AIS Intelligent Accounting & Consulting - Firma de contabilitate Bucuresti

Audit financiar

Oferim încredere publicului ca informatiile prezentate în situatiile financiare corespund realitatii entitatii raportoare, ca reflecta imaginea corecta si fidela cu privire la pozitia financiara a companiei, la performanta sa financiara si fluxurile sale de trezorerie. Prin serviciile pe care le oferim urmarim sa obtinem o întelegere completa a afacerii, a riscurilor cu care se confrunta clientul, oferind în final informatii care sa ajute în gestionarea eficienta a afacerii.

  • Auditul situatiilor financiare anuale ale societatilor care au optat sau sunt obligate prin lege pentru auditarea acestora;
  • Misiuni de revizuire a situatiilor financiare.
Galerie foto
  • ...