Marieta Avram - Birou de avocatura Bucuresti

Contencios administrativ si fiscal

Contencios administrativ si fiscal. Achizitii publice

Interferenta particularilor cu autoritatile publice constituie adeseori sursa unor litigii specifice cu autoritatile administratiei publice locale si centrale, fie ca este vorba de acte unilaterale de putere, fie de contracte. Asiguram asistenta juridica si consultanta în litigiile având ca obiect anularea unor acte administrative nelegale, precum si acordarea de despagubiri. În domeniul fiscal, asiguram reprezentarea în vederea anularii unor decizii de impunere si a contestarii actelor de executare silita efectuate de organele fiscale. Totodata, asiguram asistenta juridica si reprezentare în cadrul procedurilor legale de achizitii publice, contestatii si cai de atac, precum si cu privire la încheierea si executarea contractelor, inclusiv raspunderea contractuala pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligatiilor.

Galerie foto
  • ...