Vanzari apartamente 3 camere cu loc parcare Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
Zona: București
Loc parcare: da
...
143.900 €

3 camere, et. 5, constructie 987, suprafata 80 mp, imbunatatiri, mobilat, utilat, cadastru, intabulare, liber

Suprafata 82 mp An 1987 Decomandat Etaj 5 din 8
Bucuresti, 25 Mar, 09:10
...
83.000 €

8/10, cf. 1, semidec. 65 mp, vedere mixta, bl 1978, fara risc seismic, structura monolit, renovat, mob. modern, utilat complet, liber, loc parcare ADP, geam la baie, orientare Sud, Vest, g, f, p, t, usa...

Suprafata 65 mp Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 23 Mar, 14:12
...
74.500 €

Valea Ialomitei,bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, geam baie, balcon mare, acte, accepta credit,

Suprafata 72 mp An 1973 Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 13:28
...
89.000 €

Cauti un apartament confortabil, bine intretinut si cu toate facilitatile de care ai nevoie? Trebuie sa vezi acest apartament cu 3 camere, situat in zona Pietei Minis, la parterul unui bloc de 4 etaje

Suprafata 62 mp An 1968 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 23:55
...
315.000 €

apartament in ansamblul rezidential Upground, apartament et. 9 spatios, decomandat, mobilat si utilat, compus din 3 camere, baie, bucatarie, balcon, zugravit recent, mobila noua, suprafata 106 mp,

Suprafata 106 mp Decomandat Etaj 9 din 16
Bucuresti, azi, 06:05
...
81.900 €

Cinema Gloria, Parc Ior, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, termopane, parchet lemn masiv, lift nou, situat la 7-8 min metrou si 2-3 min parc Ior

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 09:04
...
169.900 €

bloc P+3E, an constructie 2016, apartament 3 camere deosebit si generos, suprafata utila 91 mp + o terasa superba de 50 mp, centrala proprie, loc propriu de parcare in proprietate, toate actele necesare,...

Suprafata 140 mp An 2016 Decomandat Etaj 3 din 3
Bucuresti, 25 Mar, 09:10
...
107.000 €

Drumul Taberei - Parc Brancusi, 3 camere + parcare subterana, 3/6, lift, decomandat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, AC, 75 mp, bucatarie mobilata si utilata, centrala proprie, bloc 2021, acte la zi.

Suprafata 75 mp An 2021 Decomandat Etaj 3 din 6 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 12:16
...
93.900 €

0% 3 camere decomandat pe Strada Trestiana, etaj 7/10, bloc 1976, 66 mp, schita atasata, Metrou si Parc Tineretului la 2 minute, Timpuri Noi la 10 min, g, f , p T, balcon inchis, negociabil, comm 0%

Suprafata 66 mp An 1976 Decomandat Etaj 7 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 21 Mar, 14:37
...
159.900 €

dezvoltator, apartament 3 camere, etaj 4/14, suprafata 107.4 mp, decomandat, 2 bai, finisat complet cu gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Acces rapid...

Suprafata 107 mp An 2022 Decomandat M 7 min.
Bucuresti, 16 Mar, 09:40
...
160.900 €

Proiect boutique langa metrou Iancului, vanzare 3 camere finalizat in 2021, etaj 5, sup. totala 95 mp, 85 mpu, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, finisaje premium, centrala proprie, parcari diponibile.

An 2021 Decomandat Etaj 5 din 5 M 9 min.
Bucuresti, 17 Mar, 11:55
...
99.900 €

EnVogue Residence ap. 3 cam. dec., su 85 mp, 2 dormitoare, 2 bai, 2 balcoane, bucatarie si hol, finisat complet, ct, loc parcare suprateran. Pretul afisat nu include TVA,

Suprafata 85 mp An 2021 Decomandat
Bucuresti, 13 Mar, 09:00
...
81.000 €

Armenis, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat, termopane, gresie, faianta, fara imbunatatiri, liber, acte la zi, merita vazut

An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 09:04
...
97.000 €

Apartament de 3 camerre cu 2 grupuri sanitare. Bucatarie generoasa. Geam la baie, balcon mare. Orientare spre SUD - luminios. Liber, toate actele Loc parcare

Suprafata 75 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 08:39
...

direct dezvoltator, apartament 3 camere, decomandat, suprafata totata utila 107 mp (90 mp utili + 17 mp terase), etaj 11/14, complet finisat cu gresie, faianta, parchet, usi interior si obiecte sanitare,

Suprafata 107 mp An 2020 Decomandat M 8 min.
Bucuresti, 13 Mar, 09:00
...
98.000 €

Fizicienilor, Istriei, confort 1, decomandat, 2 gr. sanitare, etaj 1 din 8, bloc reabilitat termic, scara curata, situat la 7-8 min. metrou si parc,

Suprafata 70 mp An 1984 Decomandat Etaj 1 din 8 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 09:04
...
149.500 €

dezvoltator, apartament 3 camere, etaj P/14, suprafata 107.4 mp, decomandat, 2 bai, finisat complet cu gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Acces rapid...

Suprafata 107 mp An 2022 Decomandat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 09:29
...
93.600 €

ap. 3 camere nou in complex rezidential premium - Panorama City, Iuliu Maniu, Sector 6, Bucuresti,

Suprafata 71 mp An 2022 Decomandat
Bucuresti, ieri, 09:36
...
170.000 €

Octavian Goga stradal, etaj 6 din 8, decomandat, constructie 2000, bloc monolit, 2 gr sanitare, mobilat, utilat, 5 min Metrou Timpuri Noi, zona deosebita, acces facil scoli, gradinite, acte in regula

Suprafata 78 mp An 2000 Decomandat Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 08:01
...
525.000 €

Nordului parc Herastrau ap. 3 cam., sup constr 135 , terasa mobilat, utilat complet, modif. in 2 cam., lift coborare in parcare subterana, boxa cf disponibil, comision 3,5%+ tva fact.,

An 2008 Decomandat Etaj 5 din 7
Bucuresti, 24 Mar, 08:32
...
192.000 €

apartament de 3 camere (sup. utila 82,8 mp, inclusiv balcon) intr-un imobil s+p+6, localizat intr-o zona de exceptie a capitalei, Bd Geniului, nr. 2-4 (vis-a-vis de Pal. Cotroceni), pret fara Tva,

Suprafata 83 mp An 2021 Decomandat
Bucuresti, 19 Mar, 08:01
...
149.900 €

Proiect boutique langa metrou Iancului, vanzare 3 camere finalizat in 2021, etaj 1/5, sup. totala 87 mp, 74 mpu, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, finisaje premium, centrala proprie, parcari disponibile

Suprafata 74 mp An 2021 Decomandat Etaj 1 din 5 M 8 min.
Bucuresti, 21 Mar, 11:18
...
145.000 €

vand apartament 3 camere, cu gradina 70 mp, direct dezvoltator, 0 comision

Suprafata 152 mp An 2021 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 18 min.
Bucuresti, 21 Mar, 08:24
...
118.580 €

Apartament 3 camere, suprafata totala 87,57 mp, complet finisat, situat la 5 minute de statia de metrou Pacii. Ansamblul Rezidential Maniu 141 este localizat intr-o zona unde ai totul la indemana.

Suprafata 87 mp Decomandat M 5 min.
Bucuresti, 13 Mar, 08:05
...
313.500 €

Apartament tip penthouse cu o terasa de 90 mp intr-un imobil s+p+6, localizat intr-o zona de exceptie a capitalei, Bd. Geniului, nr., 2-4 ( vis-a-vis de Palataul Cotroceni), pret FARA Tva,

Suprafata 167 mp An 2022 Decomandat M 9 min.
Bucuresti, 19 Mar, 08:01
...
87.000 €

Ag imobiliara, Apusului, Margelelor, renovat, bloc reabilitat, izolat si in interior, balcon, usi de interior schimbate, 2 grupuri sanitare. Comision 2%

Suprafata 67 mp An 1985 Decomandat Etaj parter din 4 M 17 min.
Bucuresti, 21 Mar, 08:01
...
159.900 €

dezvoltator, 3 camere, 2 grupuri sanitare, 2 terase, predare la cheie, finisat complet, acces facil metrou Lujerului, Politehnica, mall Plaza si Afi, centre comerciale. Loc de parcare subteran,

Suprafata 107 mp An 2022 Decomandat M 8 min.
Bucuresti, 13 Mar, 08:05
...
112.000 €

stradal, confort 1, bloc rebilitat termic, 2 balcoane renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, situat la 5 min. metrou, 5 minute parc IOR

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 20 Mar, 14:27
...
79.900 €

vanzare apartament 3 camere Maior Coravu,

An 1962 Semidecomandat Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 14:36
...
78.500 €

Vand apartament, 3 camere, bloc 2020, Militari,10 minunte metrou Pacii, Intrarea Vulpeni, semidecomandat, etaj 4/4 fara lift, suprafata utila 80 mp, suprafata construita 110 mp.

Suprafata 80 mp An 2020 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 23 Mar, 20:36
...
125.000 €

Ramnicu Sarat,confort 1, decomandat, 2 grupuri sanitare si 2 balcoane. Situat la 7-8 minute metrou Dristor, si mall Park Lake. Se poate vinde si mobilat!

Suprafata 73 mp An 1984 Decomandat Etaj 4 din 10 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 09:04
...
159.900 €

Dezvoltator, 3 camere, parcare subterana, la cheie, etaj intermediar, sup. 107 mp. Acces rapid metrou 3 minute si STB 2 min, crese, gradinite, scoli, licee, Universitati, Plaza Mall si Afi Mall Cotroceni.

Suprafata 107 mp An 2022 Decomandat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 09:29
...
97.000 €

parc IOR, bloc reabilitat, 2 gr. sanitare, balcon mare, gresie, faianta, parchet, termpane, usa metalica, geam baie, mobilat si utilat, instalatii electrice schimbate, situat la 7-8 min. metrou Muncii

Suprafata 70 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 09:04
...
74.000 €

Locatia excelenta permite accesul rapid catre punctele de interes din zona: scoli, gradinite, unitati spitalicesti, centre wellness, magazine mixte cu program non-stop etc. Comision 0,

Suprafata 77 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 6 M 3 min.
Bucuresti, 22 Mar, 08:01
...
100.000 €

Camil Ressu, Drumul Murgului, confort 1, decomandat, bloc reabilitat termic, termopan, scara curata, restras de la bulevard, zona linistita, situat la 4-5 min. metrou si mall Park Lake,

Suprafata 67 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 09:04
...
97.190 €

3 camere corp B+C, zona Pallady, metrou N. Teclu, Caisului Residence 3, complet finisat, CT proprie Ariston, utilitati oras, comision 0%, direct dezvoltator,

Suprafata 78 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 8 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 19:12
...
85.000 €

Jean Steriadi, chiar pe Ciucea, bloc reabilitat, centrala, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, calorifere schimbate, aer conditionat, liber, toate actele, 10 min. metrou,

Suprafata 65 mp An 1970 Circular Etaj 8 din 10 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 09:04
...
167.000 €

vanzare ap 3 camere decomandat, bloc 2017, et. 2/3, priveliste lac, 2 balcoane, incalzire in pardoseala, loc parcare inclus, se poate achizitiona separat o boxa, situata la subsol, comision 1%,

Suprafata 90 mp An 2017 Decomandat Etaj 2 din 3
Bucuresti, 16 Mar, 10:07
...
179.000 €

exclusivitate Pascu Imobiliare. Apartamentul se afla la parterul unui bloc situat pe strada Mixandrei, zona Constantin Brancoveanu, cu acces rapid catre centre comerciale, unitati de invatamant,

Suprafata 80 mp An 2010 Decomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, 17 Mar, 17:40
...
76.000 €

Spital Sf. Pantelimon, apartament 3 camere, decomandat, et. 10/10,

Suprafata 61 mp An 1972 Decomandat Etaj 10 din 10 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 11:23
...
250.000 €

apartament premium, localizat in cea mai exclusivista zona din sectorul 1. Cu vederea catre Lacul Baneasa, beneficiaza de toate facilitatile din zona: sali de fitness, piscina, market

Suprafata 135 mp An 2009 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 21 Mar, 08:01
...
91.500 €

Metroul Obor este la 10min. Mall Veranda 5 min. Pipera 5 min. langa sectia 7politie, bloc 1985, 2 lifturi, teava de gaz pt. centrala, dec.3 debarale, GFP ,UM, TH, AC, cadastru, intabulare, se accepta...

Suprafata 70 mp An 1985 Decomandat Etaj 4 din 8 M 15 min.
Bucuresti, 21 Mar, 11:45
...
107.000 €

Apartament 3 camere Ambrozie Fizicienilor Grigorescu IOR Park Lake Dristor

Suprafata 74 mp An 1982 Decomandat Etaj 3 din 8
Bucuresti, 24 Mar, 15:10
...
75.000 €

Strada Sergent Ilie Petre nr 48,complex rezidential nou finalizat, D+P+6E, 73mp, 2 gr sanitare,2 balcoane, decomandat, bucatarie inchisa, geam la baie, compartimentare caramida, finisat complet

Suprafata 73 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 14:15
...
149.000 €

2 bai. Va ofer spre vanzare un apartament cu 3 camere ce se afla la etajul 3 al unui bloc anvelopat termic situat in zona pietei 1 Mai,

Suprafata 72 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 3 din 9 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 13:58
...
131.730 €

dezvoltator, ofer spre vanzare apartament 3 camere, decomandat, etaj 3/4, 88 mp, zona verde, priveliste superba, 0 comision,

Suprafata 88 mp An 2021 Decomandat Etaj 3 din 4 M 18 min.
Bucuresti, 21 Mar, 08:24
...
73.900 €

agentie imobiliara comision 2 % - etaj 5/10 - decomandat, balcon mare inchis cu termopan, parchet, gresie si faianta, geam la baie, bucatarie afara, mobilata si utilata, liber, intabulare, parcare ADP

An 1975 Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, 25 Mar, 19:03
...
56.925 €

bloc nou, finisaje la alegere incluse in pret, CT, baie utilata, fara taxa de mentenanta, racordat la utilitati. Parcare, RATB, parc, restaurante.

Bucuresti, ieri, 10:40
...
71.925 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp,

Suprafata 68 mp An 2020 Decomandat
Ilfov, ieri, 15:39
...
349.900 €

Agentie imobiliara, bloc 2006, parcare subsol, renovat lux integral, 5/7, bucatarie Rovere, utilata nou (nefolosit) Bosch - frigider, masina de spalat vase, aragaz, cuptor), liber, portar nonstop

Suprafata 113 mp An 2006 Semidecomandat Etaj 5 din 7
Bucuresti, 25 Mar, 14:54
...
227.016 €

dezvoltator, 3 camere, decomandat, finisat complet, 2 bai, 2 terse, parcare subteran, acces facil metrou Lujerului, Politehnica, statii STB, centre comerciale, Afi Mall si Plaza Mall, gradinite, scoli,...

Suprafata 129 mp An 2022 Decomandat M 8 min.
Bucuresti, 17 Mar, 09:39
...
99.000 €

Liviu Rebreanu x Nicolae Grigorescu, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, stradal, vedere mixta, bucatarie mare, liber, merita vazut

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 09:03
Articole recomandate
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 8.346
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 700
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 6.221