Work Protection Business - Consultanta, servicii protectia muncii Bucuresti

Evaluare riscuri de acccidente si imbolnaviri profesionale

SC Work Protection Business, va ofera servicii de evaluare riscuri de acccidente si imbolnaviri profesionale in conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile Legii  nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca fiecare societate care are angajati are obligatia conform art. 12 alin 1 lit. a) “sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca inclusiv pentru acele grupuri pasibile la riscuri specifice”. Nerespectarea acestei prevederi: “Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 la 8.000 lei ”, conform Cap.IX art.39 alin (4) din legea 319/2006

Serviciile de evaluare riscuri de accidente si imbolnaviri profesionale presupun identificarea tuturor factorilor de risc, cuantificarea dimensiunilor lor in baza analizei dintre parametrii de gravitate si de frecventa a consecintelor maxime posibile asupra organismului uman. Rezultatul este analizat pe niveluri de risc partiale pentru fiecare factor de risc identificat si la final se determina nivelul de risc global al societatii evaluate.

Etapele Evaluarii riscurilor:

1. Colectarea informatiilor

2. Identificarea tuturor factorilor de risc

3. Evaluarea riscurilor generate de factorii identificati. Estimarea probabilitatii si gravitatii consecintelor si decizia incadrarii riscului ca fiind admisibil

4. Planificarea actiunilor de elimiare sau reducere a riscului

5. Elaborarea documentatiei de evaluare riscuri.

Galerie foto
  • ...