Marieta Avram - Birou de avocatura Bucuresti

Imobiliar si carte funciara

Proprietatea, garantiile si publicitatea imobiliara sunt indispensabile vietii economice si bunastarii individuale, constituind o arie de specializare constanta în activitatea noastra. Echipa beneficiaza de o experienta teoretica si practica deosebita. D-na av. Marieta Avram a participat la proiectul Bancii Mondiale pentru elaborarea unei noi reglementari privind sistemul integrat de cadrastru si de carte funciara, ceea ce a permis o cunoastere din perspectiva critica si pragmatica a dificultatilor existente în materia înregistrarii sistematice si sporadice a proprietatii si a posesiei în România. Experienta noastra priveste atât problematica referitoare la procedurile de înregistrare sistematica a imobilelor în cartea funciara, cât si chestiunile controversate privind înregistrarea sporadica a proprietatilor complexe (ansambluri comerciale), precum si a garantiilor imobiliare. Asiguram, totdodata, consultanta si reprezentare în materia dreptului imobiliar, în chestiunile privind regimul juridic al terenurilor si al investitiilor imobiliare, inclusiv regimul autorizarii constructiilor, intabularea drepturilor reale în cartea funciara si exercitarea cailor de atac împotriva încheierilor având ca obiect înscrierile în cartea funciara, constituirea si înscrierea garantiilor reale imobiliare în cartea funciara.

Galerie foto
  • ...