privind Casa de asigurari sociale de sanatate, persoane aflate in intretinere, persoane coasigurate, realizarea altor venituri etc.;
•     Calculul corect, si eliberarea adeverintelor de vechime;
•      Intocmire documentatie obtinere indemnizatie crestere si ingrijire copil;
•      Intocmire documentatie concedieri individuale si concedieri colective;
•      Intocmire,administrare si completarea registrului de evidenta al salariatilor(REVISAL);
•      Gestionarea relatiilor cu ITM / Casa de Sanatate / Casa de Pensii;
•      Generarea de rapoarte privind structura personalului: turnover angajati, functii, membri de familie etc.;
•      Simulari globale ale costurilor salariale;
•      Actualizarea retroactiva si corecterea greselilor înregistrate în Registrul de evidenta a salariatilor.

Serviciile noastre de calcul salarii(payroll) includ:

•       Preluarea si analizarea procesului intern de salarizare.
•       Prelucrare documentatie primita de la societate( pontaj, liste prime, certificate medicale,cereri de concediu odihna,fara plata, etc).
•       Intocmirea listelor de avans.
•       Intocmirea statelor de salarii.
•       Intocmirea borderoului cu tichetele de masa care sunt distibuite salariatilor.
•       Intocmirea fisierelor de incarcare plati bancare.
•       Intocmirea adeverintelor pentru banci;
•       Intocmirea adeverintelor de sanatate;
•       Intocmirea adeverintelor de venit(tip fisa fiscala);
•       Intocmirea si depunerea Declaratiei 112;
•       Intocmirea si depunerea Declaratiei 205 privind veniturile anuale realizate de salariati;
•       Intocmirea,si depunerea de adrese pentru recuperare sume Casa de Asigurari Sociale de Sanatate / Casa de Pensii;
•       Urmarirea recuperarii sumelor de la Casa de Asigurari Sociale de Sanatate;
•       Intocmirea fluturasilor de salariali si transmiterea lor;
•       Generarea rapoartelor salariale detaliate pe centre de cost, departamente, etc;
•       Calculul si gestionarea datelor necesare platii taxelor si contributiilor catre autoritati.

Galerie foto
  • ...