VGS Accounting Audit - Servicii contabilitate Bucuresti

Audit financiar

...
Audit financiar

In ceea ce priveste activitatea propriu-zisa de audit, aceasta presupune:

  •  intocmirea de rapoarte de audit anuale (raport in forma scurta pentru Registrul Comertului si raportul in forma detaliata – scrisoare confidentiala), in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, acceptate de Camera Auditorilor Financiari din România;
  • analiza comparativa a principalilor indicatori financiari ai societatii;
  • identificarea politicilor contabile cele mai adecvate;
  • aprecierea auditului intern;