Soreli Consulting PM - consultanta in domeniul sanatatii si securitatii in munca Bucuresti

Coordonare SSM de Santier

Soreli Consulting PM  SRL ofera servicii de coordonare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca a santierelor.

Conform HG300 / 2006, coordonatorul are urmatoarele atributii:
Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarii:
sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;
sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este cazul, lucratorii independenti isi respecta obligatiile, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de securitate si sanatate
sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate prevazut si ale dosarului de interventii ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;
sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti;
sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;
sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;
sa stabileasca, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile santierului;
sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;
sa stabileasca, impreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;
sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, inainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate;
sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora.

Galerie foto
  • ...
Categorii
Date de contact
0744304637
Aleea Obcina Mica, nr. 5, bl. A5, sc. B, ap. 17, sector 6
Distribuie