Rombac Audit si Consultanta Bucuresti

Cenzorat

Cenzoratul reprezinta acea functie într-o companie care are rolul de a asigura, în mod continuu, proprietarii, fie ei actionari sau asociati, de buna gestiune a companiei de catre actuala administrare, prin reducerea riscului de erori, frauda, sau interese personale.

Legea, reglementarile si Codul Etic al CECCAR impun cenzorului (expert contabil) sa manifeste nu numai o atitudine de independenta a rationamentului profesional (în spirit), dar si o independenta comportamentala (în aparenta) care sa îi permita efectuarea misiunii sale cu integritate si obiectivitate. El trebuie sa fie liber de orice legatura reala care ar putea fi interpretata ca o constrângere a integritatii si obiectivitatii sale. Trebuie, de asemenea, sa se asigure ca si colaboratorii sai respecta regulile de independenta.

Cenzorat la societatile comerciale

Cenzorii reprezinta organismul de supraveghere a gestiunii patrimoniului societatii desemnati si subordonati în exclusivitate Adunarii Generale a Actionarilor/Asociatilor, verifica modul de gestionare a patrimoniului societatii si eventual de a informa Adunarea Generala a Actionarilor asupra operatiunilor patrimoniale, economice îndeplinite de catre administratori. Cenzorii nu sunt în nici un fel subordonati administratorilor si nu verifica doar operatiunile financiar-contabile, ci întreg patrimoniul companiei.

Galerie foto
  • ...
Categorii
Date de contact
0766440301; 0213131793
Str. Vasile Parvan, Nr 2-4, Sc. A, Ap. 3, sector 1
Distribuie