Pec Contexpert Company - Firma contabilitate Bucuresti

Resurse umane

Profesional Expert Consulting va solicita Beneficiarului si salariatului actele si documentele necesare pentru toate operatiunile cerute de institutiile statului în procesul de angajare;

Profesional Expert Consulting va administra actele si documentele angajatilor pe toata durata contractului de prestari servicii, conform normelor impuse de legislatia în vigoare;

Înregistrarea tuturor operatiunilor în carnetele de munca precum si în Registrul de evidenta a salariatilor (obligatoriu începând cu 01.03.2004): încasari în câmpul muncii, acte aditionale, decizii de închidere a contractelor individuale de munca;

Redactarea tuturor documentelor necesare la dosarul de angajare: fise de post, cereri de angajare, contractul individual de munca;

Întocmirea lunara a statelor de plata precum si a centralizatorului de stalarii necesar introducerii notelor contabile în evidentele societatii;

Calcularea concediilor medicale, concedii de odihna, prime, sporuri, retineri precum si alte drepturi si obligatii salariale;

Calcularea impozitelor si a contributiilor aferente salariatilor precum si cele datoare de angajator;

Întocmirea fluturasilor de salarii pentru salariatii societatii precum si a listei de transfer de bani în contul de carduri al salariatilor;

 

Întocmirea ordinelor de plata privind obligatiile de plata privind contributiile la bugetul de stat consolidat;

Întocmirea declaratiilor referitoare la Casa de asigurari sociale (C.A.S.), Casa asigurarilor sociale de sanatate (C.A.S.S.) si Agentia teritoriala de somaj precum si depunerea lor;

Întocmirea fiselor fiscale pentru fiecare salariat în parte si la nivel de societate si depunerea lor la Administratia Finantelor Publice;

Întocmirea de adeverinte salariale necesare angajatilor referitoare la salariu precum si la plata impozitelor aferente salariilor.

Galerie foto
  • ...
Categorii
Date de contact
0724509178; 0212558333
Str. Cluceru Udricani, nr. 20, et. 3, bir. 8, int. 8#, Sector 3
Distribuie