Rombac Audit si Consultanta Bucuresti

Contabilitate

...
Evidenta contabila si raportare financiara

Serviciile de evidenta contabila sunt obligatorii pentru orice companie, dar modul în care acestea sunt abordate îi diferentiaza pe cei care le presteaza. Evident ca asiguram cele mai bune practici contabile, fiind permanent în cadrul legal. Dar venim cu ceva în plus. Ne preocupa identificarea oportunitatilor, a solutiilor prin care putem optimiza si eficientiza aspectul fiscal si contabil, spre avantajul clientilor nostri.

Astfel, prin serviciul de evidenta contabila, vor intra în sarcina noastra: 

 • Contabilizarea activitatii pe baza documentelor primite
 • Întocmirea balantelor de verificare si a bilantului contabil
 • Întocmirea si depunerea declaratiilor cu caracter fiscal privind impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata, accizele precum si celelalte impozite, taxe si varsaminte la bugetul de stat
 • Întocmirea Jurnalului pentru Vânzari si a Jurnalului pentru Cumparari (în forma electronica)
 • Întocmirea registrelor societatii: Registrul Inventar, Registrul Jurnal General si Registrul Fiscal
 • Reprezentarea clientului în relatia cu Administratia Financiara si Directia Generala Antifrauda Fiscala pe durata derularii contractului, în situatia unui control inopinat
 • Monitorizarea legislatiei în domeniul financiar-contabil si fiscal, semnalând modificarile legislative care au impact în activitatea clientului si propunând solutiile potrivite pentru respectarea permanenta a reglementarilor legale.

Serviciile de raportare financiara si manageriala sunt adaptate la nevoile specifice activitatii desfasurate de dumneavoastra, astfel încât sa produca informatiile contabile si de gestiune care sunt necesare pentru un management optim al unei companii.

Experienta acumulata în cei 17 de ani de activitate, precum si echipa noastra de profesionisti ne permit sa va oferim o gama larga de servicii de contabilitate care includ:

 • Implementarea si conducerea contabilitatii în conformitate cu standardele contabile românesti;
 • Evaluarea si identificarea ajustarilor pe diverse cadre de raportare (US, IFRS etc.);
 • Pregatirea, verificarea si certificarea situatiilor financiare;
 • Întocmirea situatiilor financiare pentru operatiunile de reorganizare;
 • Servicii de consultanta contabila si revizii contabile;
 • Asistenta la implementarea unui soft de contabilitate;
 • Întocmirea raportarilor financiare în conformitate cu nevoile clientului;
 • Organizarea contabilitatii manageriale pe centre de cost;
 • Centralizarea informatiilor necesare pentru raportarile la Fondul pentru mediu;
 • Întocmirea raportarilor catre INS, etc.;

...
Cenzorat

Cenzoratul reprezinta acea functie într-o companie care are rolul de a asigura, în mod continuu, proprietarii, fie ei actionari sau asociati, de buna gestiune a companiei de catre actuala administrare, prin reducerea riscului de erori, frauda, sau interese personale.

Legea, reglementarile si Codul Etic al CECCAR impun cenzorului (expert contabil) sa manifeste nu numai o atitudine de independenta a rationamentului profesional (în spirit), dar si o independenta comportamentala (în aparenta) care sa îi permita efectuarea misiunii sale cu integritate si obiectivitate. El trebuie sa fie liber de orice legatura reala care ar putea fi interpretata ca o constrângere a integritatii si obiectivitatii sale. Trebuie, de asemenea, sa se asigure ca si colaboratorii sai respecta regulile de independenta.

Cenzorat la societatile comerciale

Cenzorii reprezinta organismul de supraveghere a gestiunii patrimoniului societatii desemnati si subordonati în exclusivitate Adunarii Generale a Actionarilor/Asociatilor, verifica modul de gestionare a patrimoniului societatii si eventual de a informa Adunarea Generala a Actionarilor asupra operatiunilor patrimoniale, economice îndeplinite de catre administratori. Cenzorii nu sunt în nici un fel subordonati administratorilor si nu verifica doar operatiunile financiar-contabile, ci întreg patrimoniul companiei.

...
Consultanta financiar-contabila

Datorita experientei, suntem pregatiti sa intampinam toate provocarile acestui domeniu si sa va oferim sprijin in vederea mentinerii conformitatii companiei cu cerintele legislatiei locale sau regionale.

Prin urmare, pe langa serviciile noastre de Evidenta contabila  si raportare financiara, va punem la dispozitie un pachet special de consultanta contabila, in vederea dezvoltarii activitatii companiei dumneavoastra.

Va oferim asistenta si consultanta profesionala pentru activitati financiar-contabile precum:

  • Dezvoltarea si implementarea procedurilor contabile
  • Revizuirea sau întocmirea Manualului de Politici si Proceduri Contabile, obligatoriu în Romania
  • Revizuire contabila si fiscala
  • Dezvoltarea si implementarea planurilor de conturi specifice, în functie de specificul companiei: centre de cost, unitati de produs, sisteme single-currency sau multi-currency
  • Evaluarea performantelor companiei în baza datelor înregistrate anterior in contabilitate (în luni sau ani financiari) prin îmbunatatirea rapoartelor de management
  • Implementarea unor monografii contabile pentru proiecte speciale cum ar fi planuri de refinantare si alte planuri necesare tinând cont de politicile companiei
 • Consultanta privind dezvoltarea si implementarea procedurilor contabile de lucru
 • Consultanta în interpretarea si întelegerea situatiilor financiare
 • Consultanta privind evaluarea indicatorilor financiari
 • Analiza datoriilor si creantelor
 • Analiza fluxurilor financiare si a cash-flow-ului
 • Analiza corectitudinii datelor introduse sau a erorilor de operare si factorii generatori

Categorii
Date de contact
0766440301; 0213131793
Str. Vasile Parvan, Nr 2-4, Sc. A, Ap. 3, sector 1
Distribuie