CC Tax Advisory - Servicii avansate de contabilitate

Audit statutar

Activitatea de audit este efectuata in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA) si/sau Standardele Romane de Audit, armonizate cu cerintele de reglementare impuse de legislatia specifica. Scopul acestei activitati este de a exprima o opinie independenta in raport cu anumite criterii de calitate.

Serviciile noaste de audit includ:

  • Audit financiar statutar;
  • Certificarea bilanturilor contabile;
  • Intocmire sau revizuire situatii financiare statutare si de grup;
  • Revizuire si angajamente de compilare a situatiilor financiare;
  • Retratarea situatiilor financiare conform IAS si IFRS;
  • Auditarea proiectelor europene ISRS 4400 ISA 800;
  • Cenzorat si audit intern; Elaborare si implementarea proceduri de audit;
  • Misiuni speciale de analiza – Due diligence reviews.

Au rolul de a oferi clientului o imagine fidela asupra unei entitati vizate a fi achizitionata. În cadrul acestei misiuni sunt evaluate riscurile contabile / fiscale asociate cu societatea tinta, desfasurarea misiunii fiind bazata pe un set de proceduri agreate în comun de consultant si client. La finalul misiunii se emite un raport detaliat asupra situatiei contabile si fiscale a societatii, cu prezentarea riscurilor identificate si cuantificarea acestora.

Galerie foto
  • ...