Vanzari apartamente 3 camere cu loc parcare Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
Zona: București
Loc parcare: da
...
79.900 €

Str. Drumul Binelui. Apartament de 3 camere cu 2 grupuri sanitare finisat la cheie. Centrala termica, terasa, loc parcare. Bloc construit din beton si caramida poroterm. Lidl la 3 minute

Suprafata 64 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, 25 May, 08:43
...
175.000 €

Apartament LUX tip penthouse, foarte luminos (Velux) si spatios (107mp). 3 camere, 2 bai, 2 balcoane, multe spatii de depozitare, loc parcare acoperit.Complet mobilat si utilat! Aproape de Metrou Aparatorii...

Suprafata 107 mp Decomandat Etaj 3 din 3
Bucuresti, 21 May, 09:05
...
79.900 €

vanzare apartament 3 camere Maior Coravu,

An 1962 Semidecomandat Etaj parter din 8
Bucuresti, 26 May, 12:36
...
154.361 €

ap. decomandat, 90 mp, et. 1, 2, 3, 4/4, Str. Cremenita nr. 98-100, dormitor matrimonial, dressing, 2 bai, bucatarie inchisa, 2 balcoane, lift, parcare subterana, in constructie/ la cheie dec. 2023,

Suprafata 90 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 01:05
...
73.500 €

Nicolae Grigorescu, Policlinica Titan, Burdujeni, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat, scara curata, liber, fara imbunatatiri, situat 2 min. parcul Titani si 5-7 min. metrou Titan

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 31 May, 13:00
...
81.900 €

Cinema Gloria, Parc Ior, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, termopane, parchet lemn masiv, lift nou, situat la 7-8 min metrou si 2-3 min parc Ior

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 31 May, 13:01
...
76.500 €

bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, geam baie, balcon mare, acte, accepta credit,

Suprafata 72 mp An 1973 Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 24 May, 13:32
...
131.000 €

la 10 min. de metrou, imobil nou stradal pe Bd. Nicolae Grigorescu nr. 103, 3 camere, et. 2/5, 81 mp utili, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, centrala proprie, incalzire in pardoseala, direct dezvoltator, comision...

Suprafata 81 mp An 2024 Decomandat Etaj 2 din 5 M 12 min.
Bucuresti, 30 May, 13:39
...
99.900 €

EnVogue Residence ap. 3 cam. dec., su 85 mp, 2 dormitoare, 2 bai, 2 balcoane, bucatarie si hol, finisat complet, ct, loc parcare suprateran. Pretul afisat nu include TVA,

Suprafata 85 mp An 2021 Decomandat
Bucuresti, 28 May, 08:01
...
126.050 €

Descriere The Buillding 75 - Acvariului, este un imobil nou cu regim mic de inaltime ce contine apartamente de 2 si 3 camere. Apartamentele se vand finisate la cheie!

Suprafata 120 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 4 M 11 min.
Bucuresti, 25 May, 08:05
...
227.016 €

dezvoltator, 3 camere, decomandat, finisat complet, 2 bai, 2 terse, parcare subteran, acces facil metrou Lujerului, Politehnica, statii STB, centre comerciale, Afi Mall si Plaza Mall, gradinite, scoli,...

Suprafata 129 mp An 2022 Decomandat M 8 min.
Bucuresti, 30 May, 10:04
...
525.000 €

Nordului parc Herastrau ap. 3 cam., sup constr 135 , terasa mobilat, utilat complet, modif. in 2 cam., lift coborare in parcare subterana, boxa cf disponibil, comision 3,5%+ tva fact.,

An 2008 Decomandat Etaj 5 din 7
Bucuresti, 29 May, 08:37
...
100.000 €

Camil Ressu, Drumul Murgului, confort 1, decomandat, bloc reabilitat termic, termopan, scara curata, restras de la bulevard, zona linistita, situat la 4-5 min. metrou si mall Park Lake,

Suprafata 67 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4 M 3 min.
Bucuresti, 31 May, 13:01
...
167.000 €

vanzare ap 3 camere decomandat, bloc 2017, et. 2/3, priveliste lac, 2 balcoane, incalzire in pardoseala, loc parcare inclus, se poate achizitiona separat o boxa, situata la subsol, comision 1%,

Suprafata 90 mp An 2017 Decomandat Etaj 2 din 3
Bucuresti, 31 May, 08:46
...
87.000 €

apartament de trei camere in bloc reabilitat termic, et 2/9, gaz cu contor separat doua focuri, loc parcare, aer conditionat, 2 gr sanitare, pret neg, vedere mixta, doua balcoane

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 9 M 12 min.
Bucuresti, 02 Jun, 14:00
...
149.500 €

dezvoltator, apartament 3 camere, etaj P/14, suprafata 107.4 mp, decomandat, 2 bai, finisat complet cu gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Acces rapid...

Suprafata 107 mp An 2022 Decomandat M 8 min.
Bucuresti, 02 Jun, 09:29
...
110.500 €

imobil nou, stradal pe Bd. Nicolae Grigorescu nr. 103, etaj 1/5, ap. 3 camere decomandat, 68 mp, 2 gr. sanitare, centrala proprie, incalzire in pardoseala, la 10 min. de metrou, direct dezvoltator, comision...

Suprafata 68 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 5 M 12 min.
Bucuresti, 30 May, 13:38
...
118.580 €

Apartament 3 camere, suprafata totala 87,57 mp, complet finisat, situat la 5 minute de statia de metrou Pacii. Ansamblul Rezidential Maniu 141 este localizat intr-o zona unde ai totul la indemana.

Suprafata 87 mp Decomandat M 5 min.
Bucuresti, 28 May, 08:01
...
95.000 €

Ramnicul Valcea, chiar pe Adrian Carstea, bloc reabilitat, 2 gr sanitare, 2 lifturi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat, geam baie, situat la 10 min metrou si parc

Suprafata 70 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 2 din 8 M 11 min.
Bucuresti, 31 May, 13:03
...
192.000 €

apartament de 3 camere (sup. utila 82,8 mp, inclusiv balcon) intr-un imobil s+p+6, localizat intr-o zona de exceptie a capitalei, Bd Geniului, nr. 2-4 (vis-a-vis de Pal. Cotroceni), pret fara Tva,

Suprafata 83 mp An 2021 Decomandat
Bucuresti, 01 Jun, 08:10
...
129.990 €

CALEA VACARESTI - Parcul copiilor - Apartament 3 camere Va prezentam la vanzare un superb apartament de 3 camere semi-decomandat situat in imediata apropiere a Parcului Copiilor. Zona linistita, cu...

Suprafata 68 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 08:01
...
81.000 €

Armenis, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat, termopane, gresie, faianta, fara imbunatatiri, liber, acte la zi, merita vazut

An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 3 min.
Bucuresti, 31 May, 13:01
...
125.000 €

Ramnicu Sarat,confort 1, decomandat, 2 grupuri sanitare si 2 balcoane. Situat la 7-8 minute metrou Dristor, si mall Park Lake. Se poate vinde si mobilat!

Suprafata 73 mp An 1984 Decomandat Etaj 4 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 31 May, 13:01
...
313.500 €

Apartament tip penthouse cu o terasa de 90 mp intr-un imobil s+p+6, localizat intr-o zona de exceptie a capitalei, Bd. Geniului, nr., 2-4 ( vis-a-vis de Palataul Cotroceni), pret FARA Tva,

Suprafata 167 mp An 2022 Decomandat M 9 min.
Bucuresti, 01 Jun, 08:10
...
95.000 €

Fizicienilor, Istriei, confort 1, decomandat, 2 gr. sanitare, etaj 1 din 8, bloc reabilitat termic, scara curata, situat la 7-8 min. metrou si parc,

Suprafata 70 mp An 1984 Decomandat Etaj 1 din 8 M 12 min.
Bucuresti, 31 May, 13:01
...

direct dezvoltator, apartament 3 camere, decomandat, suprafata totata utila 107 mp (90 mp utili + 17 mp terase), etaj 11/14, complet finisat cu gresie, faianta, parchet, usi interior si obiecte sanitare,

Suprafata 107 mp An 2020 Decomandat M 8 min.
Bucuresti, 28 May, 08:01
...
179.000 €

exclusivitate Pascu Imobiliare. Apartamentul se afla la parterul unui bloc situat pe strada Mixandrei, zona Constantin Brancoveanu, cu acces rapid catre centre comerciale, unitati de invatamant,

Suprafata 80 mp An 2010 Decomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, 31 May, 08:10
...
85.000 €

Jean Steriadi, chiar pe Ciucea, bloc reabilitat, centrala, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, calorifere schimbate, aer conditionat, liber, toate actele, 10 min. metrou,

Suprafata 65 mp An 1970 Circular Etaj 8 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 31 May, 13:01
...
106.000 €

Drumul Taberei - Parc Brancusi, 3 camere + parcare subterana, 3/6, lift, decomandat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, AC, 75 mp, bucatarie mobilata si utilata, centrala proprie, bloc 2021, acte la zi.

Suprafata 75 mp An 2021 Decomandat Etaj 3 din 6 M 14 min.
Bucuresti, 29 May, 15:53
...
83.000 €

8/10, cf. 1, semidec. 65 mp, vedere mixta, bl 1978, fara risc seismic, structura monolit, renovat, mob. modern, utilat complet, liber, loc parcare ADP, geam la baie, orientare Sud, Vest, g, f, p, t, usa...

Suprafata 65 mp Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 30 May, 14:08
...
159.900 €

Dezvoltator, 3 camere, parcare subterana, la cheie, etaj intermediar, sup. 107 mp. Acces rapid metrou 3 minute si STB 2 min, crese, gradinite, scoli, licee, Universitati, Plaza Mall si Afi Mall Cotroceni.

Suprafata 107 mp An 2022 Decomandat M 8 min.
Bucuresti, 03 Jun, 09:36
...
103.000 €

apartament 3 camere +curte de 21 mp, decomandat, se vinde mobilat si utilat, construit 2019, izolat, renovat, instalatii sanitare si electrice noi, 2 locuri parcare, centrala termica, acte, pret neg.,

Suprafata 80 mp Decomandat Etaj parter din 5 M 19 min.
Bucuresti, 01 Jun, 11:00
...
170.000 €

Octavian Goga stradal, etaj 6 din 8, decomandat, constructie 2000, bloc monolit, 2 gr sanitare, mobilat, utilat, 5 min Metrou Timpuri Noi, zona deosebita, acces facil scoli, gradinite, acte in regula

Suprafata 78 mp An 2000 Decomandat Etaj 6 din 8
Bucuresti, 26 May, 08:01
...
78.000 €

parter/8, decomandat, centrala, loc de parcare inclus, totul nou, liber, toate actele

Suprafata 64 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 8
Bucuresti, 24 May, 08:05
...
99.500 €

3 camere corp B+C, zona Pallady, metrou N. Teclu, Caisului Residence 3, complet finisat, CT proprie Ariston, utilitati oras, comision 0%, direct dezvoltator,

Suprafata 78 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 8 M 12 min.
Bucuresti, 03 Jun, 15:01
...
115.000 €

Va prezentam un apartament de 3 camere situat langa parcul IOR pe strada Odobesti. Apartamentul a fost renovat cu 2 ani in urma de la 0 si s-au investit 30000 de euro.

Suprafata 70 mp An 1969 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 26 May, 09:34
...
131.730 €

dezvoltator, ofer spre vanzare apartament 3 camere, decomandat, etaj 1/4, 88 mp, zona verde, priveliste superba, 0 comision,

Suprafata 88 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 4 M 18 min.
Bucuresti, 01 Jun, 17:50
...
110.900 €

3 camere, et. 1/5, 68 mp utili, 2 gr. sanitare cu geam, centrala proprie, incalzire in pardoseala, la 10 min. de metrou, imobil nou stradal pe Bd. Nicolae Grigorescu nr. 103, direct dezvoltator, comision...

Suprafata 68 mp An 2024 Decomandat Etaj 2 din 5 M 12 min.
Bucuresti, 30 May, 13:38
...
159.900 €

dezvoltator, apartament 3 camere, etaj 4/14, suprafata 107.4 mp, decomandat, 2 bai, finisat complet cu gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Acces rapid...

Suprafata 107 mp An 2022 Decomandat M 7 min.
Bucuresti, 03 Jun, 09:36
...
164.000 €

ap. 3 camere cu terasa, decomandat, situat la et. 3/5, suprafata ap. 75 mp + terasa de 37 mp, 2 gr. sanitare, finisat la cheie, imobil nou stradal pe Bd. Nicolae Grigorescu nr. 103, direct dezvoltator,...

Suprafata 112 mp An 2024 Decomandat Etaj 3 din 5 M 12 min.
Bucuresti, 30 May, 13:39
...
160.000 €

Doi Cocosi Straulesti bloc P+3E an 2016 apartament 3 camere deosebit si generos suprafata utila 140 m terasa mare amenajata centrala proprie loc propriu de parcare in proprietate toate actele necesare...

Suprafata 140 mp An 2016 Decomandat Etaj 3 din 3
Bucuresti, 24 May, 08:05
...
139.000 €

ultimul apartament de vanzare p/5, 94 mp, 2 gr. sanitare, terasa 17 mp, decomandat, orintare sud, centrala proprie, bucatarie inchisa, construit in 2021, finisaje premium, TVA inclus, liber, intabulat,

Suprafata 94 mp An 2021 Decomandat Etaj parter din 5 M 9 min.
Bucuresti, 02 Jun, 16:58
...
75.000 €

Strada Sergent Ilie Petre nr 48,complex rezidential nou finalizat, D+P+6E, 73mp, 2 gr sanitare,2 balcoane, decomandat, bucatarie inchisa, geam la baie, compartimentare caramida, finisat complet

Suprafata 73 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 12:35
...
185.000 €

Penthouse 3 camere, singur pe etaj, localizat Bucurestii Noi, aproape de metroul Jiului. Apartamentul are 85 mp utili la interior si 3 terase de 45 mp utili, se vinde cu 1 loc de pacare

Suprafata 85 mp An 2022 Semidecomandat Etaj 3 din 3 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 18:19
...
109.000 €

stradal, confort 1, bloc rebilitat termic, 2 balcoane renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, situat la 5 min. metrou, 5 minute parc IOR

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 31 May, 13:01
...
159.900 €

dezvoltator, 3 camere, 2 grupuri sanitare, 2 terase, predare la cheie, finisat complet, acces facil metrou Lujerului, Politehnica, mall Plaza si Afi, centre comerciale. Loc de parcare subteran,

Suprafata 107 mp An 2022 Decomandat M 8 min.
Bucuresti, 31 May, 09:50
...
56.925 €

bloc nou, finisaje la alegere incluse in pret, CT, baie utilata, fara taxa de mentenanta, racordat la utilitati. Parcare, RATB, parc, restaurante.

Bucuresti, ieri, 14:00
...
71.925 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp,

Suprafata 68 mp An 2020 Decomandat
Ilfov, 02 Jun, 15:09
...
349.900 €

Agentie imobiliara, bloc 2006, parcare subsol, renovat lux integral, 5/7, bucatarie Rovere, utilata nou (nefolosit) Bosch - frigider, masina de spalat vase, aragaz, cuptor), liber, portar nonstop

Suprafata 113 mp An 2006 Semidecomandat Etaj 5 din 7
Bucuresti, 03 Jun, 17:31
...
74.000 €

Locatia excelenta permite accesul rapid catre punctele de interes din zona: scoli, gradinite, unitati spitalicesti, centre wellness, magazine mixte cu program non-stop etc. Comision 0,

Suprafata 77 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 6 M 3 min.
Bucuresti, 31 May, 14:55
...
96.000 €

ap. 3 camere nou in complex rezidential premium - Panorama City, Iuliu Maniu, Sector 6, Bucuresti,

Suprafata 71 mp An 2022 Decomandat
Bucuresti, 03 Jun, 20:57
Articole recomandate
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 2.389
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 8.602
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 10.250