Pec Contexpert Company - Firma contabilitate Bucuresti

Evidenta contabila

Evidenta cheltuielilor lunare ale societatii;

Evidenta facturilor emise (a veniturilor societatii);

Întocmirea urmatoarelor registre:

 • Registrul de intrari TVA
 • Registrul de vânzari TVA
 • Registrul de casa
 • Registrul jurnal
 • Registrul inventar

Tinerea evidentei clientilor si a furnizorilor;

Evidenta gestiunii de marfuri, materii prime si materiale;

Întocmirea situatiei privind stocurile la orice data dorita;

Tinerea evidentei mijloacelor fixe si a amortizarilor acestora;

Întocmirea situatiei privind mijloacele fixe si amortizarea acestora la orice data dorita;

Întocmirea Listelor de inventariere privind stocurile la sfârsitul exercitiului financiar si la orice data dorita;

Evidenta disponibilitatilor în conturile curente la banci;

Evidenta Avansurilor spre decontare;

Evidenta Compensarilor efectuate între societati;

Întocmirea Balantei de verificare lunare;

Întocmirea fiselor de cont;

 

Întocmirea si depunerea la Administratia Financiara a Situatiei Impozitului pe Venit, Decontului de TVA, Datorii la Bugetul Statului, Casa Asigurarilor Sociale, Sanatate, Somaj etc;

Întocmirea si depunerea la Administratia Financiara si la Registrul Comertului a Situatiilor financiare anuale si Situatia Patrimoniului;

Întocmirea de situatii necesare Managerului societatii, cum ar fi:

 • Situatie privind clienti restanti de încasat la orice data dorita;
 • Situatie privind furnizori restanti de platit la orice data dorita;
 • Situatie pentru un client sau un furnizor dorit la orice data si pentru orice perioada cuprinzând toate facturile si încasarile/platile efectuate;
 • Situatie pentru orice cont pentru orice perioada sau la orice data dorita;
 • Situatie privind Avansurilor de trezorerie pentru orice perioada  dorita.
Galerie foto
 • ...
Categorii
Date de contact
0724509178; 0212558333
Str. Cluceru Udricani, nr. 20, et. 3, bir. 8, int. 8#, Sector 3
Distribuie