AIS Intelligent Accounting & Consulting - Firma de contabilitate Bucuresti

Resurse umane

...
Resurse umane

Procesul de administrare de personal si de salarizare este afectat de schimbarile legislative permanente si necesita o atentie sporita. Serviciile de salarizare pe care le oferim acopera întreg spectrul de necesitati si probleme de personal pe care un angajator le poate întâmpina. Confidentialitatea informatiilor este garantata atât pe toata perioada colaborarii, cât si dupa încetarea prestarii serviciilor solicitate.

  • Întocmirea documentelor necesare angajarii (CIM), promovarii (acte aditionale), încetarii activitatii salariatului (decizii);
  • Constituirea si administrarea dosarelor de personal;
  • Completarea la zi si transmiterea REVISAL;
  • Întocmirea statelor de salarii;
  • Evidenta concediilor de odihna, concediilor fara plata si a celor pentru evenimente deosebite;
  • Evidenta concediilor medicale;
  • Întocmirea fiselor de post;
  • Întocmirea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare;
  • Întocmirea si prezentarea diferitelor situatii solicitate de conducerea firmei;
  • Desfasurarea si solutionarea cercetarilor disciplinare prealabile.