Asociatie-infiintare.ro - Consultanta comerciala Bucuresti

Servicii Infiintare fundatie

In conformitate cu Ordonanta nr. 26 din 2000, fundatia este o organizatie neguvernamentala ce se constituie de catre una sau mai multe persoane, ce aloca un patrimoniu in vederea realizarii unui scop general sau, dupa caz, al unor colectivitati. Pentru infiintare fundatie sunt necesare 100 salarii minime pe economie.

Actul Constitutiv si Statutul Fundatiei se autentifica de notarul public.

Rezevarea Denumirii ONG-ului

Prima etapa pentru a înfiinţa Fundaţie este dobândirea dovezii Disponibilităţi de Denumire.

Aceasta se obţine prin depunerea unei cererii la Registratura Generală a Ministerului Justiţie-Serviciul de Relatii cu Publicul si Evidenta ONG, strada Apolodor nr. 17, sector 5. Ministerul va elibera dovada rezervarii de denumire în 5 zile lucratoare de la inregistrarea cererii. Dovada Disponibilitaii de Denumire este valabilă 6 luni. Taxa pentru obţinerea rezervarii de denumire este de 36 de lei, iar pentru prelungirea acesteia, taxa este de 18 lei. Taxele se achita la Trezorerie.

 

Stabilirea Sediului Social al Fundatiei

Dovada dreptului de folosinta pentru spatiul unde urmeza sa se stabileasca sediul social al Fundatiei se face in baza unui contract de comodat, dupa caz contract de inchiriere. Daca sediul este situat intr-un condomeniu (bloc de locuinte), suplimentar, sunt necesare: acordul asociatiei de proprietari precum si avizul vecinilor direct afectati.

 

Obţinerea Cazierului Fiscal de către membrii fondatori

Cazierul fiscal trebuie obtinut de fiecare dintre membrii fondatori care doresc sa faca parte din Fundatie.

Ca procedura de obtinere a acestuia este urmatoarea: se depune o cerere tip care se obtine de la ANAF, se va plati o taxa de 20 lei la Trezoreria unde isi are domiciliul, iar emitera acestuia se face de catre ANAF in 30 de minute.

Cererea se depune personal sau prin imputernicit, iar cazierul fiscal are o valabilitate de 30 de zile.

Obligativitatea prezentarii cazierului fiscal de catre membrii fondatori este prevazut de OG 75/2001.

 

Dosarul care se va depune la Judecatorie va contine urmatoarele documente:

a) Cerere de inscriere in vederea dobandirii personalitatii juridice( o cerere-tip ANEXA 5);

b) Act constitutiv(3 exemplare-originale), Statut(3 exemplare-originale);

c) Actele doveditoare ale sediului(contractul de comodat/contractul de inchiriere);

d) Dovada patrimoniului iniţial(foaia de varsamant emisa de catre banca);

e) Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor in cazul in care sediul Fundatiei va fi stabilit intr-un condomeniu(bloc de locuinte);

f) Dovada Disponibilităţii Denumirii eliberate de Ministerul Justiţiei;

g) Cazierele fiscale ale membrilor-in original;

h) Copie CI membrii fondatori;

i) Taxa judiciara de timbru in cuantum de 100 lei;

k) CD/DVD cu documentele constitutive ale Fundatiei in format Word si PDF.

Termenul de finalizare al unei fundatii este de aproximativ 45 zile.

Cabinetul de avocat ofera urmatoarele servicii pentru infiintare fundatie

– completarea cererii de inregistrare

– obtinerea dovezii privind disponibilitatea si a rezervarii denumirii

– conceperea, redactarea si atestarea actului constitutiv

– conceperea, redactarea si atestarea statutului

– conceperea si redactarea contractului de comodat/ contractului de inchiriere

– achitarea taxelor judiciare de timbru

– constituirea, depunerea dosarului, reprezentarea si ridicarea actelor de la judecatorie.

COSTURI Infiintare fundatie

Patrimoniu: 100 salarii minime pe economie

Taxe:

100 lei taxa judiciara de timbru

36 lei taxa rezervare de denumire

20 lei legalizari

Onorariu: 2.000 lei

Galerie foto
  • ...