Pinamix Solutions - Infiintari si modificari SRL, SRL-D, PFA, II, IF

Infiintari

...
SRL

Cea mai folosita forma de organizare este SRL.

SRL se poate constitui prin asocierea a doi sau mai multi asociati pentru a desfasura o activitate comerciala sau prin aportul unui singur asociat, care este detinatorul tuturor partilor sociale.
Actul normativ care reglementeaza acest tip de societate este Legea 31/1990 privind societatile comerciale.

 

Documente necesare:

– Copii dupa cartile de identitate ale asociatilor ai administratorilor societatii

– Copie dupa actul de proprietate al imobilului unde veti stabili sediul social + copii dupa cartile de identitate ale proprietarilor imobilului

– 3 variante de denumire pentru societate

 

Durata 3-7 zile lucratoare

...
SRL-D

SRL-D poate fi infiintat de unul sau mai multi intreprinzatori si trebuiesc indeplinite cumulativ, urmatoarele conditii:

– Asociatii sunt majori

– Asociatii nu au mai fost actionari in cadrul altor firme din spatiul economic european (daca au avut un PFA sau un II, isi pot infiinta SRL-D)

– Poate sa aiba pana la 5 asociati, insa toti trebuie sa respecte cele doua conditii de mai sus

– Se pot alege maximum 5 grupe CAEN pentru obiectul de activitate, fiind excluse o serie de coduri CAEN specifice, ce pot fi regasite in Normele de aplicare

 

SRL-D este reglementata prin Ordonanta de Urgenta 6/2011 si a fost realizata in vederea stimularii infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti.

 

Documente necesare:

– Copii dupa cartile de identitate ale asociatilor si administratorilor societatii

– Copie dupa actul de proprietate al imobilului unde veti stabili sediul social + copii dupa cartile de identitate ale proprietarilor imobilului

– 3 variante de denumire pentru societate

 

Durata 3-7 zile lucratoare

...
I.F. (Intreprindere familiala)

Cele mai simple forme de organizare sunt cele de persoane: persoana fizica autorizata (PFA) , intreprinderea individual? (II) sau intreprinderea familial? (IF).

Actul normativ care reglementeaz? aceste tipuri de societati este Ordonanta de urgenta nr. 44/2008.

 

Pot desfasura activitati economice persoanele fizice care:

– au implinit varsta de 18 ani

– nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal

– declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii

– detin calificare/au experienta in domeniul in care doresc sa infiinteze I.I.-ul

 

Documente necesare pentru infiintare:

– Copie carti identitate persoane fizice membri I.F.

– Copie dupa actul de proprietate al imobilului unde veti stabili sediul profesional + copii dupa cartile de identitate ale proprietarilor imobilului

– Fotocopii de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale – pentru titularul I.F.

– Fotocopii de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul – pentru titularul I.F.

 

Noi vom intocmi tot dosarul necesar infiintarii I.F.-ului.


Durata 3-7 zile lucratoare

...
I.I. (Intreprindere individuala)

Cele mai simple forme de organizare sunt cele de persoane: persoana fizica autorizata (PFA) , intreprinderea individual? (II) sau intreprinderea familiala (IF).

Actul normativ care reglementeaza aceste tipuri de societati este Ordonanta de urgenta nr. 44/2008.

 

Pot desfasura activitati economice persoanele fizice care:

– au implinit varsta de 18 ani

– nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal

– declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii


– detin calificare/au experienta in domeniul in care doresc sa infiinteze I.I.-ul

 

Documente necesare pentru infiintare:

– Copie carte identitate persoana fizica

– Copie dupa actul de proprietate al imobilului unde vei stabili sediul profesional + copii dupa cartile de identitate ale proprietarilor imobilului

– Fotocopii de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale

– Fotocopii de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul

 

Noi vom intocmi tot dosarul necesar infiintarii I.I.-ului.


Durata 3-7 zile lucratoare

...
P.F.A. (persoana fizica autorizata)

Cele mai simple forme de organizare sunt cele de persoane: persoana fizica autorizata (PFA) , intreprinderea individuala (II) sau intreprinderea familiala (IF).

Actul normativ care reglementeaza aceste tipuri de societati este Ordonanta de urgenta nr. 44/2008.

 

Pot desfasura activitati economice persoanele fizice care:

– au implinit varsta de 18 ani

– nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal

– declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii

– detin calificare/au experienta in domeniul in care doresc sa infiinteze PFA-ul

 

Documente necesare pentru infiintare:

– Copie carte identitate persoana fizica

– Copie dupa actul de proprietate al imobilului unde veti stabili sediul profesional + copii dupa cartile de identitate ale proprietarilor imobilului

– Fotocopii de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale

– Fotocopii de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul

 

Noi vom intocmi tot dosarul necesar infiint?rii PFA-ului.


Durata 3-7 zile lucr?toare