Work Protection Business - Consultanta, servicii protectia muncii Bucuresti

Coordonare santier

COORDONARE SANTIER – reprezinta aplicarea principiilor generale de prevenire si protectie ( protectia muncii) si de asigurarea securitatii lucratorilor in perimetrul unui santier de constructii.

SC Work Protection Business va ofera servicii de coordonare santier in conformitate cu prevederile HG 300/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pe santierele temporare si mobile. HG 300/2006 stipuleaza ca obligativitate desemnarea unui coordonator de securitate  si elaborarea planului de securitate si sanatate.

Oferta de servicii de Coordonare Santier pe durata realizarii lucrarii, in conformitate cu HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile:

a) sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;
b) sa coordoneze punerea în aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este cazul, lucratorii independenti respecta principiile prevazute la art. 56 din HG 300/2006, într-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de securitate si sanatate prevazut la art. 54 lit. b) din HG 300/2006;
c) sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate prevazut la art. 54 lit. b) din HG 300/2006 si ale dosarului de interventii ulterioare prevazut la art. 54 lit. c) din HG 300/2006, în functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;
d) sa organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti;
e) sa deschida un registru de coordonare si sa-l completeze fiind obligat sa-l prezinte la cerere Beneficiarului, managerului de proiect, inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari.
f) sa pastreze registrul de coordonare timp de 5 ani de la receptia finala a lucrarilor
g) sa intocmeasca planul de securitate si sanatate, in colaborare cu managerul/proiectantul lucrarii
h) sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;
i) sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;
j) sa stabileasca, în colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile santierului;
k) sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;
l) sa stabileasca, împreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;
m) sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate;
n) sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora.
o) sa intocmeasca si sa completeze dosarul de interventii ulterioare si sa efectueze eventuale modificari cerute de Beneficiar
p) sa transmita beneficiarului, pe baza de proces-verbal, dosarul de interventii ulterioare dupa receptia finala a lucrarii
r) sa tina evidenta tuturor evenimentelor, incidentelor periculoase, accidentelor de munca si a accidentelor usoare si sa propuna masurile de prevenire corespunatoare ;
s) sa informeze Beneficiarul in timp util, sa propuna si sa ia masuri pentru respectarea reglementarilor legislative in domeniul sanatatii si securitatii in munca.

Tariful pentru serviciul de Coordonare Santier se stabileste in functie de :

– marimea santierului ( nr de lucratori, utilaje, complexitate lucrari,etc.)

– perioada de executie a lucrarilor ( durata santierului)

-calitatea de : beneficiar, antreprenor, subantreprenor.

Galerie foto
  • ...