Pinamix Solutions - Infiintari si modificari SRL, SRL-D, PFA, II, IF

I.I. (Intreprindere individuala)

Cele mai simple forme de organizare sunt cele de persoane: persoana fizica autorizata (PFA) , intreprinderea individual? (II) sau intreprinderea familiala (IF).

Actul normativ care reglementeaza aceste tipuri de societati este Ordonanta de urgenta nr. 44/2008.

 

Pot desfasura activitati economice persoanele fizice care:

– au implinit varsta de 18 ani

– nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal

– declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii


– detin calificare/au experienta in domeniul in care doresc sa infiinteze I.I.-ul

 

Documente necesare pentru infiintare:

– Copie carte identitate persoana fizica

– Copie dupa actul de proprietate al imobilului unde vei stabili sediul profesional + copii dupa cartile de identitate ale proprietarilor imobilului

– Fotocopii de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale

– Fotocopii de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul

 

Noi vom intocmi tot dosarul necesar infiintarii I.I.-ului.


Durata 3-7 zile lucratoare

Galerie foto
  • ...