VGS Accounting Audit - Servicii contabilitate Bucuresti

Contabilitate financiara

...
Contabilitate financiara

 • Calculul, întocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe profit;
 • Calculul impozitului pe dividende, întocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;
 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;
 • Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia în termenele legale;
 • Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor în bilant;
 • Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia în vigoare;
 • Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune, catre parteneri, furnizori sau clienti externi;
 • Lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice;
 • Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
 • Informarea permanenta si în timp util a conducerii societatii privind reglementarile fiscale si financiar- contabile;
 • Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
 • Participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale;
 • Intocmirea de dosare credite, dosare leasing;
 • Obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare;
 • Efectuarea de punctaje cu administratia financiara.