VGS Accounting Audit - Servicii contabilitate Bucuresti

Contabilitate primara

...
Contabilitate primara

  • evidenta computerizata a registrului de casa
  • completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamânt
  • întocmirea deconturilor de cheltuieli
  • întocmirea facturilor care trebuie emise de catre client
  • întocmirea de dispozitii de plata/încasare catre casierie
  • contabilitatea notelor de intrare-receptie (NIR-uri)
  • întocmirea de state de plata, pontaje
  • completarea registrului de evidenta a salariatilor etc