Vanzari apartamente 3 camere Drumul Taberei - Ghencea

Subrubrica: 3 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
...
78.000 €

3 camere decomandat et 6 din 10,bloc 1980,2 grupuri sanitare,1 balcon termopan partial, fara modificari, fara imbunatatiri, acte Negociabil

Suprafata 70 mp An 1980 Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 27 Jan, 12:43
...
115.000 €

Renovat de la zero. tot nou si modern, apartamentul arata exact ca in poze, mobiltat+utilat, ap este situat pe Aleea Campul cu Flori,exact cum arata pe harta.la 3 min de statia de metrou Constatin Brancusi...

Suprafata 71 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 19:36
...
98.000 €

decomandat, bloc nou, metrou Valea Ialomitei, comision 0%. Pretul nu include TVA

Suprafata 73 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 11 M 4 min.
Bucuresti, 06 Feb, 12:18
...
75.000 €

apartament 3 camere, et. 4/10, circular, bloc tip Z, curat, zona verde, parc, locuri de joaca, scoli, magazine, metrou Raul Doamnei in proximitate,

Suprafata 62 mp An 1972 Circular Etaj 4 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi, 11:47
...
78.000 €

Vand apartament compus di n3 camere, semidecomandat, situat la etajul 4/4, izolat termic, geamuritermopan. Apartametul se vinde mobiat si utilat, asa cum reese din poze, bolcul este situat semistradal...

An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 4 min.
Bucuresti, 05 Feb, 16:05
...
76.500 €

Drumul Taberei, ap.de 3 camere, situat la etajul 4/4, confort 1, decomandat, 2 balcoane, 1 gs, vedere mixta, geamuri termopan, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, liber, loc de parcare, mobilat.

Suprafata 69 mp An 1978 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 05 Feb, 20:25
...
76.500 €

bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, geam baie, balcon mare, acte, accepta credit,

Suprafata 72 mp An 1973 Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 06 Feb, 10:55
...
89.500 €

Vanzare apartament cu 3 camere, situat pe Bulevardul Drumul Taberei, in apropiere de Piata Chilia Veche. Apartamentul este spatios, confort 1, semidecomandat, cu o suprafata totala de 74.4 mp, din care...

Suprafata 74 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 02 Feb, 16:40
...
119.500 €

Jovial Residence 3 - Rafinament amp; Confort Calitatea, un standard in proiectul nostru! Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, 3 camere, 2 bai, terasa 37 mpu, incalzire in pardoseala, situat in zona de...

Suprafata 111 mp An 2022 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 26 Jan, 08:05
...
120.000 €

Drumul Taberei, bd-ul Timisoara, 3 camere cu curte proprie, comision 0. 2 bai, finisat la cheie, curte proprie, pereti din caramida, centrala proprie.

Suprafata 117 mp An 2022 Decomandat Etaj parter din 6
Bucuresti, 06 Feb, 12:12
...
65.000 €

3 camere Dr. Taberei, metrou T. Vladimirescu, et. 6, necesita renovare, bloc reabilitat, scara curata, linistit, luminos, scara curata, liber.

An 1969 Circular Etaj 6 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 11:33
...
71.000 €

Capat Valea Argesului, apartament cu 3 camere, situat la etajul 4 din 4, suprafata 65 mp, semidecomandat, bucatarie inchisa, balcon, renovat, mobilat si utilat, orientare sud. Comision 0%

Suprafata 65 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 06 Feb, 12:57
...
130.000 €

apartament cu 3 camere, de vanzare in cartierul Drumul Taberei, langa metrou statia de metrou Valea Oltului, 2 bai, centrala proprie, finisat complet, bloc cu lift, pereti din caramida, comision 0%,

Suprafata 101 mp An 2022 Decomandat Etaj 5 din 6
Bucuresti, 06 Feb, 17:15
...
83.500 €

centrala. Ag imobiliara- Sunrise, centrala termica proprie, mobilat/utilat, posibilitate loc parcare subteran la pretul de 6000E, 2 grupuri sanitare, balcon generos, orientare Est comision 2%

Suprafata 77 mp An 2014 Semidecomandat Etaj 2 din 5
Bucuresti, 03 Feb, 09:10
...
85.000 €

Mall Plaza vis-a-vis,bloc de caramida, et. 3, confort 1 decomandat balcon, zugravit, mobilat, amenajari complete, plita, cuptor electric, Tv, masina automata, contorizat integral, teava de gaz pe etaj,

Suprafata 64 mp An 1969 Decomandat Etaj 3 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 31 Jan, 13:56
...
73.900 €

agentie imobiliara comision 2 % - etaj 5/10 - decomandat, balcon mare inchis cu termopan, parchet, gresie si faianta, geam la baie, bucatarie afara, mobilata si utilata, liber, intabulare, parcare ADP

An 1975 Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 10:42
...
70.000 €

cf.1, et. 8, liber, geam baie, spatii depozitare, balcon generos, bl. reabilitat, curat (termopan, um+ac, parchet, gresie, faianta), acte, zona exceptionala, langa mall, piata, parc, metrou, Cora,

An 1970 Circular Etaj 8 din 10
Bucuresti, 30 Jan, 10:01
...
74.000 €

Trei camere semidecomandat, etajul 2 din 4 niveluri, bloc reabilitat termic in Dr. Taberei, zona Valea Argesului- Parva, fara probleme juridice, disponibil imediat ce este achitat. Are UM, P, G, F, T.

Suprafata 67 mp Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 02 Feb, 08:05
...
77.000 €

Drumul Taberei Materna 2/10 cf1/dec bl 1982 amenajat (gresie faianta parcchet termopan um+ 2x ac dressing spatios) mobilat modern si utilat complet zona buna 1min metrou piata parc hipermarket-uri scoli

Suprafata 70 mp An 1982 Decomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, 30 Jan, 10:02
...
67.000 €

confort 1, 6/10, bloc reabilitat, termopan, fara alte imbunatatiri, intabulare, cadastru, accept credit.

Suprafata 65 mp Circular Etaj 6 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 02 Feb, 09:00
...
84.000 €

Ofer spre vanzare Ap 3 camere cu instalatie sanitara si electrica schimbate, termopane, balcon inchis in termopan, parchet, gresie, faianta, usi interioare,AC, mobilat si utilat complet, acte la zi.

Suprafata 70 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 7 din 9 M 9 min.
Bucuresti, 03 Feb, 17:51
...
85.000 €

et. 7/8, cf. 1, decomandat, 68 mp, bloc 1982, toate imbunatatirile, bucatarie generoasa, 2 grupuri sanitare, 2 lifturi, loc parcare, conducta gaz separat posibilitate centrala, toate actele, accept credit

Suprafata 68 mp An 1982 Decomandat Etaj 7 din 8 M 11 min.
Bucuresti, ieri, 18:18
...
98.000 €

3 camere, parter inalt, decomandat, 73 mp, finalizat, Kaufland Valea Oltului, comision 0%,

Suprafata 73 mp An 2021 Decomandat Etaj parter din 11 M 6 min.
Bucuresti, 06 Feb, 17:27
...
77.000 €

confort 1, decomandat, 8/10, bloc 1980 termopan peste tot, g,f mai vechi, intabulare, cadastru, accept credit, pret usor negociabil.

Suprafata 68 mp An 1980 Decomandat Etaj 8 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 02 Feb, 08:05
...
114.500 €

3 camere, 2 bai utilate, curte proprie de 55 mp, bd-ul Timisoara nr. 101x, finisat la cheie, centrala proprie,

Suprafata 60 mp An 2022 Semidecomandat Etaj parter din 6
Bucuresti, 06 Feb, 14:51
...
99.999 €

apartament de 3 camere superb tip duplex situat in zona Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea intr-un bloc nou in Cartierul Latin avand o suprafata desfasurata de 110 mp, mobilat, utilat,

Suprafata 90 mp An 2000 Decomandat Etaj 6 din 6
Bucuresti, 27 Jan, 08:05
...
60.000 €

Concept Imobiliare, va propune spre vanzare un apartament format din 3 camere, confort 1, decomandat, cu o suprafata de 65 mp, situat la etejul 4/4, intr-un bloc reabilitat termic, construit in cartierul...

Suprafata 65 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Bucuresti, 28 Jan, 09:38
...
140.000 €

3 camere cu terasa de 25 mp, 2 bai, 111 mp, finisat la cheie la alegerea ta, pereti din caramida, centrala, obiecte sanitare in bai, parchet, gresie, faianta, usi de interior, utilitati individuale,

Suprafata 111 mp An 2022 Decomandat Etaj 5 din 6
Bucuresti, 06 Feb, 14:24
...
137.017 €

apartament situat la etajul 3 in bloc S+4E, confort 1, din strada Prelungirea Ghencea, compus din 3 camere si dependinte: grup sanitar, bucatarie, hol si balcoane cu o suprafata totala de 95. 95 mp. Imobilul...

Suprafata 95 mp An 2009 Decomandat Etaj 3 din parter
Bucuresti, ieri, 12:58
...
69.000 €

Ofer spre vanzare Ap 3 camere bloc reabilitat termic, langa metrou, cu balcon inchis in termopan, termopane, acte la zi se accepta credit.

Suprafata 72 mp An 1976 Decomandat Etaj 8 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 06 Feb, 12:30
...
105.000 €

Va propunem spre vanzare, un apartament cu 3 camere, situat in cartierul Drumul Taberei ,zona Plaza Romania, intr-un bloc, construit in anul 1976, confort 1, semidecomandat, etaj 1 din 9, avand suprafata...

Suprafata 70 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 1 din 9 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 10:19
...
78.000 €

Auchan Carrefour ,c-tie 1979, etaj 6/10, confort 1, decomandat, necesita renovare, balcon, 2 grupuri sanitare, 71 mp. acte, bloc curat, se accepta credit,pret negociabil,acces usor metrou.

Suprafata 72 mp An 1979 Decomandat Etaj 6 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 03 Feb, 15:25
...
79.900 €

apartament confort 1, etaj 8 din 10, decomandat, se vinde partial mobilat, geamuri termopan, usi interioare schimbate, aer conditionat, parchet, gresie, faianta, pereti cu lavabil, liber-nelocuit,

Suprafata 68 mp Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 13:24
...
69.000 €

zona Auchan, parc Moghioros, 3 camere cf. 1, semidecomandat, etaj 3 din 4, bloc reabilitat termic, balcon inchis, termopan, necesita renovare, acte,

Suprafata 64 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 14:45
...
74.000 €

confort 1, decomandat, 65 mp, etaj 3/4, boxa, termopan, intabulare, cadastru, accept credit, pret usor negociabil,

An 1975 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 01 Feb, 13:09
...
85.000 €

Apartament confort 1, zona Bld. 1 Mai, semidecomandat, bloc 1980, curat, etaj 3/10, prevazut cu 2 grupuri sanitare, 1 balcon, acces facil Parc, Auchan, Mijloace de transport, Soala, Gradinita

Suprafata 75 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 30 Jan, 15:30
...
82.000 €

vanzare apartament 3 camere Drumul Taberei - metrou Valea Ialomitei, decomandat, Kaufland, comision 0,

Suprafata 70 mp An 1978 Decomandat Etaj 5 din 10 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 14:21
...
79.900 €

liber, amenajat (gresie, faianta, parchet, termopan, um+ac, usi lemn masiv), geam baie, bucatarie spatioasa, mobilat modern, acte, zona deosebita, apropiere piata, 2 min. metrou, STB,

Suprafata 67 mp An 1977 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 10:13
...
75.000 €

cf. 1, cu balcon, bloc reabilitat usa metalica, gresie, faianta, parchet partial, termopan, acte, bloc reabilitat, acc. credit

Suprafata 70 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 12:16
...
72.000 €

3 camere, confort 1, semidec, bloc din 1972, nu are modificari structurale, acte la zi.

Suprafata 62 mp Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 2 min.
Bucuresti, 03 Feb, 17:10
...
55.000 €

bloc monolit,pozitionat semistradal in apropierea mijloacelor de transport si utilitatilor,3 min statie metrou,etaj 3 din 10, amenajat cu termopan , parchet, gresie, fainta, zugravit recent, acte facute,

Suprafata 48 mp Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 25 Jan, 16:10
...
82.000 €

Drumul Taberei Romancierilor cf.1/dec 2/4 amenajat(gresie faianta parchet termopan um+2xac dressing)liber modern acte pregatite zona buna langa metrou STB supermarket-uri scoli gradinite parc piata

Suprafata 65 mp Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 06 Feb, 11:54
...
132.500 €

apartament 3 camere tip A, in complex faza 5. Semifinisat

Suprafata 80 mp An 2022 Decomandat Etaj 4 din 11
Bucuresti, 05 Feb, 10:51
...
75.000 €

Drumul Taberei Lovinescu 4/10 cf.1/circ amenajat(gresie faianta parchet termopan um+ac)mobilat modern acte zona linistita aproape metrou STB-uri tramvai 41 supermarket-uri scoli parc

Suprafata 65 mp An 1974 Circular Etaj 4 din 10
Bucuresti, 06 Feb, 11:53
...
73.900 €

Drumul Taberei Raul Doamnei, cf. 1, stradal, vedere spate, decomandat, etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, balcon 10 mp inchis termopan, geam la baie, liber, posibilitate centrala termica, la 3 minute...

Suprafata 65 mp An 1973 Decomandat Etaj 5 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 06 Feb, 12:32
...
111.000 €

Drumul Taberei - Parc Brancusi, 3 camere + parcare subterana, 3/6, lift, decomandat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, AC, 75 mp, bucatarie mobilata si utilata, centrala proprie, bloc 2021, acte la zi.

Suprafata 75 mp An 2021 Decomandat Etaj 3 din 6 M 14 min.
Bucuresti, azi, 12:38
...
129.500 €

apartament 3 camere tip B in complex Plaza Residence faza 5. Situat pe bulevardul Timisoara nr 14.

Suprafata 81 mp An 2022 Decomandat Etaj 4 din 11
Bucuresti, 05 Feb, 19:48
...
129.500 €

Apartament 3 camere tip B complex nou Faza 5

Suprafata 81 mp An 2022 Decomandat Etaj 6 din 11
Bucuresti, 05 Feb, 15:24
...
80.000 €

Titel Petrescu, cf. 1, semidecomandat, c-tie 1985, etaj 7/8, gresie, faianta, usa metalica, 2 grupuri sanitare, 1 balcon, acte, acc credit

Suprafata 72 mp An 1985 Semidecomandat Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 12:16
...
59.500 €

Bucla, 10/10, confort 1, balcon, 2 lifturi, bucatarie mare, fara imbunatatiri, deasupra apartamentului exista uscatorii, acte, liber,

Suprafata 65 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 10 din 11 M 2 min.
Bucuresti, azi, 11:52
...
130.000 €

3 camere, bloc nou, centrala proprie, metrou Valea Ialomitei, Drumul Taberei,

Suprafata 93 mp An 2022 Decomandat Etaj 6 din 6
Bucuresti, 06 Feb, 11:00