Soreli Consulting PM - consultanta in domeniul sanatatii si securitatii in munca Bucuresti

Consultanta in domeniul sanatatii si securitatii in munca

Decizii de numire în functie a lucratorilor desemnati;
Program de instruire-testare la nivelul societatii în domeniul securitatii si sanatatii în munca;
Instructiuni proprii în domeniul securitatii si sanatatii în munca;
Instructiuni proprii pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare;
Tematici de instructaj privind activitatile desfasurate în cadrul companiei;
Întocmirea normativului intern de acordare a echipamentului individual de protectie (stabilirea tipului de echipament de protectie necesar, pe activitati, si dotarea lucratorilor cu echipament de protectie);
Întocmirea fiselor individuale de instructaj în domeniul securitatii si sanatatii în munca;
Organizarea, efectuarea si supravegherea activitatii de instructaj în domeniul securitatii si sanatatii în munca: efectueaza instructajul introductiv general, organizeaza si supravegheaza instructajul la locul de munca, instructajul periodic, respectiv instructajul la reluarea activitatii;
Semnalizarea la locul de munca a pericolelor de accidentare, a cailor de evacuare, amplasarea truselor de prim ajutor;
Evidenta accidentelor de munca, a incidentelor periculoase si a bolilor profesionale;
Organizarea comitetului de sanatate si securitate în munca;
Propuneri de masuri cu caracter tehnic, organizatoric si de alt tip, care trebuie luate pentru evitarea pericolului grav si iminent, stabilirea zonelor cu risc ridicat si specific;
Reprezentarea companiei în situatii de control din partea organelor competente ale ITM;
Consultanta privind Legea 319/2006 si normele de aplicare.

Galerie foto
  • ...
Categorii
Date de contact
0744304637
Aleea Obcina Mica, nr. 5, bl. A5, sc. B, ap. 17, sector 6
Distribuie