Mgmt Audit & Bpo - Audit, contabilitate Bucuresti

Alte servicii contabile/administrative

...
Alte servicii contabile/administrative

 • Contabilitate manageriala si de gestiune;
 • Asistenta în implementarea programelor de contabilitate si gestiune;
 • Activitati administrative si organizatorice:
  • Asistenta la întocmirea deconturilor de cheltuieli si a ordinelor de deplasare precum si redactarea altor documente primare;
  •  Asistenta în completarea documentelor justificative pentru registrul de casa;
  • Activitati privind relatia cu bancile (incarcare plati, ridicare/depunere extrase de banca/ordine de plata) ;
  • Alte activitati privind contabilitatea primara;
 • Sisteme informationale de management (MIS);
 • Managementul fluxului de numerar;
 • Tranzactii legate de parti (management financiar);
 • Asistenta/consultanta in pregatire manualului de Politici Contabile;
 • Asistenta la inventarierea anuala a conturilor;
 • Externalizarea serviciilor de control intern;
 • Trezorerie si Cash management;
 • Raportari Intrastat, Fondul de Mediu, Institutul National de Statistica, BNR;
 • Optimizarea proceselor de afaceri.