Pinamix Solutions - Infiintari si modificari SRL, SRL-D, PFA, II, IF

Radieri

...
Dizolvare / Lichidare / Radiere SRL / SRL-D

Pentru radierea societatii, aceasta nu trebuie sa aiba active (bunuri), datorii la furnizori sau Statul Roman si sa aiba toate declaratiile si bilanturile depuse la zi.

Aceasta operatiune se realizeaza in doua etape.


Prima etapa presupune inregistrarea la Registrul Comertului a cererii de dizolvare si lichidare a societatii. La 10-14 zile de la depunerea dosarului, Oficiul Registrului Comertului va publica in Monitorul Oficial intentia de inchidere a firmei. In termen de 30 de zile de la publicare, orice persoana interesata, Administratia Financiara, Primarii, etc. se pot opune inchiderii firmei daca aceasta are datorii.


Daca in acest termen nu apare nicio contestatie, se va trece la a doua etapa si anume intocmirea celui de-al doilea dosar, radierea societatii.

 

Documente necesare privind intocmirea celor doua dosare:

– Certificatul de inregistrare (original)

– Certificatele constatatoare (originale)

– Carti de identitate asociati (copie)

 

Ce o sa facem noi:

– vom intocmi Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor sau Decizia Asociatului Unic

– vom intocmi documentele pentru publicarea in Monitorul Oficial

– vom completa formularele tipizate de inregistrare la Registrul Comertului

– depunem actele la Registrul Comertului

 

Durata aproximativa 45 zile lucratoare.

...
Radiere PFA / II / IF

Documente necesare:

– Copii CI titulari PFA / II / IF

– CUI Original

 

Ce o sa facem noi:

– vom intocmi toate documentele necesare la Registrul Comertului

– vom transmite dosarul la Registrul Comertului

 

Durata 3-7 zile lucratoare