Mid Consulting - Servicii audit financiar Bucuresti

Servicii Audit

Domeniile de audit in care activeaza societatea sunt:

 Audit al situatiilor financiare

 Consolidarea conturilor

 Auditul conturilor consolidate

 Auditul operatiunilor financiare (fuziuni, tranzactii, grant-uri)

 Auditul entitatilor aflate sub incidenta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Societatea respecta Standardele Internationale de Audit, Standardele Internationale de Contabilitate si Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Galerie foto
  • ...