Noblesse Medical Clinique - Centru medical Bucuresti

Medicina muncii

Medicina muncii este specialitatea medicala care se ocupa cu preventia, diagnosticarea si managementul bolilor profesionale, a accidentelor de munca, precum si cu asigurarea sanatatii in vederea cresterii productivitatii la locul de munca.
Serviciul de Medicina Muncii , in conformitate cu: Legea nr. 319/2006, Normele Metodologice de Aplicare Publicate in Monitorul Oficial nr. 882/30.10.2006 si Hotararea de Guvern nr. 355 din 17 mai 2007 privind examinarile medicale pentru fiecare categorie profesionala in parte, asigura:

monitorizarea starii de sanatate a angajatilor prin:
  examen medical la angajare – structurat conform profesiei si a fisei de expunere la riscuri; stabileste aptitudinea in munca;
  control medical periodic – reevaluare starii de sanatate;
  examen medical la reluarea activitatii – pentru persoane care au intrerupt serviciul mai multe de 30 de zile din motive medicale;
  examen medical de adaptare – stabileste aptitudinea in munca a persoanelor angajate in locuri cu risc profesional dovedit sau potential;
reabilitarea profesionala si reorientarea profesionala in caz de accident de munca;
colaborarea permanenta cu medicul de familie al personalului angajat, informarea asupra starii de sanatate;
monitorizarea afectiunilor angajatilor prin luarea in evidenta a certificatelor de concediu medical si urmariea evolutiei a bolii;
la finalizarea examinarilor de medicina muncii, angajatul si angajatorul vor primii rezultatul evaluarii prin intermediul fisei medicale in care se mentioneaza aptitudinea pentru ocuparea locului de munca conform profesiei si functiei;
comunicarea riscului profesional catre toti factorii implicati in procesul muncii;
consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psiho- fiziologice ale angajatului;
consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de sanatate si securitate la locul de munca;

Avantajul serviciilor de medicina muncii:
reducerea numarului de zile absente de la serviciu;
cresterea eficientei activitatii desfasurate de client;
verificarea si avizarea concediilor medicale;
Examinarile pentru medicina muncii se pot desfasura la sediul angajatorului daca societatea amenajeaza un spatiu corespunzator din punct de vedere igenico-sanitar pentru efectuarea examinarilor medicale.

Galerie foto
  • ...