AIS Intelligent Accounting & Consulting - Firma de contabilitate Bucuresti

Audit financiar

...
Audit financiar

Oferim încredere publicului ca informatiile prezentate în situatiile financiare corespund realitatii entitatii raportoare, ca reflecta imaginea corecta si fidela cu privire la pozitia financiara a companiei, la performanta sa financiara si fluxurile sale de trezorerie. Prin serviciile pe care le oferim urmarim sa obtinem o întelegere completa a afacerii, a riscurilor cu care se confrunta clientul, oferind în final informatii care sa ajute în gestionarea eficienta a afacerii.

  • Auditul situatiilor financiare anuale ale societatilor care au optat sau sunt obligate prin lege pentru auditarea acestora;
  • Misiuni de revizuire a situatiilor financiare.